Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 • Бібліотеки Поділля (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 

  Айвазян, Олена Борисівна; Прокопчук, Віктор Степанович (Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2016)
  У монографії піддано науковому аналізу процес формування мережі бібліотек у Подільській губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Встановлено кількість бібліотек, склад їх фондів, роль держави, громадських ...
 • Динамічні процеси забруднення гідросфер 

  Ямборак, Р. С.; Роговик, Л. Й. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Однією з найбільш важливих складових моніторингу будь-якого об’єкта є визначення ступеня забрудненості цього об’єкта, так як основою регулювання діяльності водокористувача та землекористувачів є точна і оперативна інформація ...
 • Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Екологія. Випуск 2 

  Неизвестный автор (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  У віснику висвітлено результати досліджень актуальних проблем у галузі екологічної безпеки та економіки природокористування, біорізноманіття та заповідної справи, екології людини та соціуму, екобіотехнології і сільського ...
 • Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Екологія. Випуск 1 

  Неизвестный автор (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  У віснику подаються результати теоретичних та прикладних досліджень у галузі екологічної безпеки та економіки природокористування, біорізноманіття та заповідної справи, екології людини та соціуму, проблем екобіотехнології ...
 • Історія України (ХХ ст. – 2014 р.) 

  Комарніцький, Олександр Борисович (ПП «Медобори-2006», 2014)
  Навчальний посібник призначений студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, абітурієнтам, старшокласникам, вчителям історії загальноосвітніх шкіл, студентам історичних та неісторичних факультетів вищих ...

Просмотреть больше