• Adequate Use of Translation Means in the Process of Translation 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Острозька академія, 2013)
   Перекладацькі трансформації трактуються нами як лексико-семантичні, структурні і функціональні засоби адекватної передачі асоціативно-інформаційних зв’язків у текстах оригіналу та перекладу, що відтворюють особливості ...
  • Aus der Schatzkammer der deutschen Kultur 

   Казимір, Валентина Олександрівна (2015)
   Навчально-методичний посібник «Aus der Schatzkammer der deutschen Kultur» створено на допомогу студентам IV курсу мовних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. Основна мета посібника – допомогти студентам ...
  • Contrastive Studies of One-Member Sentences in the English and Ukrainian Languages 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009)
   Контрастивні дослідження односкладних речень в англійській та українській мовах. Згідно з комунікативними і текстовими функціями односкладні речення (ОР) ми поділяємо на інтродуктивні, інферативні й імперативні. Диференціація ...
  • Deutsch für Fortbildung 

   Онуфрієва, Ліана Анатоліївна (Буйницький, 2010)
   Навчальний посібник „Deutsch für Fortbildung“ підготовлено для навчання магістрантів, німецька мова для яких не є фаховою дисципліною. Мета створення навчального посібника - сприяти ефективному розвитку умінь і навичок ...
  • Deutsch für Hochschulen 

   Захаров, Юрій Миколайович; Онуфрієва, Ліана Анатоліївна; Вишневська, Н. В. (Cисин О.В., 2012)
   Навчальний посібник є актуальним і необхідним для навчально-методичного забезпечення викладання німецької мови студентам не мовних спеціальностей вищих навчальних закладів. Мета створення посібника - полегшити студентам ...
  • Deutsch: Grammatik, Übungen 

   Онуфрієва, Ірина Леонідівна; Онуфрієва, Ліана Анатоліївна (Буйницький, 2011)
   Навчальний посібник з німецької мови „Deutsch: Grammatik, Übungen“ є актуальним і необхідним для навчально-методичного забезпечення викладання німецької мови магістрантам та студентам не мовних факультетів вищих навчальних ...
  • English for ESP Students 

   Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна; Трофименко, Анастасія Олександрівна; Гудзяк, Алла Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012)
   Мета книги – розвиток навичок усного та писемного мовлення на професійному та культурологічному рівнях, що становить зміст і специфіку навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах ІІІ – IV ступенів акредитації. Книга ...
  • English for Students Majoring in Arts 

   Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014)
   Мета книги – розвиток навичок усного та писемного мовлення на професійному та культурологічному рівнях, що становить зміст і специфіку навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах ІІІ – IV ступенів акредитації. Книга ...
  • English for Students Majoring in History 

   Уманець, Антоніна Володимирівна; Крук, Аліна Анатоліївна (Рута, 2015)
   Мета книги – забезпечити розвиток, удосконалення умінь і навичок усного та писемного мовлення на професійному та культурологічному рівнях, що становить зміст і специфіку навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах ...
  • Faulkner’s and Morrison’s novels: searching for national identity 

   Кеба, Олександр Володимирович; Миколайчук, Аліса Іванівна (Абетка, 2011)
   У статті йдеться про пошук Джо Крістмасом у романі Вільяма Фолкнера “Світло в серпні” та Мілкменом Дедом у романі Тоні Моррісон “Пісня Соломона” власної національної ідентичності, та національної ідентичності американця загалом.
  • Generative Grammar Theories in American Descriptive Linguistics 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2014)
   У статті подано аналіз генеративної парадигми розвитку граматичних теорій американської дескриптивної лінгвістики. Генеративна граматика має вигляд монолітної, але за її межами знаходиться велика кількість альтернативних ...
  • Grammar in Use 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Буйницький О.А., 2010)
   Книга написана з урахуванням новітніх технологій навчання іноземних мов, містить цікавий виклад інформації, ефективну систему комунікативних вправ, спрямованих на розвиток граматичних навичок студентів. Сприяє розвитку ...
  • Historiography of the phrase conceptions in foreign and home linguistics 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2010)
   У статті подається історіографія розвитку концепцій тлумачення словосполучення у зарубіжних та вітчизняних лінгвістичних теоріях. Стаття ґрунтується на аналізі різних точок зору іноземних та вітчизняних граматистів. ...
  • Homo in Amore в художественном мире Гоголя 

   Абрамович, Семен Дмитрович (Абетка, 2011)
   Статтю присвячено питанню про своєрідність трактування та імпліцитні плани теми кохання у Гоголя, неповторність сполучення еротичного імпульсу зі спіритуальним переживанням.
  • IV міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин” 

   Конет, Іван Михайлович; Онуфрієва, Ліана Анатоліївна (Оіюм, 2012)
   На сучасному етапі розвитку психологічної освіти в Україні передбачається вирішення актуальних, очікуваних та дискусійних питань, пов’язаних з підвищенням якості надання освітніх послуг, забезпеченням мобільності і ...
  • Lehrbuch für Fortbildung 

   Онуфрієва, Ірина Леонідівна (Буйницький, 2011)
   Навчальний посібник з німецької мови „Lehrbuch für Fortbildung“ є актуальним і необхідним для навчально-методичного забезпечення викладання німецької мови магістрантам немовних факультетів вищих навчальних закладів. Мета ...
  • Lesetexte für die studenten des II. studienjahres 

   Казимір, Валентина Олександрівна (2015)
   Мета навчально-методичного посібника – дати студентам, слухачам курсів німецької мови системні знання, які забезпечують можливість нормативного іншомовного спілкування по темі LESETEXTE FÜR DIE STUDENTEN DES II. STUDIENJAHRES. ...
  • Phalacroloma annuum (L.) dumort на природо-заповідних територіях Поділля 

   Чекман, М. В.; Любінська, Людмила Григорівна (ТОВ "Друкарня Рута", 2014)
   Інвазійні види поширені у різних біотопах і, зазвичай, трапляються на природозаповідних територіях. Нами проведено обстеження природного заповідника "Медобори" та Національних природних парків "Подільські Товтри", "Хотинський", ...
  • Poetical peculiarities of Walter Scott’s and Michael Starytsky’s historical novels 

   Попадинець, Оксана Олександрівна (Центр філологічних досліджень, 2014)
  • Quotation in the structure of memoir text (on the material of collected reminiscences about the Ukrainian writers of the 1960’s) 

   Рарицький, Олег Анатолійович (2014)
   The article ascertains the cases of quotation intertextual interaction, emphasizes that quotation as a complex stylistic unit may be integrated into architext through allusion, collage, mosaic, paraphrase, reminiscences, ...