• A Checklist of Cheilosia Genus Hoverflies in the Podilsky Tovtry National Park, Ukraine 

   Ліщук, Анастасія Василівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
   The genus Cheilosia Meigen, 1822 belongs to the monophyletic tribe Rhingiini of the subfamily Eristalinae, with more than 300 Palaearctic species (Stahls, Nyblom, 2000; Stahls et al., 2004; Thompson et al., 2010). It is ...
  • Adequate Use of Translation Means in the Process of Translation 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Острозька академія, 2013)
   Перекладацькі трансформації трактуються нами як лексико-семантичні, структурні і функціональні засоби адекватної передачі асоціативно-інформаційних зв’язків у текстах оригіналу та перекладу, що відтворюють особливості ...
  • Artistic Paradigm of Female Characters in the Novels "Rob Roy" by W. Scott and "Karmelyuk" by M. Starytsky 

   Попадинець, Оксана Олександрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015)
   У статті розглядається інтерпретація жіночих образів в історичних романах В. Скотта та М. Старицького, аналізується їх роль у формуванні загального ідейно естетичного змісту творів, досліджується специфіка їх творення ...
  • Aus der Schatzkammer der deutschen Kultur 

   Казимір, Валентина Олександрівна (2015)
   Навчально-методичний посібник «Aus der Schatzkammer der deutschen Kultur» створено на допомогу студентам IV курсу мовних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. Основна мета посібника – допомогти студентам ...
  • Contrastive Studies of One-Member Sentences in the English and Ukrainian Languages 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009)
   Контрастивні дослідження односкладних речень в англійській та українській мовах. Згідно з комунікативними і текстовими функціями односкладні речення (ОР) ми поділяємо на інтродуктивні, інферативні й імперативні. Диференціація ...
  • Cтуденти-педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр. 

   Комарніцький, Олександр Борисович (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
   У монографії комплексно і всебічно проаналізовано становище студентів педагогічних навчальних закладів в умовах модернізації вищої освіти та формування політичної тоталітарної системи, визначено їхнє місце в громадсько-п ...
  • Deutsch für Fortbildung 

   Онуфрієва, Ліана Анатоліївна (Буйницький, 2010)
   Навчальний посібник „Deutsch für Fortbildung“ підготовлено для навчання магістрантів, німецька мова для яких не є фаховою дисципліною. Мета створення навчального посібника - сприяти ефективному розвитку умінь і навичок ...
  • Deutsch für Hochschulen 

   Захаров, Юрій Миколайович; Онуфрієва, Ліана Анатоліївна; Вишневська, Н. В. (Cисин О.В., 2012)
   Навчальний посібник є актуальним і необхідним для навчально-методичного забезпечення викладання німецької мови студентам не мовних спеціальностей вищих навчальних закладів. Мета створення посібника - полегшити студентам ...
  • Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Grundkurs 

   Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
   Навчально-методичний посібник «Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Grundkurs» призначений для студентів природничих факультетів. Матеріал підручника диференційовано й систематизовано в трьох основних розділах: ...
  • Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Lesetexte 

   Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
   Навчально-методичний посібник «Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Lesetexte» рекомендується для самостійної роботи студентів природничих факультетів. Фактичний матеріал посібника структуровано відповідно ...
  • Deutsch: Grammatik, Übungen 

   Онуфрієва, Ірина Леонідівна; Онуфрієва, Ліана Анатоліївна (Буйницький, 2011)
   Навчальний посібник з німецької мови „Deutsch: Grammatik, Übungen“ є актуальним і необхідним для навчально-методичного забезпечення викладання німецької мови магістрантам та студентам не мовних факультетів вищих навчальних ...
  • English for ESP Students 

   Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна; Трофименко, Анастасія Олександрівна; Гудзяк, Алла Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012)
   Мета книги – розвиток навичок усного та писемного мовлення на професійному та культурологічному рівнях, що становить зміст і специфіку навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах ІІІ – IV ступенів акредитації. Книга ...
  • English for Students Majoring in Arts 

   Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014)
   Мета книги – розвиток навичок усного та писемного мовлення на професійному та культурологічному рівнях, що становить зміст і специфіку навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах ІІІ – IV ступенів акредитації. Книга ...
  • English for Students Majoring in History 

   Уманець, Антоніна Володимирівна; Крук, Аліна Анатоліївна (Рута, 2015)
   Мета книги – забезпечити розвиток, удосконалення умінь і навичок усного та писемного мовлення на професійному та культурологічному рівнях, що становить зміст і специфіку навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах ...
  • Fakulta histórie národnej univerzity Ivana Ohijenka v Kamenci-Podolskom 

   Копилов, Сергій Анатолійович; Завальнюк, Олександр Михайлович (2018)
  • Faulkner’s and Morrison’s novels: searching for national identity 

   Кеба, Олександр Володимирович; Миколайчук, Аліса Іванівна (Абетка, 2011)
   У статті йдеться про пошук Джо Крістмасом у романі Вільяма Фолкнера “Світло в серпні” та Мілкменом Дедом у романі Тоні Моррісон “Пісня Соломона” власної національної ідентичності, та національної ідентичності американця загалом.
  • FRAZEOLOGIZMY ZAWIERAJĄCE NAZWY ŚWIĄT WIELKANOCNYCH W GWARACH UKRAIŃSKICH 

   Коваленко, Наталія Дмитрівна; Царюк, Ірина (2019)
   In the article the ethno-cultural peculiarities of the areal phraseological units, which contain the names of stages or activities during the Easter holidays have been researched, the semantic basic components of their ...
  • Future Specialist as Manager and Facilitator of the Educational Process as Natural and Mathematical Direction of Preparation 

   Семерня, Оксана Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
   The article examines similarity and differences in the specialist’s functions such as a manager and a moderator on the example of a natural and mathematical direction specialist. The urgency of the problem of formation of ...
  • Generative Grammar Theories in American Descriptive Linguistics 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2014)
   У статті подано аналіз генеративної парадигми розвитку граматичних теорій американської дескриптивної лінгвістики. Генеративна граматика має вигляд монолітної, але за її межами знаходиться велика кількість альтернативних ...
  • Grammar in Use 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Буйницький О.А., 2010)
   Книга написана з урахуванням новітніх технологій навчання іноземних мов, містить цікавий виклад інформації, ефективну систему комунікативних вправ, спрямованих на розвиток граматичних навичок студентів. Сприяє розвитку ...