Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Unknown author (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019)
  Збірник містить доповіді та повідомлення учасників наукового круглого столу, присвяченої 100-річчю від дня Соборності України, який було проведено на історичному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету ...
 • Ліщук, Анастасія Василівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  The genus Cheilosia Meigen, 1822 belongs to the monophyletic tribe Rhingiini of the subfamily Eristalinae, with more than 300 Palaearctic species (Stahls, Nyblom, 2000; Stahls et al., 2004; Thompson et al., 2010). It is ...
 • Dutkevich, Tetiana; Romanova, Iuliia (National academy of Educational sciences of Ukraine H. S. Kostyuk institute of psychology, 2020)
  The article purpose is to present and discuss the results of the empirical study on the frequency, structure of women students’ accentuated traits and such traits influence on their conflict management styles. The study ...
 • Уманець, Антоніна Володимирівна (Острозька академія, 2013)
  Перекладацькі трансформації трактуються нами як лексико-семантичні, структурні і функціональні засоби адекватної передачі асоціативно-інформаційних зв’язків у текстах оригіналу та перекладу, що відтворюють особливості ...
 • Галайбіда, Оксана Василівна; Никитюк, Світлана Іванівна (ВПП «’Апостроф», 2020)
  Навчально-методичний посібник містить дидактичні матеріали, укладені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Практика усного та писемного англійського мовлення». Посібник логічно структурований, вправи, ...
 • Попадинець, Оксана Олександрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015)
  У статті розглядається інтерпретація жіночих образів в історичних романах В. Скотта та М. Старицького, аналізується їх роль у формуванні загального ідейно естетичного змісту творів, досліджується специфіка їх творення ...
 • Цимбалюк, Діана Миколаївна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020)
  В межах м. Кам’янця-Подільського є напівприродні території, які формують Смотрицький каньйон. Саме тут проявляється активність інвазійних видів таких, як клен американський (Acer negundo L.), аккація біла (Robinia ...
 • Казимір, Валентина Олександрівна (2015)
  Навчально-методичний посібник «Aus der Schatzkammer der deutschen Kultur» створено на допомогу студентам IV курсу мовних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. Основна мета посібника – допомогти студентам ...
 • Уманець, Антоніна Володимирівна (Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009)
  Контрастивні дослідження односкладних речень в англійській та українській мовах. Згідно з комунікативними і текстовими функціями односкладні речення (ОР) ми поділяємо на інтродуктивні, інферативні й імперативні. Диференціація ...
 • Yashchyshyna, Iryna Volodymyrivna; Svider, Oleksandr Polikarpovych; Kushnir, Oksana Klymivna; Konovalova, Marta Valeriivna (2020)
  Purpose. To reveal the theoretical and applied background of social impacts of mining enterprises’ corporate social responsibility (CSR) on society’s and local communities’ sustainable development, especially actualized ...
 • Комарніцький, Олександр Борисович (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
  У монографії комплексно і всебічно проаналізовано становище студентів педагогічних навчальних закладів в умовах модернізації вищої освіти та формування політичної тоталітарної системи, визначено їхнє місце в громадсько-п ...
 • Онуфрієва, Ліана Анатоліївна (Буйницький, 2010)
  Навчальний посібник „Deutsch für Fortbildung“ підготовлено для навчання магістрантів, німецька мова для яких не є фаховою дисципліною. Мета створення навчального посібника - сприяти ефективному розвитку умінь і навичок ...
 • Захаров, Юрій Миколайович; Онуфрієва, Ліана Анатоліївна; Вишневська, Н. В. (Cисин О.В., 2012)
  Навчальний посібник є актуальним і необхідним для навчально-методичного забезпечення викладання німецької мови студентам не мовних спеціальностей вищих навчальних закладів. Мета створення посібника - полегшити студентам ...
 • Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
  Навчально-методичний посібник «Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Grundkurs» призначений для студентів природничих факультетів. Матеріал підручника диференційовано й систематизовано в трьох основних розділах: ...
 • Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
  Навчально-методичний посібник «Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Lesetexte» рекомендується для самостійної роботи студентів природничих факультетів. Фактичний матеріал посібника структуровано відповідно ...
 • Онуфрієва, Ірина Леонідівна; Онуфрієва, Ліана Анатоліївна (Буйницький, 2011)
  Навчальний посібник з німецької мови „Deutsch: Grammatik, Übungen“ є актуальним і необхідним для навчально-методичного забезпечення викладання німецької мови магістрантам та студентам не мовних факультетів вищих навчальних ...
 • Іотко, Лариса Борисівна; Іванова, Людмила Олександрівна (Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ,, 2006)
  Представлений посібник містить об’ємний країнознавчий матеріал, який дає змогу глибоко пізнати специфіку звичаїв та свят німецького народу. Підібрані тексти можуть бути використані на заняттях з країнознавства, на практичних ...
 • Яремчук, Інна Михайлівна (Апостроф, 2020)
  Мета навчального посібника – допомогти студенту сформувати теоретичну базу з лінгвостилістики тексту і практичні навички його комплексного аналізу. Навчальний посібник охоплює теоретичний і практичний матеріал з питань ...
 • Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна; Трофименко, Анастасія Олександрівна; Гудзяк, Алла Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012)
  Мета книги – розвиток навичок усного та писемного мовлення на професійному та культурологічному рівнях, що становить зміст і специфіку навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах ІІІ – IV ступенів акредитації. Книга ...
 • Уманець, Антоніна Володимирівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011)
  Із досвіду роботи в магістрантських групах слід відмітити, що при навчанні іноземній мові професійного спрямування необхідно звернути особливу увагу на інтерференційний вплив мов при вивченні, наприклад, граматичної системи ...