Последние добавления

 • Історія України (ХХ ст. – 2014 р.) 

  Комарніцький, Олександр Борисович (ПП «Медобори-2006», 2014)
  Навчальний посібник призначений студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, абітурієнтам, старшокласникам, вчителям історії загальноосвітніх шкіл, студентам історичних та неісторичних факультетів вищих ...
 • Cтуденти-педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр. 

  Комарніцький, Олександр Борисович (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
  У монографії комплексно і всебічно проаналізовано становище студентів педагогічних навчальних закладів в умовах модернізації вищої освіти та формування політичної тоталітарної системи, визначено їхнє місце в громадсько-п ...
 • Історія України 

  Комарніцький, Олександр Борисович (ТОВ «Друкарня «Рута», 2015)
  Навчальний посібник призначений студентам коледжів, технікумів та училищ, абітурієнтам, старшокласникам, учителям історії загальноосвітніх шкіл, студентам історичних та неісторичних факультетів вищих навчальних закладів, ...
 • Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Grundkurs 

  Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
  Навчально-методичний посібник «Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Grundkurs» призначений для студентів природничих факультетів. Матеріал підручника диференційовано й систематизовано в трьох основних розділах: ...
 • Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Lesetexte 

  Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
  Навчально-методичний посібник «Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Lesetexte» рекомендується для самостійної роботи студентів природничих факультетів. Фактичний матеріал посібника структуровано відповідно ...
 • Test Your Grammar. Part IІ 

  Уманець, Антоніна Володимирівна; Крук, Аліна Анатоліївна; Попадинець, Оксана Олександрівна (ПП "Медобори-2006", 2017)
  Навчальний посібник “Test Your Grammar. Part II” містить системний підбір тестів, призначених для перевірки й оцінювання рівня набутих умінь і навичок студентів з англійської мови у вищих навчальних закладах. Підручник ...
 • Test Your Grammar. Part I 

  Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна; Крук, Аліна Анатоліївна; Трофименко, Анастасія Олександрівна (ФОП Гуменюк С.О., 2016)
  Навчальний посібник “Test Your Grammar. Part І” написаний з урахуванням новітніх технологій навчання іноземних мов, містить цікавий підбір різнорівневих граматичних тестів з англійської мови (Level А та Level В), що дозволяє ...
 • Training Tests for IELTS Exams 

  Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна; Крук, Аліна Анатоліївна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2016)
  Навчальний посібник “Training Tests for IELTS Exams” написаний з урахуванням новітніх технологій навчання іноземних мов, містить тренувальні тести для складання міжнародних іспитів з англійської мови. На особливу увагу ...
 • English for ESP Students 

  Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна; Трофименко, Анастасія Олександрівна; Гудзяк, Алла Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012)
  Мета книги – розвиток навичок усного та писемного мовлення на професійному та культурологічному рівнях, що становить зміст і специфіку навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах ІІІ – IV ступенів акредитації. Книга ...
 • Петро Єфремович Ткачук 

  Марчук, Людмила Миколаївна; Суровий, Анатолій Феодосович (Аксіома, 2013)
  В історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка залишили неповторний слід яскраві особистості. Їхня діяльність справила благотворний вплив на життя, творчий розвиток та діяльність не одного ...
 • Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» – провідний науковокраєзнавчий центр України та Поділля-Хмельниччини 

  Баженов, Лев Васильович (ПП Мельник А.А., 2016)
  У статті на основі широкого обсягу фактологічного та бібліографічного матеріалу проаналізовано науковий і краєзнавчий доробок Державного історико-культурного заповідника «Межибіж», хронологія конференцій, які проводилися ...
 • Інфраструктура шляхів сполучення Подільської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 

  Хоптяр, Юрій Анатолійович (ПП Мельник А.А., 2016)
  В статті аналізується стан шляхів сполучення в Подільській губернії в другій половині ХІХ – на початку XX ст. Подається класифікація шляхів, наводиться кошторис на їх утримання, проекти будівництва доріг та їх реалізація, ...
 • Управління соціальним розвитком 

  Семендяк, Вадим Михайлович (ФОП Сисин І.Я., 2017)
  У навчально-методичному посібнику з дисципліни «Управління соціальним розвитком» визначено мету та завдання, приведено структурно-логічну схему, сформовано програму, розроблено структуру та означено зміст теоретичної ...
 • Статистика. Конспект лекцій 

  Рарок, Олександр Васильович (ФОП Сисин І.Я., 2017)
  У навчальному посібнику у вигляді конспекту лекцій коротко розглянуто основний теоретичний матеріал, що стосується програми навчальної дисципліни «Статистика» для студентів економічного напряму підготовки вищих навчальних ...
 • Комунікативні процеси у навчанні 

  Олійник, Надія Юріївна (ФОП Сисин І.Я., 2017)
  Навчально-методичний посібник охоплює програму вивчення нормативної навчальної дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Представлено розробки ...
 • Соціально-трудова сфера Хмельниччини: стан, тенденції розвитку 

  Андрейцева, Ірина Анатоліївна; Комарніцька, Оксана Миколаївна; Лисак, Володимир Юрійович; Матвейчук, Людмила Олександрівна; Олійник, Надія Юріївна; Олійник, Ольга Степанівна; Рарок, Олександр Васильович; Рарок, Лілія Анатоліївна; Стрельбіцький, Петро Аполлонович; Семендяк, Вадим Михайлович (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
  У монографії розкрито сучасні тенденцій розвитку соціально-трудової сфери, досліджено особливості формування та використання трудового потенціалу регіону, функціонування ринку праці, проблеми формування і розвитку соціальної ...
 • IV міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин” 

  Конет, Іван Михайлович; Онуфрієва, Ліана Анатоліївна (Оіюм, 2012)
  На сучасному етапі розвитку психологічної освіти в Україні передбачається вирішення актуальних, очікуваних та дискусійних питань, пов’язаних з підвищенням якості надання освітніх послуг, забезпеченням мобільності і ...
 • Концертмейстерський клас : метод. рек. для спеціальності 6.020200 «Музична педагогіка і виховання» 

  Карпенко, Тетяна Пилипівна (Кам’янець-Поділ. держ. ун-т., 2005)
  У методичних рекомендаціях дається характеристика концертмейстерської діяльності вчителів музики, розроблена методика роботи з підготовки майбутнього вчителя музики у концертмейстерському класі, програма курсу «Концертмейстерський ...
 • Концертмейстерський клас 

  Карпенко, Тетяна Пилипівна (ПП Буйницький О. А., 2010)
  Навчально-методичний посібник адресовано студентам і викладачам вищих і середніх педагогічних і мистецьких навчальних закладів та усім тим, хто науково-методично освоює практику вдосконалення концертмейстерського виконавства.
 • Концертмейстерська компетентність учителя музики: терміни і поняття 

  Карпенко, Тетяна Пилипівна; Печенюк, Майя Антонівна (ПП Буйницький, 2011)
  Навчальний посібник адресовано студентам і викладачам вищих і середніх педагогічних і мистецьких навчальних закладів та усім тим, хто науково-методично освоює практику вдосконалення концертмейстерського виконавства.

Просмотреть больше