DSpace Repository

Праці професорсько-викладацького складу

Праці професорсько-викладацького складу

Recent Submissions

 • Мартинюк, Любов Василівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020)
  Навчально-репертуарний збірник рекомендовано викладачам, студентам середніх і вищих учбових закладів, керівникам дитячих і студентських хорових колективів та широкому колу шанувальників хорової музики. До збірника увійшли ...
 • Маринін, Іван Григорович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  Навчально-репертуарний посібник рекомендований для занять в оркестровому класі зі студентами мистецьких навчальних закладів. У четвертий випуск посібника увійшли шість партитур для оркестру народних інструментів.
 • Діяконович, Інна Миколаївна; Мельник, Ірина Валеріївна; Свідер, Ірина Анатоліївна; Хохель, Дарія Юріївна (‘Апостроф, 2020)
  Посібник містить дидактичні матеріали для самостійного читання, укладені відповідно до тематики навчальної дисципліни Практичний курс англійської мови. Виконання післятекстових завдань сприяє розвитку навичок самостійного ...
 • Галайбіда, Оксана Василівна; Діяконович, Інна Миколаївна; Кришталюк, Ганна Анатоліївна; Мельник, Ірина Валеріївна; Петрова, Тетяна Михайлівна; Польова, Світлана Володимирівна; Хохель, Дарія Юріївна (Апостроф, 2020)
  Посібник містить дидактичні матеріали для самостійного читання англійською мовою, укладені відповідно до тематики навчальної дисципліни Практика усного та писемного англійського мовлення. Виконання дотекстових і післятекстових ...
 • Козак, Євген Павлович; Денисовець, Анатолій Петрович; Пантус, Олена Олександрівна (Житомирський національний агроекологічний університет, 2020)
  Експериментальна програма «Фізична культура. 1 – 12 кл.» розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 ...
 • Михальський, Анатолій Володимирович; Жигульова, Евеліна Олександрівна; Михальська, Юлія Анатоліївна (Видавець Ковальчук О.В., 2020)
  У навчальному посібнику викладено основи курсу «Здоров’язберігаючі технології». Значне місце відведено розгляду суті здоров’язберігаючих технологій та загальній характеристиці дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Дана ...
 • Заікін, Андрій Володимирович; Судак, Наталя Іванівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020)
  В навчально-методичному посібнику представлено навчальний матеріал дисципліни «Біомеханіка», що відповідає організації навчального процесу згідно вимог кредитно-модульної системи. У навчально-методичному посібнику відображені ...
 • Матковська, Марія Василівна (ФОП Буйницький О.А., 2020)
  Навчальний посібник спрямований на формування у студентів мовно-мовленнєвої компетентності, яка дозволяє аналізувати та пояснювати лінгвістичні явища з точки зору їх історичного розвитку. Структурно посібник складається з ...
 • Матковська, Марія Василівна (ФОП Буйницький О.А., 2020)
  Навчальний посібник спрямований на формування у студентів мовно-мовленнєвої компетентності, яка дозволяє аналізувати та пояснювати лінгвістичні явища з точки зору їх історичного розвитку. Структурно посібник складається з ...
 • Фрасинюк, Наталія Іванівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  Навчально-методичний посібник «Порівняльна типологія англійської та української мов: тези лекцій, завдання для семінарських занять, завдання для самостійної роботи, тестові завдання» призначений для студентів філологічних ...
 • Гуска, Михайло Богданович; Зубаль, Майя Вікторівна; Гуска, Марія Василівна; Мазур, Василь Йосипович (Аксіома, 2011)
  У навчально-методичному посібнику описані зміст і особливості рухливих ігор та забав, передбачених шкільною програмою, а також проведення рухливих ігор у навчальній, позашкільній роботі з фізичного виховання в школі, ...
 • Мазур, Василь Йосипович; Гуска, Михайло Богданович (Аксіома, 2015)
  У методичних рекомендаціях описані зміст, методи і засоби спеціальної фізичної підготовки, спеціальні вправи борця, основні вправи для розвитку рухових здібностей, особливості та організаційні навички проведення практичних ...
 • Гуска, Михайло Богданович; Гуска, Марія Василівна; Мазур, Василь Йосипович (Аксіома, 2016)
  У методичному посібнику описано зміст, особливості та організаційні навички проведення рухливих ігор і забав від народження до школи. Розкрито основні вимоги до проведення рухливих ігор і забав, які допоможуть учителям ...
 • Гуска, Михайло Богданович; Мазур, Василь Йосипович; Шишкін, Олександр Павлович (Аксіома, 2020)
  У монографії висвітлено історію розвитку спортивної боротьби, її різновидів та досягнення спортсменів, випускників, викладачів факультету фізичної культури за роки незалежності України. Деталізовано результати їхньої участі ...
 • Прозар, Микола Володимирович; Авінов, Віталій Леонідович; Петров, Андрій Олександрович; Стасюк, Вадим Анатолійович; Балан, С. М. (ПП Буйницький О.А., 2020)
  У навчальному посібнику міститься лекційний курс, практичні заняття, методичні вказівки для самостійного вивчення тем дисципліни, подані методичні матеріали та завдання модульної контрольної роботи, представлена робоча ...
 • Зданюк, Тетяна Вікторівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  Навчальний посібник укладено для студентів-філологів як основний навчальний ̆матеріал при вивченні освітнього компоненту «Теорія і практика перекладу», а також як допоміжний ̆навчальний матеріал для освітніх компонентів ...
 • Шмирко, Олена Сергіївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  Посібник побудований на автентичному матеріалі, що сприятиме набуттю студентами мовленнєвої компетенції на сучасному лексичному запасі німецької мови. Представлені тексти з розробленими завданнями та ключами до їх виконання ...
 • Шмирко, Олена Сергіївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  Посібник побудований на автентичному матеріалі, що сприятиме набуттю студентами мовленнєвої компетенції на сучасному лексичному запасі німецької мови. Представлені тексти з розробленими завданнями пропонується використовувати ...
 • Крецька, Юлія Анатоліївна (ФОП Гордукова І.Є., 2020)
  Навчальний посібник містить короткий курс лекцій з теоретичної граматики німецької мови з морфології і синтаксису, призначений для студентів-германістів, які вивчають німецьку мову як основну іноземну. Матеріали посібника ...
 • Крецька, Юлія Анатоліївна (ФОП Гордукова І.Є., 2020)
  Пропонований навчально-методичний посібник призначений для студентів-заочників факультетів іноземної філології закладів вищої освіти, які вивчають німецьку мову як другу іноземну. Містить короткий курс лекцій з основних ...

View more