• Минуле Поділля очима краєзнавців (ХІХ – поч. ХХ cт.) 

   Прокопчук, Віктор Степанович (1994)
   Потяг до вивчення історії краю був зумовлений, з одного боку, поступовим пробудженням національної самосвідомості народу, а з другого - бажанням правлячих кіл увести до офіційної російської історії факти й події минувшини ...
  • Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність 

   Прокопчук, Віктор Степанович (Рідний край, 1995)
   В монографії послідовно і системно висвітлюється майже 150-річний період зародження, становлення і розвитку на Поділлі історико-краєзнавчого дослідництва з його підйомами і спадами від середини ХІХ століття - до наших днів.
  • Топоніми рідного краю 

   Прокопчук, Віктор Степанович (Рідний край, 1999)
   Методичний посібник, підготовлений завідуючим відділом освіти Дунаєвецької районної державної адміністрації Хмельницької області, кандидатом історичних наук, заслуженим працівником народної освіти України Прокопчуком ...
  • Дунаєвецька районна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців: досвід, проблеми 

   Прокопчук, Віктор Степанович (2001)
   Дунаєвецька районна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців виникла в числі перших в Україні краєзнавчих осередків такого рівня у 1992 році. Сьогодні це одна з найбільших районних структур краєзнавчої спілки на ...
  • Поезія героїчного чину. Василь Стус: еволюція художнього мислення 

   Рарицький, Олег Анатолійович (Просвіта, 2002)
   У посібнику простежується еволюція поетичного мислення В.Стуса. Досліджується характер розвитку та естетична природа творчості поета, визначається проблематика його поезій та своєрідність художнього втілення в різних ...
  • Словотворення Є. Гуцала 

   Попович, Анжеліка Станіславівна (Плай, 2002)
   Одним із важливих засобів естетичного освоєння світу є індивідуальне словотворення письменників. ’’Воно зумовлюється не потребами мови як знакової системи, а потребами художньої творчості, принципами світобачення письменника, ...
  • Історичне краєзнавство у Волинському воєводстві (1921–1939 рр.) 

   Прокопчук, Віктор Степанович (2003)
   Про історичне краєзнавство, як вияв духовного життя, засіб протистояння полонізації, нівелюванню національного обличчя українства на окупованій 1921-1939 рр. Польщею частині Волині йдеться в даній статті.
  • Матеріали до екології гніздування сорокопуда тернового в умовах Кам’янецького Придністров’я 

   Тарасенко, Мар'ян Олексійович (Кам’янець-Подільський державний університет імені Івана Огієнка, 2003)
   Матеріал для повідомлення зібраний у 2001-2002 рр. в околицях м.Кам'янець-Подільський та сіл Княгинин, Баговиця, Зіньківці, Колибаївка Кам'янець-Подільського району.
  • Культурологія 

   Абрамович, Семен Дмитрович; Тілло, Марія Семенівна; Чікарькова, Марія Юріївна (Кондор, 2004)
   Видання висвітлює структуру культури та її основні чинники (релігію, науку й освіту, політику й право, літературу й мистецтво) з погляду культурологічної теорії та в історичному розвитку. Культурологічні концепції ілюструються ...
  • Аналіз деяких аспектів гніздування Lanius collurio в умовах Західного та Східного Поділля 

   Тарасенко, Мар'ян Олексійович (Медобори, 2004)
   Робота ґрунтується на результатах дослідження екології гніздування сорокопуда тернового (Lanius collurio) в умовах Західного Поділля (околиці міст Тернопіль та Кременець, селищ Ренів Зборівського району, Коропець Монастирського ...
  • Фауна денних метеликів (Lepidoptera, Diurna) НПП «Подільські Товтри» 

   Гордій, Наталія Михайлівна (2004)
   Наведено попередні результати досліджень фауни денних метеликів національного природного парку «Подільські Товтри» (Хмельницька область), список видового складу якої на сьогоднішній день налічує 105 видів. Показано, що ...
  • Методика викладання історії в школі 

   Дубінський, Володимир Анатолійович (Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, інформ.-метод. відділ,, 2005)
   Даний методичний посібник призначений для студентів історичних факультетів ВНЗ. Він містить плани семінарських занять та методичні рекомендації для підготовки до них, студентам запропоновані схеми та таблиці, що допоможуть ...
  • Український комітет краєзнавства на етапі становлення (1925–1929 рр. ХХ ст.) 

   Прокопчук, Віктор Степанович (2005)
   Досліджується становлення краєзнавчих структур, їх вплив на розгортання історико-краєзнавчого руху, ставлення державних органів до цієї справи.
  • Класифікація екосистем заплавних лук України 

   Балашов, Лев Сергійович; Соломаха В. А. (2005)
   Статья посвящена классификации экосистем пойм рек Украины с использованием единиц экологической типологии и классификации пойменных лугов. Предлагаемая классификация учитывает увлажнение лугов, продолжительность весеннего ...
  • Історичне краєзнавство Правобережної України 30-х років ХХ-го – початку ХХІ ст.: від репресій, занепаду – до відродження й розвитку 

   Прокопчук, Віктор Степанович (Абетка-Нова, 2005)
   У монографії розглянуто стан, основні напрями й перспективи розвитку історико-краєзнавчих досліджень на Правобережній Україні впродовж 75 років – від 30-х років ХХ-го століття до наших днів. Читачі, насамперед історики, ...
  • Диференціація навчання як ефективний засіб активізації пізнавальної діяльності 

   Бойко, Наталія Василівна (2005)
   Стаття присвячена проблемам розрізнення диференціації та індивідуалізації навчання, основним концепціям рівневої диференціації.
  • До деяких аспектів біології сорокопуда сірого (lanius excubitor) та сорокопуда чорнолобого (lanius minor) в умовах Кам’янецького Придністров’я 

   Тарасенко, Мар'ян Олексійович (2005)
   Проаналізовано результати спостережень за сорокопудом сірим та сорокопудом чорнолобим як в гніздовий так і позагніздовий період протягом 2001-2004 рр.
  • Фізіологія людини 

   Плахтій, Петро Данилович (ПП „Мошак М.І.", 2005)
   Посібник з фізіології людини побудований за структурою модульного викладу. Кожен модуль містить кілька тем, в яких подані завдання для тестового контролю залікових модулів. Тести посібника можуть бути використані студентами ...
  • Концертмейстерський клас : метод. рек. для спеціальності 6.020200 «Музична педагогіка і виховання» 

   Карпенко, Тетяна Пилипівна (Кам’янець-Поділ. держ. ун-т., 2005)
   У методичних рекомендаціях дається характеристика концертмейстерської діяльності вчителів музики, розроблена методика роботи з підготовки майбутнього вчителя музики у концертмейстерському класі, програма курсу «Концертмейстерський ...
  • Способи формування ціннісного ставлення до живопису у дітей старшого дошкільного віку 

   Демчик, Катерина Іванівна (ПП Мошак М.І., 2006)
   Автор статті пропонує способи формування у дітей шостого року життя особистісно-ціннісного ставлення до живопису, які в достатній мірі мають спонукати дітей до відображення та прояву в процесі художньо-творчої діяльності ...