• Adequate Use of Translation Means in the Process of Translation 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Острозька академія, 2013)
   Перекладацькі трансформації трактуються нами як лексико-семантичні, структурні і функціональні засоби адекватної передачі асоціативно-інформаційних зв’язків у текстах оригіналу та перекладу, що відтворюють особливості ...
  • Aus der Schatzkammer der deutschen Kultur 

   Казимір, Валентина Олександрівна (2015)
   Навчально-методичний посібник «Aus der Schatzkammer der deutschen Kultur» створено на допомогу студентам IV курсу мовних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. Основна мета посібника – допомогти студентам ...
  • Contrastive Studies of One-Member Sentences in the English and Ukrainian Languages 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009)
   Контрастивні дослідження односкладних речень в англійській та українській мовах. Згідно з комунікативними і текстовими функціями односкладні речення (ОР) ми поділяємо на інтродуктивні, інферативні й імперативні. Диференціація ...
  • Cтуденти-педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр. 

   Комарніцький, Олександр Борисович (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
   У монографії комплексно і всебічно проаналізовано становище студентів педагогічних навчальних закладів в умовах модернізації вищої освіти та формування політичної тоталітарної системи, визначено їхнє місце в громадсько-п ...
  • Deutsch für Fortbildung 

   Онуфрієва, Ліана Анатоліївна (Буйницький, 2010)
   Навчальний посібник „Deutsch für Fortbildung“ підготовлено для навчання магістрантів, німецька мова для яких не є фаховою дисципліною. Мета створення навчального посібника - сприяти ефективному розвитку умінь і навичок ...
  • Deutsch für Hochschulen 

   Захаров, Юрій Миколайович; Онуфрієва, Ліана Анатоліївна; Вишневська, Н. В. (Cисин О.В., 2012)
   Навчальний посібник є актуальним і необхідним для навчально-методичного забезпечення викладання німецької мови студентам не мовних спеціальностей вищих навчальних закладів. Мета створення посібника - полегшити студентам ...
  • Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Grundkurs 

   Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
   Навчально-методичний посібник «Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Grundkurs» призначений для студентів природничих факультетів. Матеріал підручника диференційовано й систематизовано в трьох основних розділах: ...
  • Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Lesetexte 

   Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
   Навчально-методичний посібник «Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Lesetexte» рекомендується для самостійної роботи студентів природничих факультетів. Фактичний матеріал посібника структуровано відповідно ...
  • Deutsch: Grammatik, Übungen 

   Онуфрієва, Ірина Леонідівна; Онуфрієва, Ліана Анатоліївна (Буйницький, 2011)
   Навчальний посібник з німецької мови „Deutsch: Grammatik, Übungen“ є актуальним і необхідним для навчально-методичного забезпечення викладання німецької мови магістрантам та студентам не мовних факультетів вищих навчальних ...
  • English for ESP Students 

   Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна; Трофименко, Анастасія Олександрівна; Гудзяк, Алла Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012)
   Мета книги – розвиток навичок усного та писемного мовлення на професійному та культурологічному рівнях, що становить зміст і специфіку навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах ІІІ – IV ступенів акредитації. Книга ...
  • English for Students Majoring in Arts 

   Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014)
   Мета книги – розвиток навичок усного та писемного мовлення на професійному та культурологічному рівнях, що становить зміст і специфіку навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах ІІІ – IV ступенів акредитації. Книга ...
  • English for Students Majoring in History 

   Уманець, Антоніна Володимирівна; Крук, Аліна Анатоліївна (Рута, 2015)
   Мета книги – забезпечити розвиток, удосконалення умінь і навичок усного та писемного мовлення на професійному та культурологічному рівнях, що становить зміст і специфіку навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах ...
  • Faulkner’s and Morrison’s novels: searching for national identity 

   Кеба, Олександр Володимирович; Миколайчук, Аліса Іванівна (Абетка, 2011)
   У статті йдеться про пошук Джо Крістмасом у романі Вільяма Фолкнера “Світло в серпні” та Мілкменом Дедом у романі Тоні Моррісон “Пісня Соломона” власної національної ідентичності, та національної ідентичності американця загалом.
  • Generative Grammar Theories in American Descriptive Linguistics 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2014)
   У статті подано аналіз генеративної парадигми розвитку граматичних теорій американської дескриптивної лінгвістики. Генеративна граматика має вигляд монолітної, але за її межами знаходиться велика кількість альтернативних ...
  • Grammar in Use 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Буйницький О.А., 2010)
   Книга написана з урахуванням новітніх технологій навчання іноземних мов, містить цікавий виклад інформації, ефективну систему комунікативних вправ, спрямованих на розвиток граматичних навичок студентів. Сприяє розвитку ...
  • Historiography of the phrase conceptions in foreign and home linguistics 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2010)
   У статті подається історіографія розвитку концепцій тлумачення словосполучення у зарубіжних та вітчизняних лінгвістичних теоріях. Стаття ґрунтується на аналізі різних точок зору іноземних та вітчизняних граматистів. ...
  • Homo in Amore в художественном мире Гоголя 

   Абрамович, Семен Дмитрович (Абетка, 2011)
   Статтю присвячено питанню про своєрідність трактування та імпліцитні плани теми кохання у Гоголя, неповторність сполучення еротичного імпульсу зі спіритуальним переживанням.
  • IV міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин” 

   Конет, Іван Михайлович; Онуфрієва, Ліана Анатоліївна (Оіюм, 2012)
   На сучасному етапі розвитку психологічної освіти в Україні передбачається вирішення актуальних, очікуваних та дискусійних питань, пов’язаних з підвищенням якості надання освітніх послуг, забезпеченням мобільності і ...
  • Lehrbuch für Fortbildung 

   Онуфрієва, Ірина Леонідівна (Буйницький, 2011)
   Навчальний посібник з німецької мови „Lehrbuch für Fortbildung“ є актуальним і необхідним для навчально-методичного забезпечення викладання німецької мови магістрантам немовних факультетів вищих навчальних закладів. Мета ...
  • Lesetexte für die studenten des II. studienjahres 

   Казимір, Валентина Олександрівна (2015)
   Мета навчально-методичного посібника – дати студентам, слухачам курсів німецької мови системні знання, які забезпечують можливість нормативного іншомовного спілкування по темі LESETEXTE FÜR DIE STUDENTEN DES II. STUDIENJAHRES. ...