Отображаемые элементы 1-20 из 635

  • Test Your Grammar. Part IІ 

   Уманець, Антоніна Володимирівна; Крук, Аліна Анатоліївна; Попадинець, Оксана Олександрівна (ПП "Медобори-2006", 2017)
   Навчальний посібник “Test Your Grammar. Part II” містить системний підбір тестів, призначених для перевірки й оцінювання рівня набутих умінь і навичок студентів з англійської мови у вищих навчальних закладах. Підручник ...
  • Test Your Grammar. Part I 

   Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна; Крук, Аліна Анатоліївна; Трофименко, Анастасія Олександрівна (ФОП Гуменюк С.О., 2016)
   Навчальний посібник “Test Your Grammar. Part І” написаний з урахуванням новітніх технологій навчання іноземних мов, містить цікавий підбір різнорівневих граматичних тестів з англійської мови (Level А та Level В), що дозволяє ...
  • Training Tests for IELTS Exams 

   Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна; Крук, Аліна Анатоліївна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2016)
   Навчальний посібник “Training Tests for IELTS Exams” написаний з урахуванням новітніх технологій навчання іноземних мов, містить тренувальні тести для складання міжнародних іспитів з англійської мови. На особливу увагу ...
  • English for ESP Students 

   Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна; Трофименко, Анастасія Олександрівна; Гудзяк, Алла Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012)
   Мета книги – розвиток навичок усного та писемного мовлення на професійному та культурологічному рівнях, що становить зміст і специфіку навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах ІІІ – IV ступенів акредитації. Книга ...
  • Петро Єфремович Ткачук 

   Марчук, Людмила Миколаївна; Суровий, Анатолій Феодосович (Аксіома, 2013)
   В історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка залишили неповторний слід яскраві особистості. Їхня діяльність справила благотворний вплив на життя, творчий розвиток та діяльність не одного ...
  • Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» – провідний науковокраєзнавчий центр України та Поділля-Хмельниччини 

   Баженов, Лев Васильович (ПП Мельник А.А., 2016)
   У статті на основі широкого обсягу фактологічного та бібліографічного матеріалу проаналізовано науковий і краєзнавчий доробок Державного історико-культурного заповідника «Межибіж», хронологія конференцій, які проводилися ...
  • Інфраструктура шляхів сполучення Подільської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 

   Хоптяр, Юрій Анатолійович (ПП Мельник А.А., 2016)
   В статті аналізується стан шляхів сполучення в Подільській губернії в другій половині ХІХ – на початку XX ст. Подається класифікація шляхів, наводиться кошторис на їх утримання, проекти будівництва доріг та їх реалізація, ...
  • Управління соціальним розвитком 

   Семендяк, Вадим Михайлович (ФОП Сисин І.Я., 2017)
   У навчально-методичному посібнику з дисципліни «Управління соціальним розвитком» визначено мету та завдання, приведено структурно-логічну схему, сформовано програму, розроблено структуру та означено зміст теоретичної ...
  • Статистика. Конспект лекцій 

   Рарок, Олександр Васильович (ФОП Сисин І.Я., 2017)
   У навчальному посібнику у вигляді конспекту лекцій коротко розглянуто основний теоретичний матеріал, що стосується програми навчальної дисципліни «Статистика» для студентів економічного напряму підготовки вищих навчальних ...
  • Комунікативні процеси у навчанні 

   Олійник, Надія Юріївна (ФОП Сисин І.Я., 2017)
   Навчально-методичний посібник охоплює програму вивчення нормативної навчальної дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Представлено розробки ...
  • Соціально-трудова сфера Хмельниччини: стан, тенденції розвитку 

   Андрейцева, Ірина Анатоліївна; Комарніцька, Оксана Миколаївна; Лисак, Володимир Юрійович; Матвейчук, Людмила Олександрівна; Олійник, Надія Юріївна; Олійник, Ольга Степанівна; Рарок, Олександр Васильович; Рарок, Лілія Анатоліївна; Стрельбіцький, Петро Аполлонович; Семендяк, Вадим Михайлович (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
   У монографії розкрито сучасні тенденцій розвитку соціально-трудової сфери, досліджено особливості формування та використання трудового потенціалу регіону, функціонування ринку праці, проблеми формування і розвитку соціальної ...
  • IV міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин” 

   Конет, Іван Михайлович; Онуфрієва, Ліана Анатоліївна (Оіюм, 2012)
   На сучасному етапі розвитку психологічної освіти в Україні передбачається вирішення актуальних, очікуваних та дискусійних питань, пов’язаних з підвищенням якості надання освітніх послуг, забезпеченням мобільності і ...
  • Концертмейстерський клас : метод. рек. для спеціальності 6.020200 «Музична педагогіка і виховання» 

   Карпенко, Тетяна Пилипівна (Кам’янець-Поділ. держ. ун-т., 2005)
   У методичних рекомендаціях дається характеристика концертмейстерської діяльності вчителів музики, розроблена методика роботи з підготовки майбутнього вчителя музики у концертмейстерському класі, програма курсу «Концертмейстерський ...
  • Концертмейстерський клас 

   Карпенко, Тетяна Пилипівна (ПП Буйницький О. А., 2010)
   Навчально-методичний посібник адресовано студентам і викладачам вищих і середніх педагогічних і мистецьких навчальних закладів та усім тим, хто науково-методично освоює практику вдосконалення концертмейстерського виконавства.
  • Концертмейстерська компетентність учителя музики: терміни і поняття 

   Карпенко, Тетяна Пилипівна; Печенюк, Майя Антонівна (ПП Буйницький, 2011)
   Навчальний посібник адресовано студентам і викладачам вищих і середніх педагогічних і мистецьких навчальних закладів та усім тим, хто науково-методично освоює практику вдосконалення концертмейстерського виконавства.
  • Графічна спадщина Сергія Кукурузи 

   Шулик, Алла Григорівна (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010)
   Автор статті аналізує графічну спадщину С. В. Кукурузи, окреслює середовище формування особистості мистця.
  • Гончарство Хмельниччини в структурі декоративно-прикладного мистецтва краю 

   Березіна, Інна Вікторівна (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012)
   Стаття присвячена розгляду гончарного мистецтва в контексті традиційних народних промислів на землях Хмельниччини XVIII – поч. ХХІ ст.
  • Геральдичне зображення сонця в пам’ятках архітектури Кам’янця-Подільського 

   Винниченко, Ігор Броніславович (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012)
   У статті містяться матеріали про «сонце» як про емблему міста Кам’янця-Подільського.
  • Географічні виміри діяльності Михайла Грейма у світлі розвитку фотомистецтва на Поділлі 

   Підгурний, Іван Станіславович (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012)
   Стаття покликана висвітлити розвиток фотомистецтва на Поділлі станом на кінець XIX – початок XX століть, а також окреслити межі професійних інтересів фотографа Михайла Грейма та діапазон зафіксованих ним об’єктів.