Випуск 3

 

Recent Submissions

 • Чирва, О. Г.; Чирва, Г. М. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  Проаналізовано сучасний етап екологізації державного управління України. Уточнено сутність поняття «екологізація економіки» як поступового процесу перетворення економіки, скерованого на зменшення інтегрального екоруйнівного ...
 • Фесюк, В. О.; Парфенюк, Д. В. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  Рудка є типовою поліською річкою, лівою притокою річки Стир. Належить до малих річок. Протікає територією Поліської низовини в адміністративних межах Ківерцівського і Маневицького районів Волинської області. Річка забруднюється ...
 • Фесюк, В. О.; Кротач, Б. С. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  Здатність поверхневих водних об'єктів до самоочищення на сьогодні недостатня для протистояння високому рівню зовнішньої негативної дії. В результаті водні екосистеми зазнають перебудови, наслідком якої є збіднення видового ...
 • Фесюк, В. О.; Коморанець, А. С. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  Предмет, тема, мета роботи. Гірнича промисловість належить до галузей, які найбільший чином впливають на довкілля, погіршуючи його стан. Активізуються осипи, зсуви, ерозія, карст, зниження рівня ґрунтових і підземних вод. ...
 • Фесюк, В. О.; Коляда, Л. В. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  Річка Липа є типовою малою річкою, лівою притокою річки Стир. Вона протікає територією Волинської височини в адміністративних межах Горохівського району Волинської області. Водні ресурси басейну р. Липа формуються в умовах ...
 • Федорчук, Іван Вікторович; Козак, Максим Іванович; Гаврилова, Т. В. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  У публікації висвітлено стан зелених насаджень міста Кам’янець-Подільського. Територія озеленення, поряд з її архітектурою, формує імідж міста. Останнім часом найгострішою проблемою стала проблема створення інформаційної ...
 • Семерня, Оксана Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  The article examines similarity and differences in the specialist’s functions such as a manager and a moderator on the example of a natural and mathematical direction specialist. The urgency of the problem of formation of ...
 • Татарнікова, Н. О. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  Розглянуто і проаналізовано сучасний стан проблем водопостачання та якості питної води Черкаської області на прикладі міста Умані. За останній роки в Україні з загальним економічним спадом поглибилось багато проблем в ...
 • Любинський, Олександр Іванович; Танасійчук, О. Я. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  Purpose – to analyze the natural and social factors of the functioning of the greenhouse economy of the region and to justify the ways of optimizing the development of vegetable cultivation of closed soil on the example ...
 • Совгіра, С. В. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  У статті відповідно до мети розкрито сутність поняття «екологічна культура» під якою розуміємо якісно нову культуру особистості, що наповнює її відносини з навколишнім соціоприродним середовищем конкретним (в залежності ...
 • Саблук, А. Г.. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  У статті відповідно до поставленої мети розкрито структуру та сутність структурних елементів готовності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи до професійної діяльності, до якої віднесено критерії, показники ...
 • Любинський, Олександр Іванович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  У статті подано аналіз сучасних методів виявлення генетично модифікованих організмів рослин і продукції. При використаннi того чи іншого методу аналізу ГМО, слід враховувати його чутливість, тривалість реакції, доступність ...
 • Кучинська, Ірина Олексіївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  Стаття присвячена формуванню ключових компетенцій науково-педагогічного працівника сучасної вищої школи. Виділені основні риси ключових компетенцій: багатофункціональність, багатомірність, надпредметність, міждисциплінарність, ...
 • Касіяник, Л. В.; Касіяник, Ігор Петрович; Любінська, Людмила Григорівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  В статті наведено результати досліджень особливостей структури землекористування в басейні річки Збруч. Проаналізовано регіональні особливості розміщення площ основних форм землекористування. Описано фактори їх формування. ...
 • Казанішена, Наталія Вікторівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  У статті розглядаються деякі аспекти проблеми підготовки вчителя до екологоосвітньої діяльності. Обґрунтовано актуальність екологічної освіти, її значення у вирішенні екологічних проблем. Наголошується на необхідності ...
 • Єльнікова, Т. О.; Шавурський, Ю. О.; Очич, В. М. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  Досліджено динаміку евтрофних процесів у водозаборі «Відсічне» річки Тетерів Житомирської області. Розглянуто фактори, які обумовлюють розвиток водоростей та забруднення водного середовища. Розглянуто і проаналізовано ...
 • Дребет, М. В.; Ліщук, Анастасія Василівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  Територія лісового заказника загальнодержавного значення «Дача Галілея» є ключовим елементом регіональної екологічної мережі Тернопільської області. В межах лісового масиву знаходиться оселища, важливі для підтримання ...
 • Григорчук, Інна Дмитрівна; Оптасюк, Сергій Васильович; Оптасюк, Ольга Михайлівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  Проаналізовано особливості функціонування деревних рослин, зокрема їх водний режим, в умовах урбоекосистеми м. Кам’янця-Подільського. Дослідження проводились на підібраних ділянках, що відносяться до різних еколого-фітоценотичних ...
 • Гордій, Наталія Михайлівна; Рубановська, Наталія Василівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  Враховуючи біокліматичні характеристики сезонів, у Кам’янецькому Придністров’ї протягом вегетаційного періоду виділено 5 фенологічних аспектів, та, відповідно, 5 фенокомплексів лускокрилих: весняний, ранньолітній, ...
 • Гнатюк, Н. О.; Кузема, І. І. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  Проаналізовано ситуацію щодо забруднення нітратами криничної води Маньківського району Черкаської області під впливом хімічних антропогенних факторів. Встановлено об’єкти з найбільш не задовільненою ситуацією за хімічними ...

View more