DSpace Repository

102. Дипломні роботи (проекти) освітнього ступеня «магістр»

102. Дипломні роботи (проекти) освітнього ступеня «магістр»

 

Recent Submissions

 • Кухар, Роксолана Віталіївна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  В умовах сьогодення питання соціальної відповідальності суб’єктів господарювання є досить актуальним. Сучасному підприємству необхідно підтримувати та розвивати партнерські зв’язки з різними групами стейкхолдерів, а саме ...
 • Смоляк, А. М. (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Туризм є однією з найдинамічніших галузей турецької економіки. Туреччина намагається всіляко диверсифікувати свою рекреаційно-туристичну галузь, не обмежуючись лише пляжами, розважальним та пізнавальним туризмом. Влада ...
 • Поведа, Андрій Русланович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Раціональне використання робочого часу на підприємствах та в організаціях України є досить актуальною проблемою, яка потребує особливої уваги. При проектуванні оптимального режиму праці й відпочинку потрібний комплексний ...
 • Вітрук, Сергій Ярославович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  В умовах сьогодення підвищується актуальність питань, пов’язаних з раціональною організацією управлінської праці. Сучасні технології, виробничі процеси вимагають не лише високої кваліфікації і виконавчої дисципліни менеджерів, ...
 • Худик, Тетяна Петрівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Трудовий потенціал наділяє підприємство конкурентними перевагами на ринку, є основною передумовою для продуктивної та ефективної його діяльності. Питання ефективного формування та використання трудового потенціалу належить ...
 • Лігінчук, Марина Петрівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Останнім часом все більшого поширення не тільки в розвинутих країнах, але й у вітчизняній практиці набула категорія «людський капітал», який розглядається як найцінніший ресурс суспільства, здатний приносити дохід. Метою ...
 • Кріль, Оксана Василівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Оцінка конкурентоспроможності послуг має свої особливості, оскільки послуга є невідчутною, виробляється та споживається в процесі її створення. Проте послуги завойовують все більшу частку українського ринку та являються ...
 • Вишневський, Андрій Сергійович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  В сучасних умовах розвитку соціально-трудових відносин, в яких перебувають вітчизняні підприємства, неабиякого значення набуває система стимулювання праці для ефективного управління персоналом. Використання різноманітних ...
 • Бурлак, Богдан Олександрович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  В умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки зростають роль і значення перебудови системи мотивації та соціально-трудових відносин як основного джерела підвищення ефективності виробництва й добробуту населення. За ...
 • Скотяк, Ілона Сергіївна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  На сьогоднішній день в діяльності підприємств існує велика кількість невирішених питань, що стосуються формування, використання та розвитку системи оцінки ефективності використання трудових ресурсів, які необхідно вирішити ...
 • Савчук, Алла Степанівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Мотивація персоналу займає одне з найважливіших місць в системі управління персоналом сучасного підприємства, оскільки вона виступає безпосередньою причиною виконання виробничих завдань персоналом підприємства. Тільки ...
 • Зюбрицький, Дмитро Юрійович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Управління трудовими ресурсами розпочинається з процесу залучення на підприємство необхідної кількості працівників із певними якісними характеристиками. Тому саме завдяки правильному механізму залучення персоналу можна ...
 • Дикий, Денис Русланович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Взаємодія між керівництвом організації та працівниками є однією з причин виникнення конфліктних ситуацій. Завдання керівників організацій вжити всіх необхідних заходів, що допоможуть запобігти виникненню конфліктів, мати ...
 • Черенько, Олексій Вікторович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Мотивація праці зайняла чільне місце в системі менеджменту підприємств, оскільки у сучасних умовах кожне підприємство зацікавлене в якнайефективнішому використанні всіх своїх ресурсів, особливо трудових. Тому дедалі більшого ...
 • Доготар, Олександр Вержілійович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Зміни, що постійно відбуваються в суспільно-економічному житті, не можуть не вплинути на соціально-трудову сферу закладів охорони здоров’я. Керівникам сучасних закладів охорони здоров’я в практику своєї діяльності необхідно ...
 • Головатий, Ілля Олександрович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Організаційна культура підприємства – це могутній стратегічний інструмент, який дозволяє зробити бізнес-ідею реалізованою, орієнтувати всі підрозділи та персонал на досягнення спільних цілей. Управління культурою підприємства ...
 • Савельєва, Ілона Сергіївна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Будучи похідною людських потреб, туризм, попри все, не може розглядатися лише як засіб їхнього задоволення. На наш погляд, він є значно ширшим та багатогранним соціокультурним явищем, що породжене суспільним буттям, є одним ...
 • Поліщук, Яна Володимирівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Тенденції дистанційного обслуговування, автоматизація виробництва в закладах харчування і самообслуговування за допомогою інформаційних технологій спостерігалися кілька років тому, але особливо швидко вони набули розвитку ...
 • Покорний, Максим Андрійович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Сучасний стан реформування економіки держави, зростання впливу зовнішніх факторів на результативність в галузі гостинності залежить від стану та особливостей розвитку в цій галузі, спонукає до нових організаторських рішень ...
 • Пилипчук, Мар’яна Вікторівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  В умовах посилення процесів глобалізації зростає все більший інтерес до вивчення особливостей функціонування сфери гостинності, як невід’ємної складової туристичної галузі, оцінки та виявлення її слабких місць та прогнозування ...

View more