DSpace Repository

802. Дипломні роботи (проекти) освітнього ступеня «магістр»

802. Дипломні роботи (проекти) освітнього ступеня «магістр»

 

Recent Submissions

 • Тимофтей, Ігор Михайлович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Використання рухливих ігор у фізичному вихованні дітей дошкільного віку відіграє важливу роль у житті дітей. Вони сприяють формуванню фізичної підготовленості, активізують попит на спортивні рухи, дають можливість активно ...
 • Старенька, Вікторія (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Організація фізичної активності дітей із вадами зору забезпечується адаптивною фізичною культурою, що передбачає реалізацію всіх наявних форм, різноманіття існуючих засобів, у тому числі тифлотехніку, комплекс традиційних ...
 • Остапов, Вадим Олексійович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Актуальність і доцільність дослідження проблеми підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до впровадження технологій спортивного менеджменту зумовлені: необхідністю подолання суперечностей, які виникають ...
 • Морозов, Ростислав Валерійович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  На сучасному етапі розвитку футболу, як складно технічному ігровому виду спорту, притаманні професіоналізація, глобалізація та комерціалізація. Ці ж процеси впливають на систему підготовки спортсменів й арбітрів, як учасників ...
 • Лірник, Андрій Ігорович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Освіта сьогодні розглядається не стільки як остаточно оформлений результат, що дає людині певну стабільність на все життя, скільки як процес, що йде крізь усе життя і який відкриває перспективи до постійного самовдосконалення ...
 • Чеснік, Павло Володимирович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Фізичне виховання, як невід’ємна складова педагогічного впливу, не тільки оптимізує фізичний стан і розвиток дитини, але й сприяє інтелектуальному та психічному розвитку особистості. Вирішальна роль у становленні особистості ...
 • Медведюк, Владислав Андрійович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Особливості сучасних умов життя, стрімкий розвиток технічного прогресу, модернізація навчальних і трудових процесів, різке зростання обсягів інформації, надання переваги багатогодинним комп’ютерним іграм замість занять ...
 • Скорейко, Марина Василівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Знання валеологічних засобів, методик і систем оздоровлення для майбутніх фахівців з фізичної реабілітації набувають особливої ваги, оскільки вони можуть бути використані як з метою збереження та зміцнення власного здоров’я, ...
 • Кухар, Сергій Володимирович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Захворювання невритів нервів верхніх кінцівок – комплекс симптомів, викликаних компресією нерва. Невропатії складають одну третю усіх захворювань периферичної нервової системи. Одним із нових і перспективних методів ...
 • Корбова, Леся Ігорівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Відкриті багатоосколкові переломи настільки складні, що оперативне лікування інколи проводиться у декілька етапів та призводить до виникнення ряду ускладнень з боку рухових функцій, а саме розвитку іммобілізаційних ...
 • Барвінська, Катерина Ігорівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Найбільш часто пошкодження зв’язок коліна і меніска зустрічаються серед людей, що не займаються спортом. Реабілітаційні заходи займають, як правило, від 5 місяців до 1 року, проте навіть після відновлення функції кінцівки ...
 • Христофор, Андрій Валерійович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Порушення постави є найпоширенішим захворюванням опорно-рухового апарату у дітей і підлітків та належить до числа складних і актуальних проблем сучасної ортопедії. При своєчасно розпочатих оздоровчих заходах порушення ...
 • Мушкет, Наталія Василівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Значна поширеність і висока частота інвалідизації хворих остеоартрозом і ревматоїдним артритом працездатного віку визначають актуальність використання сучасних реабілітаційних технологій на основі структурних змін суглобів, ...
 • Сторчовий, Олег Миколайович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Дитячий церебральний параліч за останні роки став одним з найбільш поширених захворювань нервової системи у дітей. Поєднання мовленнєвих, рухових, психічних порушень вказує на необхідність комплексного підходу до лікування ...
 • Скіпальська, Романа Ігорівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Хронічний панкреатит належить до найскладніших поліетіологічних і поліморбідних захворювань. У наш час техногенних і психологічних впливів, коморбідності, значної алергізації населення і резистентності до фармакотерапії ...
 • Заярнюк, Тетяна Геннадіївна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Однією з найбільш важливих проблем сучасної неврології є профілактика, діагностика та лікування мозкових інсультів. Останні залишаються однією з провідних проблем сучасної медицини, насамперед, у зв’язку з високим рівнем ...
 • Вернигора, Ольга Іванівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Лікувальні фізичні вправи мають широкий вплив на різні системи організму: серцево-судинну, дихальну, опорно-рухову, ендокринну, органи травлення. За своєю фізіологічністю фізичні вправи не можна ані порівняти, ані замінити ...
 • Демков, Микола Олександрович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  На сучасному етапі постійне покращення методів діагностики і лікування хвороб серцево-судинної системи не зменшує рівень захворюваності та смертності хворих на ішемічну хворобу серця. Програма реабілітації пацієнтів з ІХС ...
 • Мамонов, Андрій Сергійович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Статистика вказує на негативні явища, які складаються з роками в українській нації з проблемами здоров’я та довголіття. Використання засобів фізичної культури для підвищення фізичного здоров’я значною мірою пов’язане із ...
 • Базів, Вікторія Михайлівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  На сьогодні в Україні, за різними статистичними даними, кількість людей з порушеннями зору становить близько 300 тисяч осіб. Травматизація через падіння слабозорих та незрячих осіб, що викликається недостатністю функціонування ...

View more