DSpace Repository

Факультет фізичної культури

Факультет фізичної культури

Recent Submissions

 • Плахтій, Петро Данилович; Коваль, О. Г.; Марчук, Данііл Володимирович (ПП «Віт’АДрук», 2023)
  У посібнику розкриваються особливості перебігу фізіологічних процесів в організмі студентів, що займаються оздоровчою фізичною культурою. Акцентовано увагу на змінах у системах організму під час м’язової діяльності, ...
 • Молєв, Валерій Павлович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Літературний аналіз показав, що нині проводиться наполеглива робота щодо пошуку і розробки нових, більш ефективних програм фізичної реабілітації при туберкульозі. Доведено, що лікувальна фізична культура сприяє підвищенню ...
 • Молєв, Валерій Павлович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Розглянуто сучасні погляди на етіологію і патогенез остеохондрозу, причини помилок при діагностиці остеохондрозу, наведено вторинні неврологічні синдроми – рефлекторні, компресійні, рефлекторно-компресійні. Причому рефлекторні ...
 • Молєв, Валерій Павлович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020)
  Проведено дослідження функціонального стану людей літнього віку, що займаються фізичними тренуваннями. Розраховувалися показники біологічного віку і рівня соматичного здоров'я. Встановлено, що в процесі занять знижувався ...
 • Молєв, Валерій Павлович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019)
  Фізична реабілітація є одним з основних чинників, що спрямований на зменшення проявів травматичної хвороби при ушкодженнях опорно-рухового апарату та підвищення якості лікування. Комплекс реабілітаційних заходів починають ...
 • Гонцарюк, Дмитро Олександрович; Христич, Тамара Миколаївна (Видавець Заславський О.Ю., 2022)
  Тези були озвучені на науково-практичної конференції з міжнародною участю «X наукова сесія Інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології» (16–17 червня 2022 р., ...
 • Христич, Тамара Миколаївна; Гонцарюк, Дмитро Олександрович (ТОВ «РедБіз Лабораторія Медичного Бізнесу», 2021)
  У статті проаналізовані зв’язки між екзокринною та ендокринною паренхімою підшлункової залози, які можуть спричинити розвиток хронічного панкреатиту та цукрового діабету (у тому числі панкреатогенного). Наведено літературні ...
 • Гонцарюк, Дмитро Олександрович; Христич, Тамара Миколаївна; Кулачек, Вероніка Тарасівна (ТОВ «РедБіз Лабораторія Медичного Бізнесу», 2021)
  У статті представлено ряд сучасних аспектів розвитку, персистування та прогресування хронічного панкреатиту за наявності дисбіозу. Охарактеризовано значення мікробіоти для життєдіяльності людини. Приділено увагу ролі ...
 • Христич, Тамара Миколаївна; Гонцарюк, Дмитро Олександрович (Видавець Заславський О.Ю., 2018)
  В огляді літератури обговорюються питання лікування абдомінального больового синдрому, синдрому зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози, супутніх хронічному панкреатиту дисфункції сфінктера Одді, жовчного ...
 • Христич, Тамара Миколаївна; Гонцарюк, Дмитро Олександрович (ТОВ "РЕДБІЗ", 2018)
  Мета дослідження — оцінити значимість змін ліпідного спектру крові в хворих на хронічний панкреатит із ішемічною хворобою серця в патогенезі коморбідності даних захворювань і в динаміці лікування полікозанолом. Матеріали ...
 • Михальський, Анатолій Володимирович; Христич, Тамара Миколаївна; Михальська, Юлія Анатоліївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  У статті описані основні причини хронічних гастритів, симптоми їх перебігу та принципи лікування. Дана характеристика основних методів фізичної терапії з обґрунтуванням їх застосування та протипоказаннями до призначення. ...
 • Молєв, Валерій Павлович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020)
  У статті представлена комплексна програма фізичної реабілітації дітей, які часто страждають на захворювання органів дихання. Фізичні вправи, масаж, позиційний дренаж, геліотерапія, загартовування складають основу реабілітації ...
 • Молєв, Валерій Павлович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Розглянуті клінічні ефекти і передбачувані механізми дії реабілітаційних технологій у хворих з пневмоніями, в тому числі асоційованими з новою коронавірусною інфекцією COVID-19. Найбільш вивченими з фізичних методів, що ...
 • Молєв, Валерій Павлович; Михальський, Анатолій Володимирович (Аксіома, 2019)
  У статті представлений огляд публікацій, що стосуються проблем фізичної реабілітації пацієнтів з пошкодженнями в ділянці ліктьового суглоба. Проаналізовано статистичні дані, опубліковані в літературних джерелах за останні ...
 • Молєв, Валерій Павлович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Аналіз літературних джерел з проблеми фізичної реабілітації осіб при травмах нижніх кінцівок різної етіології і періодів лікування дозволив визначити, що східна лазня, як метод гіпертермічної терапії, в комплексі сучасних ...
 • Молєв, Валерій Павлович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  Розглянуто методичні основи побудови програми фізичної реабілітації дітей, хворих на хронічний бронхіт, в умовах санаторію. Сформовано основні завдання і принципи. Обґрунтовано процес побудови і зміст базового і варіативного ...
 • Михальський, Анатолій Володимирович; Молєв, Валерій Павлович; Михальська, Юлія Анатоліївна (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019)
  Одним із завдань сучасної клінічної медицини є своєчасне і ефективне лікування, яке б давало тривалу ремісію. Дане завдання можна вирішити лише у випадку поєднаного використання медикаментозних засобів і засобів фізичної ...
 • Чаплінський, Ростислав Борисович; Чаплінська, Л. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  У статті розглянуто складові раціонального виховання дитини з перших днів її життя. Проаналізовано вплив різних чинників на виховання та розвиток дитини. Визначенні основні шляхи зміцнення здоров’я.
 • Романчук, Сергій; Романчук, Віктор; Чаплінський, Ростислав Борисович; Людовик, Тетяна; Юр’єв, Станіслав; Тимочко, Олександр; Фіщук, Ігор; Бабаєв, Юрій; Бабич, Максим; Андреєв, Сергій (Видавець Панькова А.С., 2022)
  Заняття фізичними вправами мають забезпечувати формування достатнього рівня показників функціонального стану військово службовців. Зменшення годин на проведення навчальних занять з дисципліни «Фізичне виховання та спеціальна ...
 • Зарічнюк, Ірина Романівна; Жигульова, Евеліна Олександрівна; Заікін, Андрій Володимирович (Видавничий дім "Гельветика", 2022)
  У статті здійснено теоретичний огляд сучасних поглядів на роль гіподинамії в розвитку шийного остеохондрозу. В даний час низька фізична активність робить внесок у розвиток остеохондрозу, особливо впливаючи на людей ...

View more