DSpace Repository

Факультет фізичної культури

Факультет фізичної культури

Recent Submissions

 • Козак, Євген Павлович; Прозар, Микола Володимирович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2015)
  У пропонованому навчально-методичному посібнику охарактеризовано методичні основи навчально-тренувального процесу волейболістів. Представлено методи вдосконалення техніко-тактичних дій волейболістів у нападі та захисті та ...
 • Чистякова, Марина Олександрівна; Потапчук, Сергій Миколайович; Скавронський, Олександр Павлович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  У навчально-методичному посібнику підібрано завдання практичних робіт з курсу «Теорія і методика фізичного виховання». Подано певний обсяг матеріалу з методики фізичного виховання обов'язкового для вивчення. Наводяться ...
 • Гурман, Леонід Дмитрович; Вергуш, Олег Миколайович; Гоншовський, Вадим Миколайович; Воронецький, Вадим Борисович; Ліщук, Василь Володимирович; Ладиняк, Андрій Богданович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  У навчально-методичному посібнику розкрито еволюцію становлення техніки, зроблено аналіз сучасної техніки та описано методику навчання потрійного стрибка. Розглядаються закономірності становлення та удосконалення спортивної ...
 • Прозар, Микола Володимирович; Слюсарчук, Віктор Васильович; Зубаль, Майя Вікторівна; Телебей, Станіслав Михайлович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2014)
  У навчально-методичному посібнику міститься лекційний курс, практичні заняття, методичні вказівки для самостійного вивчення тем дисципліни, поданий перелік завдань модульних контрольних робіт, обов’язки, офіційні жести та ...
 • Стасюк, Вадим Анатолійович; Стасюк, Іван Іванович; Прозар, Микола Володимирович; Петров, Андрій Олександрович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2017)
  У навчально-методичному посібнику міститься лекційний курс, практичні заняття, методичні вказівки для самостійного вивчення тем дисципліни, поданий перелік завдань модульних контрольних робіт, обов’язки, офіційні жести та ...
 • Денисовець, Анатолій Петрович; Козак, Євген Павлович; Пантус, Олена Олександрівна; Ткаченко, Павло Петрович (Поліський національний університет, 2022)
  Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти кафедр фізичного виховання і туризму, вчителів фізичної культури та організаторів туристично-краєзнавчої роботи.
 • Плахтій, Петро Данилович; Безкопильний, Олександр Олександрович; Марчук, Володимир Миколайович (ПП "Віт'Адрук", 2022)
  У посібнику висвітлені основні положення сучасної фізіологічної науки з питань фізіології м’язів, фізичного виховання та спорту в тестах і завданнях для самостійної підготовки. особлива увага приділена характеристиці станів ...
 • Прозар, Микола Володимирович; Зубаль, Майя Вікторівна; Райтаровська, Ірина Валентинівна; Мазур, Василь Йосипович (2021)
  Навчальний посібник адресовано здобувачам вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр», науково-педагогічним працівникам. Містить інформацію щодо різних видів ...
 • Алєксєєв, Олександр Олексійович (ЗУНУ, 2022)
  У монографії представлено теоретичні та практичні аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Конкретизовано та проаналізовано суспільно-історичні передумови ...
 • Шиян, Богдан Михайлович; Єдинак, Геннадій Анатолійович; Петришин, Юрій Володимирович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2013)
  У посібнику викладено логіку наукового дослідження, його методологічні основи, методи, основи виконання і оформлення студентських наукових робіт. Адресовано студентам, магістрантам факультетів фізичного виховання, основ ...
 • Єдинак, Геннадій Анатолійович; Галаманжук, Леся Людвигівна; Мисів, Володимир Михайлович; Зубаль, Майя Вікторівна; Клюс, Олена Анатоліївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  У монографії викладено теоретичні основи та практичні питання реалізації диференційованого підходу до дітей та молоді, що передбачає врахування їхніх соматотипів під час поліпшення фізичного стану. Особливу увагу приділено ...
 • Чистякова, Марина Олександрівна; Дутко, Олена; Потапчук, Сергій Миколайович; Костюк, Світлана; Панчук, Наталія Петрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  У методичних рекомендаціях розкрито зміст та особливості організації і проведення навчальної практики, що проходять здобувачі вищої освіти факультету фізичної культури денної та заочної форми навчання ступеня вищої освіти ...
 • Денисовець, Анатолій; Козак, Євген Павлович; Пантус, Олена (Поліський національний університет, 2021)
  Навчально-методичні розробки «Підвищення спортивної майстерності з волейболу у студентів» складається з трьох розділів. Перший розділ «Методичні основи навчально-тренувального процесу волейболістів» висвітлює питання, які ...
 • Бабюк, Сергій Миколайович; Марчук, Данііл Володимирович; Марчук, Володимир Миколайович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Посібник розрахований на студентів факультету фізичної культури, учителів фізичної культури в ЗЗСО, тренерів. Зміст навчально-методичного посібника охоплює практичний аспект роботи на приладах гімнастичного багатоборства ...
 • Зубаль, Майя Вікторівна; Гуска, Михайло Богданович; Райтаровська, Ірина Валентинівна; Мазур, Василь Йосипович; Авінов, Віталій Леонідович (ПП Ящишин Ю.І., 2021)
  Навчальний посібник охоплює всі аспекти спортивно-туристичної діяльності, а саме: подана класифікація видів і форм туризму, детально описана топографічна підготовка та спортивне орієнтування, розкривається зміст організації ...
 • Чистякова, Марина Олександрівна; Юрчишин, Юрій Володимирович; Ніколайчук, Ольга; Потапчук, Сергій Миколайович; Ладиняк, Андрій Богданович; Приходько, Володимир Миколайович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021-11-08)
  Навчально-методичний посібник побудований як навчальне видання з методики організації і проведення видів рухової діяльності, що сприяють залученню різних груп населення до активних занять з метою зміцнення та збереження здоров'я.
 • Шиян, Богдан Михайлович; Єдинак, Геннадій Анатолійович; Петришин, Юрій Володимирович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  У посібнику викладено логіку наукового дослідження, його методологічні основи, методи, основи виконання і оформлення студентських наукових робіт. Адресовано студентам, магістрантам факультетів фізичного виховання, основ ...
 • Плахтій, Петро Данилович; Козак, Євген Павлович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Навчальний посібник «Психофізіологічна адаптація у фізичному вихованні і спорті» побудовано за структурою модульного викладу. Окрім основних теоретичних положень до кожної теми посібника надається матеріал для самостійної ...
 • Зданюк, Вадим Володимирович; Совтисік, Дмитро Дмитрович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  Посібник до практичних занять із лікувальної фізичної культури для студентів факультету фізичної культури укладений відповідно до програми та навчального плану. Посібник складається з розділів: спортивний анамнез, методи ...
 • Плахтій, Петро Данилович; Марчук, Данііл Володимирович; Марчук, Володимир Миколайович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020)
  У посібнику висвітлені основні положення сучасної фізіологічної науки з питань фізіології рухової активності: теорія в запитаннях і відповідях, практикум, тести і завдання для самостійної підготовки. Особлива увага приділена ...

View more