DSpace Repository

Кафедра спорту і спортивних ігор

Кафедра спорту і спортивних ігор

 

Recent Submissions

 • Козак, Євген Павлович; Прозар, Микола Володимирович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2015)
  У пропонованому навчально-методичному посібнику охарактеризовано методичні основи навчально-тренувального процесу волейболістів. Представлено методи вдосконалення техніко-тактичних дій волейболістів у нападі та захисті та ...
 • Прозар, Микола Володимирович; Слюсарчук, Віктор Васильович; Зубаль, Майя Вікторівна; Телебей, Станіслав Михайлович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2014)
  У навчально-методичному посібнику міститься лекційний курс, практичні заняття, методичні вказівки для самостійного вивчення тем дисципліни, поданий перелік завдань модульних контрольних робіт, обов’язки, офіційні жести та ...
 • Стасюк, Вадим Анатолійович; Стасюк, Іван Іванович; Прозар, Микола Володимирович; Петров, Андрій Олександрович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2017)
  У навчально-методичному посібнику міститься лекційний курс, практичні заняття, методичні вказівки для самостійного вивчення тем дисципліни, поданий перелік завдань модульних контрольних робіт, обов’язки, офіційні жести та ...
 • Денисовець, Анатолій Петрович; Козак, Євген Павлович; Пантус, Олена Олександрівна; Ткаченко, Павло Петрович (Поліський національний університет, 2022)
  Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти кафедр фізичного виховання і туризму, вчителів фізичної культури та організаторів туристично-краєзнавчої роботи.
 • Прозар, Микола Володимирович; Зубаль, Майя Вікторівна; Райтаровська, Ірина Валентинівна; Мазур, Василь Йосипович (2021)
  Навчальний посібник адресовано здобувачам вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр», науково-педагогічним працівникам. Містить інформацію щодо різних видів ...
 • Алєксєєв, Олександр Олексійович (ЗУНУ, 2022)
  У монографії представлено теоретичні та практичні аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Конкретизовано та проаналізовано суспільно-історичні передумови ...
 • Денисовець, Анатолій; Козак, Євген Павлович; Пантус, Олена (Поліський національний університет, 2021)
  Навчально-методичні розробки «Підвищення спортивної майстерності з волейболу у студентів» складається з трьох розділів. Перший розділ «Методичні основи навчально-тренувального процесу волейболістів» висвітлює питання, які ...
 • Зубаль, Майя Вікторівна; Гуска, Михайло Богданович; Райтаровська, Ірина Валентинівна; Мазур, Василь Йосипович; Авінов, Віталій Леонідович (ПП Ящишин Ю.І., 2021)
  Навчальний посібник охоплює всі аспекти спортивно-туристичної діяльності, а саме: подана класифікація видів і форм туризму, детально описана топографічна підготовка та спортивне орієнтування, розкривається зміст організації ...
 • Плахтій, Петро Данилович; Козак, Євген Павлович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Навчальний посібник «Психофізіологічна адаптація у фізичному вихованні і спорті» побудовано за структурою модульного викладу. Окрім основних теоретичних положень до кожної теми посібника надається матеріал для самостійної ...
 • Козак, Євген Павлович; Денисовець, Анатолій Петрович; Пантус, Олена Олександрівна (Житомирський національний агроекологічний університет, 2020)
  Експериментальна програма «Фізична культура. 1 – 12 кл.» розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 ...
 • Гуска, Михайло Богданович; Зубаль, Майя Вікторівна; Гуска, Марія Василівна; Мазур, Василь Йосипович (Аксіома, 2011)
  У навчально-методичному посібнику описані зміст і особливості рухливих ігор та забав, передбачених шкільною програмою, а також проведення рухливих ігор у навчальній, позашкільній роботі з фізичного виховання в школі, ...
 • Мазур, Василь Йосипович; Гуска, Михайло Богданович (Аксіома, 2015)
  У методичних рекомендаціях описані зміст, методи і засоби спеціальної фізичної підготовки, спеціальні вправи борця, основні вправи для розвитку рухових здібностей, особливості та організаційні навички проведення практичних ...
 • Гуска, Михайло Богданович; Гуска, Марія Василівна; Мазур, Василь Йосипович (Аксіома, 2016)
  У методичному посібнику описано зміст, особливості та організаційні навички проведення рухливих ігор і забав від народження до школи. Розкрито основні вимоги до проведення рухливих ігор і забав, які допоможуть учителям ...
 • Гуска, Михайло Богданович; Мазур, Василь Йосипович; Шишкін, Олександр Павлович (Аксіома, 2020)
  У монографії висвітлено історію розвитку спортивної боротьби, її різновидів та досягнення спортсменів, випускників, викладачів факультету фізичної культури за роки незалежності України. Деталізовано результати їхньої участі ...
 • Прозар, Микола Володимирович; Авінов, Віталій Леонідович; Петров, Андрій Олександрович; Стасюк, Вадим Анатолійович; Балан, С. М. (ПП Буйницький О.А., 2020)
  У навчальному посібнику міститься лекційний курс, практичні заняття, методичні вказівки для самостійного вивчення тем дисципліни, подані методичні матеріали та завдання модульної контрольної роботи, представлена робоча ...
 • Алєксєєв, Олександр Олексійович; Марчак, Тетяна Андріївна; Мельничук, Ірина Миколаївна; Райтаровська, Ірина Валентинівна (ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019)
  У статті акцентовано увагу на ролі вчителів фізичної культури у підготовці здорового покоління. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури передбачає навчання студентів теорії і методики організації та ...
 • Mozolev, Oleksandr; Bloshchynskyi, Ihor; Alieksieiev, Oleksandr; Romanyshyna, Liudmyla; Zdanevych, Larysa; Melnychuk, Iryna; Prontenko, Kostiantyn; Prontenko, Vasyl (2019)
  The article is aimed at investigating the influence of the methods of using general-physical fitness technologies including pilates and stretching techniques on the level of physical health and development of female students’ ...
 • Прозар, Микола Володимирович; Козак, Євген Павлович (ТОВ «Друкарня Рута», 2015)
  Даний навчальний посібник відповідає програмі І курсу факультету фізичної культури. В ньому розкриваються питання: історії гри у волейбол, формування рухового вміння та етапів навчання; загальних основ техніки, тактики та ...
 • Арзютов, Г. М.; Солопчук, Дмитро Миколайович; Чистякова, Маринa Олександрівнa; Шишкiн, Олeксандр Пaвлович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  У монографії «Україна у міжнародному спортивному студентському русі» розглянуто питання збереження та примноження успіхів вітчизняного студентського спорту на міжнародній арені. Проаналізовано передумови, етапи та особливості ...