DSpace Repository

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

 

Recent Submissions

 • Плахтій, Петро Данилович; Коваль, О. Г.; Марчук, Данііл Володимирович (ПП «Віт’АДрук», 2023)
  У посібнику розкриваються особливості перебігу фізіологічних процесів в організмі студентів, що займаються оздоровчою фізичною культурою. Акцентовано увагу на змінах у системах організму під час м’язової діяльності, ...
 • Клюс, Олена Анатоліївна; Скавронський, Олександр Павлович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  В даній статті розкрита проблема захворювань опорно рухового апарату людей що виникає у наслідок старіння. Метою даного дослідження був пошук та аналіз наукових даних щодо ефективності застосування силового тренування при ...
 • Чистякова, Марина Александровна; Шишкин, Александр Павлович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019)
  В статье рассматриваются проблемы и противоречия в вопросах гендерного равенства в спортивной деятельности. Цель. Обосновать особенности формирования и становления представлений о гендерном равенстве в спорте, определить ...
 • Шахлина, Л. Я-Г.; Чистякова, Марина Александровна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  Рассмотрены вопросы особенности адаптации организма спортсменок высокой квалификации к большим нагрузкам в спорте. Анализ научной литературы показал, что современный спорт высших достижений характеризуется большими физическими ...
 • Чистякова, Марина Олександрівна; Козак, Євген Павлович; Петров, Андрій Олександрович; Авінов, Віталій Леонідович; Гурман, Леонід Дмитрович; Ладиняк, Андрій Богданович; Воронецький, Вадим Борисович (Видавець Панькова А.С., 2021)
  В умовах сучасного освітнього процесу самоосвіта та саморозвиток набувають великого значення як для суспільства в цілому, так і для певної особистості. Мета дослідження полягала у визначенні рівня мотивації до самоосвіти ...
 • Бабюк, Тетяна Йосипівна; Бабюк, Сергій Миколайович (Видавничий дім "Гельветика", 2021)
  У статті проаналізовано зміст понять «інтеграція», «інтегрований підхід», особливості інтегративного підходу в дошкільній освіті. Ідеї інтеграції досить давно обговорюються педагогічною спільнотою і широко впроваджуються ...
 • Galamanzhuk, Lesia; Smolianko, Yuliia; Hudyma, Nataliia; Balatska, Larisa; Mytskan, Tetiana; Mysiv, Volodymyr; Marchuk, Volodymyr (OVS LLC, 2022-12-23)
  The purpose of the study was to determine the state of performance of motor actions by girls with different handedness, which establishes a valid program for each age period of 3–5 years. Materials and methods. Sixty girls ...
 • Клюс, Олена Анатоліївна; Балацька, Лариса Василівна; Кужель, Микола Миколайович; Скавронський, Олександр Павлович; Стасюк, Вадим Анатолійович (Видавець Панькова А.С., 2022)
  Здоров’я студентської молоді є актуальним питанням сьогодення яке тісно зв’язане з організацією і змістом фізичного виховання. Мета дослідження – вивчити інтерес здобувачів вищої освіти до занять стрітболу. Матеріал і ...
 • Бабюк, Сергій Миколайович (СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021)
  У статті представлено рівневу класифікацію рухових завдань гімнастичного характеру для уроків фізичної культури. За результатами здійсненого наукового дослідження на основі результатів педагогічних спостережень, хронометрування ...
 • Шахлина, Л. Я-Г.; Чистякова, Марина Александровна (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2019-09-30)
  Мета. Надати основну характеристику і відмінність понять «гендерна політика» і «статевий диморфізм» у практиці сучасного спорту. Методи. Аналіз наукової літератури. Результати. В історичному аспекті показано розвиток ...
 • Чистякова, Марина Олександрівна; Мазур, Василь Йосипович; Гурман, Леонід Дмитрович; Ладиняк, Андрій Богданович; Приходько, Володимир Миколайович; Марчук, Данііл Володимирович; Марчук, Володимир Миколайович (Видавець Панькова А.С., 2022)
  У статті проаналізовано метод кейс-стаді у професійно орієнтованому навчанні майбутніх вчителів фізичної культури. Кейс- метод допомагає здобувачам вищої освіти представити себе в реальній професійній ситуації, а не просто ...
 • Бабюк, Сергій Миколайович; Потапчук, Сергій Миколайович; Кужель, Микола Миколайович; Степанков, Сергій Петрович; Андреєв, Сергій Анатолійович (Видавець Панькова А.С., 2021)
  У статті автором проаналізовано проблеми, які торкаються наукового обґрунтування методик оптимізації фізичного навантаження учнів, які перебувають за станом здоров’я у підготовчій медичній групі, на заняттях з фізичної ...
 • Чистякова, Марина Александровна (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2018-02-28)
  Мета. Дослідити морфофункціональний стан спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються у дзюдо. Методи. Анкетування; дослідження морфофункціонального стану організму; педагогічне тестування (для оцінки змішаної ...
 • Солопчук, Микола Сергійович; Боднар, Аліна Олександрівна; Солопчук, Дмитро Миколайович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2016)
  Навчально-методичний посібник містить інформацію про виникнення, становлення та особливості розвитку фізичної культури і спорту на різних етапах буття суспільства. Представлено широкий навчальний і довідковий матеріал у ...
 • Марчук, Данііл Володимирович; Єдинак, Геннадій Анатолійович; Макарчук, Богдан; Марчук, Володимир Миколайович; Бережок, Сергій; Бабюк, Сергій Миколайович; Макарчук, Єлизавета (Видавець Панькова А.С., 2021)
  Вивчення морфофункціональних характеристик дітей є важливим для учителів фізичного виховання, адже дозволяє визначити відповідність статусу дитини виду спорту, який вони обирають у школі. Мета дослідження – вивчити особливості ...
 • Боднар, Аліна Олександрівна; Солопчук, Дмитро Миколайович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2017)
  У навчально-методичному посібнику розкривається історія становлення та розвитку міжнародного олімпійського та спортивного руху. Висвітлюються основні проблеми та найбільш яскраві події сучасного спорту, відбувається ...
 • Sliusarchuk, Viktora; Iedynak, Gennadii; Galamanzhuk, Lesia; Blavt, Oksana; Balatska, Larisa; Zoriy, Yaroslav; Nakonechnyi, Ihor; Marchuk, Daniil; Dotsyuk, Lidiia; Moldovan, Andriy (Editura Universitatii din Pitesti, 2021)
  The aim of the study was to establish features in the physiological characteristics of cadet girls during each year of study at the military academy. Material and Methods. The study involved 108 girls who were 17-18 years ...
 • Шахліна, Лариса Ян-Генріхівна; Чистякова, Марина Олександрівна (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2018-11-30)
  Обґрунтування особливостей планування тренувальних навантажень у мікро та мезоциклах підготовки спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються у дзюдо. Методи. Аналіз і узагальнення наукової літератури. Результати. ...
 • Шахліна, Лариса Ян-Генріхівна; Чистякова, Марина Олександрівна; Авінов, Віталій Леонідович (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2022)
  Сучасний жіночий спорт швидко розвивається, спостерігається суттєве зростання спортивних досягнень на фоні збільшення тренувальних навантажень. Тому в системі підготовки жінок все більше уваги приділяється вивченню впливу ...
 • Шахлина, Л. Я-Г.; Чистякова, Марина Александровна (Видавець Панькова А.С., 2020)
  У статті представлено результати досліджень психофізіологічного стану спортсменок. Мета – визначити психофізіологічні особливості спортсменок, які спеціалізуються в дзюдо, в різні фази менструального циклу. Методи. У ...

View more