DSpace Repository

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

 

Recent Submissions

 • Чистякова, Марина Олександрівна; Потапчук, Сергій Миколайович; Скавронський, Олександр Павлович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  У навчально-методичному посібнику підібрано завдання практичних робіт з курсу «Теорія і методика фізичного виховання». Подано певний обсяг матеріалу з методики фізичного виховання обов'язкового для вивчення. Наводяться ...
 • Плахтій, Петро Данилович; Безкопильний, Олександр Олександрович; Марчук, Володимир Миколайович (ПП "Віт'Адрук", 2022)
  У посібнику висвітлені основні положення сучасної фізіологічної науки з питань фізіології м’язів, фізичного виховання та спорту в тестах і завданнях для самостійної підготовки. особлива увага приділена характеристиці станів ...
 • Шиян, Богдан Михайлович; Єдинак, Геннадій Анатолійович; Петришин, Юрій Володимирович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2013)
  У посібнику викладено логіку наукового дослідження, його методологічні основи, методи, основи виконання і оформлення студентських наукових робіт. Адресовано студентам, магістрантам факультетів фізичного виховання, основ ...
 • Єдинак, Геннадій Анатолійович; Галаманжук, Леся Людвигівна; Мисів, Володимир Михайлович; Зубаль, Майя Вікторівна; Клюс, Олена Анатоліївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  У монографії викладено теоретичні основи та практичні питання реалізації диференційованого підходу до дітей та молоді, що передбачає врахування їхніх соматотипів під час поліпшення фізичного стану. Особливу увагу приділено ...
 • Чистякова, Марина Олександрівна; Дутко, Олена; Потапчук, Сергій Миколайович; Костюк, Світлана; Панчук, Наталія Петрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  У методичних рекомендаціях розкрито зміст та особливості організації і проведення навчальної практики, що проходять здобувачі вищої освіти факультету фізичної культури денної та заочної форми навчання ступеня вищої освіти ...
 • Бабюк, Сергій Миколайович; Марчук, Данііл Володимирович; Марчук, Володимир Миколайович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Посібник розрахований на студентів факультету фізичної культури, учителів фізичної культури в ЗЗСО, тренерів. Зміст навчально-методичного посібника охоплює практичний аспект роботи на приладах гімнастичного багатоборства ...
 • Чистякова, Марина Олександрівна; Юрчишин, Юрій Володимирович; Ніколайчук, Ольга; Потапчук, Сергій Миколайович; Ладиняк, Андрій Богданович; Приходько, Володимир Миколайович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021-11-08)
  Навчально-методичний посібник побудований як навчальне видання з методики організації і проведення видів рухової діяльності, що сприяють залученню різних груп населення до активних занять з метою зміцнення та збереження здоров'я.
 • Шиян, Богдан Михайлович; Єдинак, Геннадій Анатолійович; Петришин, Юрій Володимирович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  У посібнику викладено логіку наукового дослідження, його методологічні основи, методи, основи виконання і оформлення студентських наукових робіт. Адресовано студентам, магістрантам факультетів фізичного виховання, основ ...
 • Плахтій, Петро Данилович; Марчук, Данііл Володимирович; Марчук, Володимир Миколайович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020)
  У посібнику висвітлені основні положення сучасної фізіологічної науки з питань фізіології рухової активності: теорія в запитаннях і відповідях, практикум, тести і завдання для самостійної підготовки. Особлива увага приділена ...
 • Бабюк, Сергій Миколайович; Марчук, Данііл Володимирович; Марчук, Володимир Миколайович; Юрчишин, Юрій Володимирович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020-10-13)
  У навчально-методичному посібнику викладено сучасні погляди на проведення гімнастичних організуючих вправ. Описана техніка виконання, методика навчання організуючих вправ, подано графічне зображення щодо виконання. ...
 • Бабюк, Сергій Миколайович; Марчук, Данііл Володимирович; Марчук, Володимир Миколайович; Юрчишин, Юрій Володимирович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020-07-07)
  Навчально-методичний посібник «Теорія і методика гімнастичних загальнорозвиваючих вправ» рекомендується студентам факультету фізичної культури і спрямований на оволодіння базовими знаннями з техніки виконання, методики ...
 • Герасимчук, А. Ю.; Галаманжук, Леся Людвигівна; Єдинак, Геннадій Анатолійович (ТОВ «Друкарня Рута», 2014)
  У навчальному посібнику розглянуто теоретичні аспекти та запропоновано практичні рекомендації щодо формування і реалізації програми з превенції під час занять фізичними вправами негативної тенденції зі зниження ефективності ...
 • Галаманжук, Леся Людвигівна; Єдинак, Геннадій Анатолійович; Балацька, Л.В. (ТОВ «Друкарня Рута», 2014)
  У навчальному посібнику розглянуто теоретичні аспекти та запропоновано практичні рекомендації щодо організації, формування і реалізації змісту фізичної активності дітей дошкільного віку превентивної спрямованості. Використання ...
 • Галаманжук, Леся Людвигівна; Єдинак, Геннадій Анатолійович; Клюс, Олена Анатоліївна (ТОВ «Друкарня Рута», 2013)
  У навчальному посібнику розглянуто теоретичні аспекти та запропоновано практичні рекомендації, пов'язані з визначеними й апробованими авторами алгоритмами формування і реалізації програми з корекції психофізичного стану ...
 • Арзютов, Г. М.; Солопчук, Дмитро Миколайович; Чистякова, Маринa Олександрівнa; Шишкiн, Олeксандр Пaвлович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  У монографії «Україна у міжнародному спортивному студентському русі» розглянуто питання збереження та примноження успіхів вітчизняного студентського спорту на міжнародній арені. Проаналізовано передумови, етапи та особливості ...