Последние добавления

 • Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність 

  Прокопчук, Віктор Степанович (Рідний край, 1995)
  В монографії послідовно і системно висвітлюється майже 150-річний період зародження, становлення і розвитку на Поділлі історико-краєзнавчого дослідництва з його підйомами і спадами від середини ХІХ століття - до наших днів.
 • Топоніми рідного краю 

  Прокопчук, Віктор Степанович (Рідний край, 1999)
  Методичний посібник, підготовлений завідуючим відділом освіти Дунаєвецької районної державної адміністрації Хмельницької області, кандидатом історичних наук, заслуженим працівником народної освіти України Прокопчуком ...
 • Подолянин Кость Туркало: доля учасника українізації 

  Прокопчук, Віктор Степанович (2015)
  В статті простежується життєвий шлях, діяльність на ниві українізації подолянина К.Т. Туркала, вихованця подільської духовної семінарії і Київського політехнічного інституту, учасника національно – визвольних змагань 1917 ...
 • Подолянин К. Туркало - жертва сфальсифікованої справи "Спілки визволення України" 

  Прокопчук, Віктор Степанович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012)
  У статті досліджується життєвий шлях і науково-педагогічна діяльність Костя Тимофійовича Туркала, подолянина, співробітника Інституту української наукової мови ВУАН, жертви харківського процесу в справі сфальсифікованої ...
 • Людина яскравого таланту 

  Прокопчук, Віктор Степанович; Завальнюк, Олександр Михайлович (2015)
  У статті простежено життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність Івана Михайловича Конета – доктора фізико-математичних наук, професора, дійсного члена Академії наук вищої школи України,завідувача кафедри алгебри і ...
 • Дунаєвеччина: край і люди 

  Прокопчук, Віктор Степанович (Зволейко Д. Г., 2013)
  Наукове дослідження стосується історії Дунаєвеччини – одного з регіонів Хмельниччини. Простежується історичний поступ краю, діяльність його жителів – творців історії від давнини до сьогодення. Праця розрахована на широку ...
 • Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету: роки становлення й розквіту 

  Прокопчук, Віктор Степанович (Абетка-Нова, 2008)
  У книзі вперше розкрито історію наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, діяльність кількох поколінь бібліотечних працівників протягом 1918-2008 рр.
 • Поділля в житті і творчості Тараса Шевченка 

  Прокопчук, Віктор Степанович (2014)
  Проаналізовані документальні факти й наукові публікації, щоденник, поетичні і прозові твори Тараса Шевченка, що стосуються його відрядження восени 1846 року, за розпорядженням генерал-губернатора Д.Г. Бібікова на Поділля ...
 • Періодичні видання доби Української революції 1917-1920 рр. у науковій бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

  Неизвестный автор (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014)
  Бібліографічний покажчик укладено з метою інформування читачів про газети та журнали, видані на Поділлі та в інших містах у 1917-1920 рр., що зберігаються у відділі рідкісних видань наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського ...
 • Минуле Поділля очима краєзнавців (ХІХ – поч. ХХ cт.) 

  Прокопчук, Віктор Степанович (1994)
  Потяг до вивчення історії краю був зумовлений, з одного боку, поступовим пробудженням національної самосвідомості народу, а з другого - бажанням правлячих кіл увести до офіційної російської історії факти й події минувшини ...
 • Фундатор Подільського краєзнавства [М. І. Яворовський] 

  Прокопчук, Віктор Степанович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010)
  Стаття присвячена життю і діяльності Миколи Івановича Яворовського – одного з чільних організаторів подільського краєзнавства, педагога, пам’яткоохоронця, просвітника другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Статья посвящена ...
 • Формування та організація діяльності райархівів у 30-і роки ХХ ст. (на прикладі Дунаєвецького району) 

  Прокопчук, Віктор Степанович (2015)
  У статті аналізуються причини появи в системі архівних установ Української РСР такої структурної одиниці як районний архів. Показано поетапний рух громадської думки від посилення організаторської ролі виконкомів районних ...
 • Проблеми формування фонду бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету крізь призму листування ректора Івана Огієнка 

  Прокопчук, Віктор Степанович (2015)
  У статті аналізується листування професора Івана Огієнка й досліджуються раніш невідомі факти, які стосуються формування книжкового фонду фундаментальної бібліотеки створеного 1918 року Кам’янець-Подільського державного ...
 • Матеріали і тези Подільських історико-краєзнавчих конференцій (1965-2010) 

  Неизвестный автор (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012)
  Покажчик розкриває зміст матеріалів Подільських історико-краєзнавчих конференцій. А це – статті, повідомлення з археології, історії, етнографії, літературознавства, фольклору, культури, економіки, природи Поділля, що ...
 • Микола Магера: дітям про рідний край 

  Неизвестный автор (Абетка–Світ, 2011)
  Тематичний бібліографічний покажчик представляє юному читачеві книжковий світ письменника-подолянина Миколи Магери, твори про рідний край, історію, природу, людей.
 • Микола Федотович Біляшівський: біля витоків національного музейного будівництва 

  Прокопчук, Віктор Степанович (ПП "Медобори-2006", 2015)
  У статті простежується життєвий шлях і аналізується музейна та пам’яткоохоронна діяльність М.Ф. Біляшівського, його зв’язки з подільськими музейниками, пам’яткознавцями.
 • Науковий подвиг подолян 

  Прокопчук, Віктор Степанович (ФОП Сисин О. В., 2014)
  У статті аналізується доробок сотень науковців і краєзнавців – учасників тринадцяти Подільських історико – краєзнавчих конференцій, що відбулися протягом 1965 – 2010 років.
 • Павло Троїцький – священнослужитель, педагог, краєзнавець і громадський діяч 

  Прокопчук, Віктор Степанович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014)
  У статті досліджується життєвий шлях Павла Микитовича Троїцького, який у 40 – 80–х роках ХІХ ст. виявився на передових позиціях боротьби за відновлення і зміцнення православ’я на Поділлі і в Таврії, зробив чималий внесок ...
 • Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета (церковного историко-археологического общества) (1876-1916) 

  Прокопчук, Віктор Степанович (Аксіома, 2010)
  У виданні представлені всі дванадцять випусків "Трудов", які видавалися в 1876-1916 рр. Подільським єпархіальним історико-статистичним комітетом (з 1903 року – Подільським церковним історико-археологічним товариством), їх ...
 • Шкільне краєзнавство 

  Прокопчук, Віктор Степанович (Кондор, 2010)
  Навчальний посібник містить навчально-методичний матеріал, який відповідає навчальній програмі курсу "Шкільне краєзнавство" для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів і розрахований на їх ґрунтовну ...

Просмотреть больше