Последние добавления

 • Методичні рекомендації з написання та оформлення дипломних робіт (проектів) студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

  Воєвідко, Людмила Миколаївна; Кобильник, Василь Володимирович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  У методичних рекомендаціях визначено загальні вимоги до змісту, структури й оформлення дипломних робіт (проектів) здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавр, магістр у Кам’янець-Подільському національному університеті ...
 • Національна пам’ять і колективна ідентичність 

  Вонсович, Геннадій Борисович (Аксіома, 2018)
  Рецензія на монографію Оксани Пухонської «Літературний вимір пам’яті» (Київ : Академвидав, 2018. – 304 с. – Серія «Монограф»).
 • Результати розвідки на багатошаровому поселенні в с. Сокіл 

  Гуцал, Анатолій Федорович; Болтанюк, П.; Левінзон, Є. (ПП Буйницький О.А., 2017)
  У статті описано результати розвідки, здійсненної авторами статті влітку 2017р. на розграбованому «чорними археологами» багатошаровому поселенні в с. Сокіл Кам’янець-Подільського району.
 • Оборонні синагоги Поділля XVI-XVIII ст.: проблеми типології і тактики 

  Стецюк, Вадим Борисович (ПП Буйницький О.А., 2017)
  Стаття присвячена характеристиці оборонних синагог Подільського краю та їх місця в системі оборони краю XVI-XVIII ст. Показано, що вже у XVI – першій половині XVII ст. синагоги стали важливим елементом оборони міст і ...
 • Ошмянська битва 1432 р. 

  Стецюк, Вадим Борисович (2017)
  The article deals with the strategic, operational and tactical aspects of the battle of Oshmyanskaya on December 8, 1432 – one of the two key battles of the Civil War in the Grand Duchy of Lithuania in the 1430's between ...
 • Філософія історії 

  Ганаба, Світлана Олександрівна; Предборська, І. М. (2012)
  Даний навчальний посібник побудований на уявленнях про історію, які містяться в різних філософських системах, що виникали в різні часи. В ньому викладені вузлові моменти історії з точки зору різних наукових підходів і ...
 • Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 рр. 

  Газін, Володимир Прокопович; Копилов, Сергій Анатолійович (Видавничий Дім «Слово», 2008)
  У підручнику висвітлюється історія країн Європи та Америки в період 1918-1945 рр. На основі великого фактичного матеріалу аналізуються економічний і соціально-політичний розвиток держав регіону, тінові соціальні явища ...
 • Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 рр. 

  Газін, Володимир Прокопович; Копилов, Сергій Анатолійович (2003)
  У підручнику висвітлюється історія країн Європи та Америки в період 1918-1945 рр. На основі великого фактичного матеріалу аналізуються економічний і соціально-політичний розвиток держав регіону, ті нові соціальні явища ...
 • Леонід Антонович Коваленко: вчений, педагог, особистість 

  Степанков, Валерій Степанович; Копилов, Сергій Анатолійович (Аксіома, 2008)
  У монографії висвітлюється життєвий шлях, педагогічна і наукова діяльність Леоніда Антоновича Коваленка – відомого українського вченого-історика. Показано його тернистий шлях від черкаської сільської глибинки, через ...
 • Філософія дидактики: контексти, стратегії, практики 

  Ганаба, Світлана Олександрівна (Університетська книга, 2014)
  У монографії здійснена концептуальна та соціокультурна презентація філософії дидактики як напряму досліджень. Показано можливості застосування постнекласичної методології (соціал-конструктивізму, трансформативної антропології, ...
 • Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002 роки) 

  Копилов, Сергій Анатолійович; Газін, Володимир Прокопович (Либідь, 2004)
  У посібнику викладено систематичний курс новітньої історії країн Європи та Америки. На багатому фактичному матеріалі висвітлюється соціально-економічний та політичний розвиток країн двох континентів. Глибоко аналізуються ...
 • Новітня історія країн Європи та Америки на початку ХХІ ст. 

  Копилов, Сергій Анатолійович; Газін, Володимир Прокопович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015)
  Навчальний посібник за своїм змістом і тематикою містить багатий матеріал, що відображає події та явища початку ХХІ ст., які формують тенденції й специфічні особливості, притаманні посткомуністичному світу. Посібник ...
 • Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці України (остання третина XVII - початок XX ст.) 

  Копилов, Сергій Анатолійович (Оіюм, 2005)
  В монографії з’ясовуються закономірності зародження й розвитку історичної думки в Україні (остання третина XVII - початок XX ст.) у дослідженні минулого слов’янських народів. Приділяється велика увага висвітленню гносеологічних ...
 • Історія України (ХХ ст. – 2014 р.) 

  Комарніцький, Олександр Борисович (ПП «Медобори-2006», 2014)
  Навчальний посібник призначений студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, абітурієнтам, старшокласникам, вчителям історії загальноосвітніх шкіл, студентам історичних та неісторичних факультетів вищих ...
 • Cтуденти-педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр. 

  Комарніцький, Олександр Борисович (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
  У монографії комплексно і всебічно проаналізовано становище студентів педагогічних навчальних закладів в умовах модернізації вищої освіти та формування політичної тоталітарної системи, визначено їхнє місце в громадсько-п ...
 • Історія України 

  Комарніцький, Олександр Борисович (ТОВ «Друкарня «Рута», 2015)
  Навчальний посібник призначений студентам коледжів, технікумів та училищ, абітурієнтам, старшокласникам, учителям історії загальноосвітніх шкіл, студентам історичних та неісторичних факультетів вищих навчальних закладів, ...
 • Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» – провідний науковокраєзнавчий центр України та Поділля-Хмельниччини 

  Баженов, Лев Васильович (ПП Мельник А.А., 2016)
  У статті на основі широкого обсягу фактологічного та бібліографічного матеріалу проаналізовано науковий і краєзнавчий доробок Державного історико-культурного заповідника «Межибіж», хронологія конференцій, які проводилися ...
 • Інфраструктура шляхів сполучення Подільської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 

  Хоптяр, Юрій Анатолійович (ПП Мельник А.А., 2016)
  В статті аналізується стан шляхів сполучення в Подільській губернії в другій половині ХІХ – на початку XX ст. Подається класифікація шляхів, наводиться кошторис на їх утримання, проекти будівництва доріг та їх реалізація, ...
 • Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність 

  Прокопчук, Віктор Степанович (Рідний край, 1995)
  В монографії послідовно і системно висвітлюється майже 150-річний період зародження, становлення і розвитку на Поділлі історико-краєзнавчого дослідництва з його підйомами і спадами від середини ХІХ століття - до наших днів.
 • Топоніми рідного краю 

  Прокопчук, Віктор Степанович (Рідний край, 1999)
  Методичний посібник, підготовлений завідуючим відділом освіти Дунаєвецької районної державної адміністрації Хмельницької області, кандидатом історичних наук, заслуженим працівником народної освіти України Прокопчуком ...

Просмотреть больше