DSpace Repository

Педагогічний факультет

Педагогічний факультет

Recent Submissions

 • Ватаманюк, Галина Петрівна (Центр учбової літератури, 2021)
  У монографії йдеться про розвиток сфери спілкування старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності. Розкрито сутність та співвідношення понять «інструментальна складова спілкування», «комунікативні уміння старших ...
 • Пукас, Іванна Леонідівна (Центр учбової літератури, 2021)
  У монографії подаються результати досліджень у галузі дошкільної освіти, зокрема розглядаються особливості саморозвитку професійної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у рамках їх теоретико-практичної ...
 • Каньоса, Наталія Григорівна; Бабюк, Тетяна Йосипівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Навчально-методичний посібник «Теорія та методика співпраці закладів дошкільної освіти з родинами» висвітлює особливості підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до здійснення співпраці з родинами ...
 • Воєвідко, Людмила Миколаївна (ФОП Сисин Я.І., 2019)
  Монографія є історико-теоретичною та науково-методичною розвідкою фундаментальної дефініції присутності українських музично-педагогічних традицій у фаховій підготовці сучасних вчителів музичного мистецтва для Нової української ...
 • Воєвідко, Людмила Миколаївна (ФОП Сисин Я. І., 2019)
  Висвітлено теоретичні та практичні аспекти з навчальної дисципліни «Методика музичного виховання». На основі системного підходу розкрито зміст та завдання, викладено форми та методи, окреслено шляхи організації та критерії ...
 • Урсу, Наталія Олексіївна (ФОП Сисин Я.І., 2016)
  Довідник містить інформацію про представників візуальних мистецтв міста (архітекторів, мистецтвознавців, художників образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва), проілюстровану їх найкращим доробком: творами у різних ...
 • Урсу, Наталія Олексіївна (Lambert Academic Publishing, 2017)
  Видання містить інформацію про архітектурні комплекси домініканського ордену на землях Східного Поділля, проілюстровану архівними та сучасними фотоматеріалами. Неопубліковані раніше джерела, стислі історичні хроніки, ...
 • Бабюк, Тетяна Йосипівна; Каньоса, Наталія Григорівна; Вашак, Оксана Олексіївна (Видавець Ковальчук О.В., 2021)
  Зміст навчально-методичного посібника охоплює теоретичні основи організації і відбору методів і засобів просвітницької діяльності педагога закладу дошкільної освіти з батьками вихованців. Посібник містить методичні матеріали ...
 • Каньоса, Наталія Григорівна; Бабюк, Тетяна Йосипівна; Пукас, Іванна Леонідівна (Видавець Ковальчук О.В., 2021)
  У посібнику розглядаються сучасні методики виховання та розвитку дітей раннього віку, запропоновано особливості гармонізації розвитку дитини, представлено науково-теоретичну інформацію та практичні напрацювання щодо ...
 • Паур, Ірина Василівна (Видавець Панькова А.С., 2021-04-01)
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація за спеціальністю 023 Образотворче ...
 • Паур, Ірина Василівна (Видавець Панькова А.С., 2021-04-01)
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійних програм Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво; Реставрація творів мистецтва за спеціальністю 023 ...
 • Федорчук, Вікторія Вікторівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019)
  У навчально-методичному посібнику стисло і систематизовано викладено основний зміст курсу «Освітні технології» відповідно до начальної програми та з урахуванням сучасних досягнень педагогічної науки. Основний і додатковий ...
 • Федорчук, Вікторія Вікторівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Запропоновано узагальнену інформацію стосовно найбільш поширених технологій навчання, які кожен педагог, за бажання, може використовувати у своїй професійній діяльності. Особливість і цінність рецензованого посібника в ...
 • Підгурний, Іван Станіславович; Урсу, Наталія Олексіївна (Аксіома, 2012)
  Монографія присвячена розгляду культурно-мистецької спадщини Поділля у художніх фотографіях Михайла Грейма (др. пол. XIX - поч. XX ст.). Досліджуються генеза та розвиток мистецтва фотографії, зокрема в Україні: визначаються ...
 • Підгурний, Іван Станіславович (Аксіома, 2015)
  У навчальному посібнику зібрано теоретичні матеріали для інформаційного та методичного забезпечення курсу «Основи фотографії». У посібнику вміщено усі положення, передбачені програмою навчальної дисципліни «Основи фотографії»: ...
 • Підгурний, Іван Станіславович (Аксіома, 2015)
  У навчальному посібнику розкриваються основи вивчення розділу «Типографіка» у рамках «Графічного дизайну». У посібнику вміщено стислі, але змістовні відомості всього обсягу матеріалів з навчальної дисципліни, а також ...
 • Дорож, Ірина Анатоліївна; Ковальчук, Анатолій Федорович (Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2018)
  У посібнику розглянуто питання обробки паперу і картону, волокнистих та текстильних матеріалів, робота з різними матеріалами та конструювання, а також методичні рекомендації що до виконання лабораторних робіт з трудового ...
 • Дорож, Ірина Анатоліївна; Ковальчук, Анатолій Федорович (Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2020)
  У монографії проаналізовано поняття “світоглядна культура студента педагогічного університету”. З’ясовано рівень реалізації виховного потенціалу художньо-трудової діяльності у сучасному педагогічному ЗВО. Визначені педагогічні ...
 • Мартіна, Олеся Володимирівна; Третяк, Наталія Володимирівна; Гордійчук, Мар'яна Сидорівна (Міленіум, 2021)
  У статті розглянуто основні аспекти розвитку правильності мовлення, педагогічні та лінгвістичні умови формування мовленнєвої культури та оволодіння мовленнєвими засобами учнів початкових класів; окреслено шляхи і способи ...
 • Третяк, Наталія Володимирівна; Мартіна, Олеся Володимирівна; Гордійчук, Мар'яна Сидорівна (Міленіум, 2020)
  У статті проаналізовано зміст функціонально-стилістичного підходу до вивчення граматики в початковій школі; важливі напрями реалізації завдань мовно-граматичної й мовленнєвої освіти учнів молодшого шкільного віку; суть ...

View more