Последние добавления

 • Професійна готовність майбутнього учителя до здійснення екологічного виховання школярів 

  Трофімова, Л. С. (ТОВ "Друкарня Рута", 2014)
  Екологічне виховання — складний соціальний процес, спрямований на передачу старшими поколіннями молодшим суспільного досвіду взаємодії з навколишнім середовищем, «психолого-педагогічний процес впливу на людину» з метою ...
 • Роль мохів у визначенні ступеня осушення/підтоплення території за рослинним покривом 

  Балашов, Лев Сергійович (Аксіома, 2010)
  Наводиться таблиця індексів осушення (Is) для ЗО видів мохів, типових для різних груп лісових боліт України, яка є доповненням існуючої таблиці для судинних рослин. Наводяться формули для визначення індексів осушення ...
 • Класифікація екосистем низинних та суходільних луків України 

  Балашов, Лев Сергійович (2011)
  Пропонується класифікація екосистем материкових лук України, побудована з використанням одиниць екологічної типології та класифікації лучної рослинності. Враховане зональне розташування лук, типи грунтів та глибина залягання ...
 • Класифікація екосистем заплавних лук України 

  Балашов, Лев Сергійович; Соломаха В. А. (2005)
  Статья посвящена классификации экосистем пойм рек Украины с использованием единиц экологической типологии и классификации пойменных лугов. Предлагаемая классификация учитывает увлажнение лугов, продолжительность весеннего ...
 • Аспекти лісівничого значення орнітофауни 

  Сидорчук, Ю. В; Тищенко, В. М. (ТОВ "Друкарня Рута", 2014)
  Ліси, якими вкрито майже 16% території України, відіграють значну роль в економіці країни, але лісові території важливі не тільки для людини, а й для існування багатьох видів тварин. Тисячі види тварин використовують лісові ...
 • Брадіс як дослідниця рослинності Поділля та Малого Полісся 

  Балашов, Лев Сергійович (ТОВ "Друкарня Рута", 2014)
  Професор, доктор біологічних наук Є.М. Брадіс (1900-1975 рр.) геоботанік московської школи, учень проф. В.В. АльохІна, працювала на Україні з 1938 року. В роки Другої світової війни в евакуації вона досліджувала болота ...
 • Біомеханічне обґрунтування поширеності сколіозів серед дітей шкільного віку 

  Циганівська, Оксана Іванівна (ТОВ "Друкарня Рута", 2014)
  У найближчому майбутньому наше суспільство чекає катастрофа через прогнози розвитку захворюваності серед дітей, оскільки поширеність сколіозу в сільській місцевості, де проживає переважна більшість населення України, дуже висока.
 • Використання новітніх технологій навчання під час педагогічної практики студентів природничих спеціальностей 

  Казанішена, Наталія Вікторівна (ТОВ "Друкарня Рута", 2014)
  Сучасна система освіти і виховання в Україні перебуває у стані активного розвитку та вдосконалення навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення. Процес оновлення змісту й методичного забезпечення освіти ...
 • Використання тест-рослин для біоіндикації грунтів вздовж автомобільних доріг м. Кам’янця-Подільського 

  Пилявська, Н. М.; Григорчук, Інна Дмитрівна (ТОВ "Друкарня Рута", 2014)
  У зв'язку із все більшим забрудненням довкілля шкідливими речовинами, дослідження його стану та впливу на живі організми неможливе без використання тест-об’єктів. Актуальним останнім часом стає метод оцінки фітотоксичності ...
 • Виявлення нових місць поширення інвазійних видів риб на Поділлі 

  Григорчук, А. А.; Григорчук, Інна Дмитрівна (ТОВ "Друкарня Рута", 2014)
  Дослідження видового складу риб водойм Поділля було проведено в період з 2013 по 2014рр. Відлови здійснювались на річках Случ, Горинь та Серет-Правий, чим було охоплено Дніпровський та Дністровський басейн. Окрім збору ...
 • Харчові, оздоровчі та лікувальні властивості бджолиних медів України 

  Плахтій, Петро Данилович; Коваль, Т. В.; Підгорний, В. К.; Плахтій, Д. П. (ПП "Медобори-2006", 2012)
  Вперше в Україні підготовлено навчально-методичний посібник про бджолині меди, їх походження, склад, властивості, використання в харчуванні, оздоровленні та лікуванні людини. Видання адресоване студентам біологічних ...
 • Фізіологія і психологія праці 

  Плахтій, Петро Данилович; Савицька, Ольга Вікторівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011)
  Навчально-методичний посібник з фізіології праці написаний у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання. Він включає в себе варіанти модульної контрольної роботи, завдання для самостійної роботи, питання ...
 • Фізіологія людини. Обмін речовин і енергозабезпечення м’язової діяльност 

  Плахтій, Петро Данилович (Професіонал, 2006)
  Вперше в Україні для студентів вищих навчальних закладів створено посібник нового типу з фізіології людини, побудований за структурою модульного викладу. Кожний модуль посібника включає в себе логіку викладення і засвоєння ...
 • Фізіологія людини. Обмін речовин та енергозабезпечення м’язової діяльності в запитаннях, завданнях і відповідях 

  Плахтій, Петро Данилович; Плахтій, Д. П. (ПП "Медобори-2006", 2013)
  У посібнику у вигляді відповідей на ситуаційні запитання і завдання розкриваються фізіологічні механізми перебігу процесів обміну речовин і енергії в організмі людини. Окремо, і в той же час в тісному взаємозв’язку з руховою ...
 • Фізіологія людини і тварин. Фізіологія м’язів і м’язової діяльності 

  Плахтій, Петро Данилович; Коваль, Тетяна Василівна; Соколенко, Л. С. (Буйницький О. А., 2011)
  В посібнику розглядаються питання морфофункціональних та біохімічних особливостей м’язової тканини, розкриваються питання механізму та енергетики м’язового скорочення, регуляції напруження м’язів, розвитку втоми м’язів та ...
 • Фізіологія людини 

  Плахтій, Петро Данилович (ПП „Мошак М.І.", 2005)
  Посібник з фізіології людини побудований за структурою модульного викладу. Кожен модуль містить кілька тем, в яких подані завдання для тестового контролю залікових модулів. Тести посібника можуть бути використані студентами ...
 • Фізіологія киснезабезпечуючих систем в запитаннях і завданнях 

  Плахтій, Петро Данилович (ПП "Медобори-2006", 2012)
  У посібнику висвітлені основні теоретичні положення сучасної фізіологічної науки та матеріали власних досліджень автора з питань киснезабезпечуючих систем – крові, кровообігу та дихання. Особлива увага акцентується на ...
 • Фізіологія ВНД. Тести і завдання для самопідготовки 

  Плахтій, Петро Данилович; Мосендз, Т.М (ПП "Медобори-2006", 2012)
  Навчально-методичний посібник з фізіології ВНД написаний у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання. Він включає в себе тестові завдання, завдання для самостійної підготовки, питання для екзаменаційних ...
 • Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту. Тести і завдання для самостійної підготовки 

  Плахтій, Петро Данилович; Безкопильний, О. О.; Марчук, В. М. (ПП "Медобори-2006", 2011)
  У посібнику висвітлені основні положення сучасної фізіологічної науки з питань фізіології м’язів, фізичного виховання та спорту в тестах і завданнях для самостійної підготовки. Особлива увага приділена характеристиці станів ...
 • Профілактика і лікування остеохондрозу хребта 

  Плахтій, Петро Данилович; Галаченко, Олександр; Пікуш, Віктор (Буйницький О. А., 2011)
  В брошурі розкриваються анатомо-фізіологічні особливості норми і патології хребетного стовпа людини, причини виникнення та засоби профілактики і лікування остеохондрозу хребта. Серед великого арсеналу засобів реабілітації ...

Просмотреть больше