Последние добавления

 • Сучасні процеси фізичної деградації рендзин подільських товтр 

  Гарбар, Владислав Васильович; Лісовський, Андрій Сергійович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Досліджено особливості фізичної деградації рендзин Подільських Товтр. Встановлено, що через малу потужність ґрунтового профілю та пухке вихідне складення, рендзини в процесі освоєння зазнають ущільнення ...
 • Біотопічна дисперсія денних лускокрилих (rhopalocera, diurna) кам’янецького придністров’я 

  Гордій, Наталія Михайлівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Проаналізовано біотопічний розподіл регіональної фауни денних лускокрилих Кам’янецького Придністров’я. За основу прийнята класифікація біотопів, розроблена для денних лускокрилих західного регіону України. ...
 • Мікрокліматична характеристика смотрицького каньйону в межах м. Кам’янця подільського (весняно осінній період) 

  Душaнова, Тетяна Віленівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Розглянуто мікрокліматичні особливості садово-паркової зони «Сади де Вітте», розташованої у Смотрицькому каньйоні в межах міста Кам’янця-Подільського. Досліджено та описано сезонні характеристики весняно-осіннього ...
 • Екологічна оцінка технології виробництва цукру на підприємствах Хмельницької області 

  Козьолок, Юлія Олександрівна; Любинський, Олександр Іванович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Розглянуто та проаналізовано основні проблеми та екологічні наслід-ки виробництва цукру за діючою технологією на підприємствах Хмельницької області. Визначено прямі та непрямі екологічні аспекти, які ма-ють ...
 • Біоіндикаційні особливості Malus Domestica Borкh. в м. Кам’янці-Подільському 

  Григорчук, Інна Дмитрівна; Оптасюк, Ольга Михайлівна; Оптасюк, Сергій Васильович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  Розглянуто і з’ясовано роль дикорослих та садових дерев у індикації стану навколишнього середовища. Метою дослідження було вивчення біоіндикаційного потенціалу Malus domestісa Borkh. в умовах м. Кам’янця-Подільського, ...
 • Вільноплаваюча рослинність західного Поділля 

  Козак, Максим Іванович; Федорчук, Іван Вікторович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  Робота присвячена з’ясуванню сучасного стану вищої водної флори і рослинності, зокрема її синтаксономії, антропогенної динаміки та охорони Західного Поділля. На основі власних досліджень складена синтаксономія вільноплаваючої ...
 • Еколого-географічні умови розвитку річкової мережі північного Поділля 

  Касіяник, Ігор Петрович; Касіяник, Л. В. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  В статті наведено результати досліджень особливостей формування гідромережі північного Поділля на території трьох фізико-географічних районів. Проаналізовано основні природні умови розвитку рельєфу та підпорядкованих ...
 • A Checklist of Cheilosia Genus Hoverflies in the Podilsky Tovtry National Park, Ukraine 

  Ліщук, Анастасія Василівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  The genus Cheilosia Meigen, 1822 belongs to the monophyletic tribe Rhingiini of the subfamily Eristalinae, with more than 300 Palaearctic species (Stahls, Nyblom, 2000; Stahls et al., 2004; Thompson et al., 2010). It is ...
 • Органічне виробництво продукції тваринництва 

  Любинський, Олександр Іванович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  Розглянуто і проаналізовано сучасні напрями органічного виробництва продукції тваринництва. Встановлено, що організація розведення худоби повинна відповідати Стандартам органічного виробництва – забезпечення тварин ...
 • Вплив іонізуючого випромінювання на фертильність пилкових зерен рослин 

  Оптасюк, Сергій Васильович; Оптасюк, Ольга Михайлівна; Григорчук, Інна Дмитрівна; Савалага, Х. В. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  Метою дослідження був аналіз впливу іонізуючого випромінювання на фертильність пилкових зерен рослин різних таксономічних груп та визначення їх радіочутливості та радіостійкості. В якості модельних обрані культурний і ...
 • Моделювання пізнавальної діяльності майбутніх екологів через управлінські впливи 

  Семерня, Оксана Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  Розглянуто і проаналізовано цілеспрямоване управління процесом навчально-пізнавальної діяльності майбутніх екологів за рахунок взаємозв’язку зовнішнього та внутрішнього моделювання пізнання. З одного боку, відкриті чинники ...
 • Planning Territories as Preventive Instrument Influence of Society on the Implementation of Environmentally Hazardous Hydropower Projects 

  Шаравара, Віталій Вікторович; Цокур, В. В.; Гаврилюк, Р. Б.; Гулевець, Д. В.; Савченко, C. А. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  Purpose. To evaluate the regulatory mechanisms of communities to influence decision-making and protect their environmental interests in the development of territories, in particular water resources. Results. The regulatory ...
 • HOVERFLY (SYRPHIDAE) PODILSKI TOVTRY NATIONAL NATURE PARK (CENTRAL PODOLIA, UKRAINE) 

  Лiщук, Анастасія Василівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Мухи-сирфіди відіграють важливу роль у функціонуванні як природних так і антропогенно трансформованих біотопів НПП «Подільські Товтри». Особливістю території національного парку є те, що в його межах поєднуються ...
 • Сучасні напрями розвитку екобіотехнології 

  Любинський, Олександр Іванович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Розглянуто і проаналізовано сучасні напрями екологічної біотехнології, яка широко впроваджує технологічні процеси, що здійснюються з використанням живих організмів або їх елементів, спрямовані на поліпшення, захист і ...
 • Моніторинг екологічних ризиків поводження з опалим листям на урбанізованих територіях 

  Мовчан, Я. І.; Шаравара, Віталій Вікторович; Федоришин, Б. О. (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  У публікації висвітлено зв’язок розростання та ущільнення урбанізованих територій і погіршення їх екологічного стану, зародження і посилення небезпечних та кризових явищ внаслідок незбалансованого використання ресурсів ...
 • Оцінка життєвого стану лісових культур Pinus sylvestris L. в національному природному парку «Подільські Товтри» 

  Одукалець, Інна Олександрівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Встановлено, що вид Pinussylvestris L., насаджений за чистим та змішаним складом для зупинення ерозійних процесів, що активізувались внаслідок створення Дністровського водосховища, досягнувши 22–26-річного віку починає ...
 • Зоорізноманіття антропогенних ландшафтів Товтрового району 

  Придеткевич, Станіслав Станіславович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Розкрито специфіку територіальної організації антропогенних ландшафтів Товтрового району, яка впливає на формування відповідногозооценотичного складу наземних хребетних тварин. Картографічно відображено структуру антропогенних ...
 • Оцінка стану деревних рослин в різних екологічних зонах м. Кам’янця Подільського 

  Стихун, В. М.; Григорчук, Інна Дмитрівна; Оптасюк, Ольга Михайлівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Розглянуто і проаналізовано стан деревних рослин в урбоекосистемах та їх роль в створенні екологічно сприятливого міського середовища. Метою дослідження було вивчення стану деревних рослин, що зростали в районі ВАТ ...
 • Поліморфізм шкарлупи яєць в кладках сорокопуда тернового Lanius collurio L. та їх оологічна характерис 

  Тарасенко, Мар’ян Олексійович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Здійснено аналіз поліморфізму забарвлення шкарлупи яєць в кладках сорокопуда тернового Lanius collurio L. під час першого та повторного гніздувань. Виявлено чотири кольорових морфи в забарвлені шкарлупи: кремове, кремувате, ...
 • Ліхеноіндикація стану атмосферного повітря в умовах селища Миропіль (Житомирської області) 

  Федорчук, Іван Вікторович; Гаврилова, Т. В. (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  У публікації висвітлено оцінку рівня повітряного забруднення cмт. Миропіль методом Ліхеноіндикації. Вся територія була розбита на 10 квадратів розміром 200 × 200 м, в кожному з яких вели облік видового різноманіття та ...

Просмотреть больше