DSpace Repository

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

 

Recent Submissions

 • Коцюк, Володимир Дмитрович; Олійник, Ольга Степанівна; Коцюк, Наталія Володимирівна (Видавець Ковальчук О.В., 2022)
  У довіднику узагальнено практичні здобутки з організації сервісу в туристичному кластері, нормативно-правового регулювання реалізації підприємницьких ініціатив у туристичному кластері. Видання призначене для науковців і ...
 • Олійник, Ольга Степанівна (Видавець Ковальчук О.В., 2022)
  Навчально-методичний посібник укладений відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм. Спрямований на поглиблене ...
 • Олійник, Ольга Степанівна (Видавець Ковальчук О.В., 2022)
  Методичні вказівки відображають вимоги до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти природничо-економічного факультету освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 241 Готельно-ресторанна ...
 • Олійник, Ольга Степанівна (Видавець Ковальчук О.В., 2021)
  Методичні вказівки відображають вимоги до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти природничо-економічного факультету освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 241 Готельно-ресторанна ...
 • Олійник, Ольга Степанівна (Видавець Ковальчук О.В., 2021)
  Навчально-методичний посібник укладений відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. ...
 • Марусей, Тетяна Володимирівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх бакалаврів туризму теоретичних знань та практичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів туризму, опанування методів статистичного аналізу. ...
 • Марусей, Тетяна Володимирівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Метою дисципліни «Туристичні формальності і безпека в туризмі» є ознайомлення студентів з питаннями державного регулювання в туризмі на національному та міжнародному рівнях, основами туристичних формальностей, а також ...
 • Марусей, Тетяна Володимирівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Метою навчальної дисципліни «Логістика в туризмі та готельно-ресторанному господарстві» є формування у студентів логічного мислення, оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для самостійної ...
 • Опря, Богдана Олексіївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2022)
  Навчально-методичний посібник призначений для студентів 4 курсу природничо-економічного факультету спеціальностей 241 Готельно-ресторанна справа та 242 Туризм. Він містить робочу програму навчальної дисципліни, плани ...
 • Опря, Богдана Олексіївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2018)
  Навчально-методичний посібник призначений для студентів 1 курсу економічних факультетів вищих навчальних закладів спеціальності – «Готельно-ресторанна справа». Він містить програму курсу, структуру навчальної дисципліни, ...
 • Матвейчук, Людмила Олександрівна; Дудогло, Татьяна Дмитриевна (US Comrat, 2020)
  Таблица является наиболее рациональной, наглядной и компактной формой представления экономико-статистического материала. Значение таблиц определяется тем, что они позволяют изолированные данные социально-экономического ...
 • Опря, Богдана Олексіївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Навчально-методичний посібник призначений для студентів 3 курсу природничо-економічного факультету спеціальності 242 Туризм. Він містить робочу програму навчальної дисципліни, плани практичних занять і методичні рекомендації ...
 • Матвейчук, Людмила Олександрівна; Веселовська, Таїсія Євгенівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020)
  Методичні вказівки відтворюють сучасні вимоги до виконання курсових робіт, де наведено основні правила оформлення і друку отриманих результатів досліджень та відображено вимоги до захисту курсових робіт на кафедрі економіки ...
 • Марусей, Тетяня Володимирівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020)
  Метою завдань для діагностики якості знань студентів є перевірка знань студентів з дисципліни «Діловий туризм»; закріплення вивченого матеріалу та виявлення уміння студентів застосовувати інтегровані знання програмного ...
 • Марусей, Тетяня Володимирівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020)
  Метою даних методичних вказівок є допомога студентам в засвоєнні теоретичного матеріалу із засад ділового туризму, особливостей організації ділових заходів, функціонування інфраструктури ділового туризму та організації ...
 • Баженова, Стефанія Едуардівна; Белінська, Крістіна Олександрівна; Веселовська, Таїсія Євгенівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020)
  У навчально-методичному посібнику проаналізовано особливості харчування населення Поділля, різноманітність і специфіка якого великою мірою залежать від етнічного складу, релігійних вірувань, соціального становища сільських ...
 • Абрамович, Семен Дмитрович; Чікарькова, Марія Юріївна; Баженова, Стефанія Едуардівна (ФОП Гуляєва В.М., 2020)
  У посібнику подано багатий ілюстративний матеріал, покликаний продемонструвати найвидатніші культурні досягнення суспільств Стародавнього світу (первісне суспільство, Месопотамія, Єгипет, Іран, Індія, Китай, Греція, Рим, ...
 • Баженова, Стефанія Едуардівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  В статті проаналізовано соціально-економічний стан польської меншини Правобережної України після інкорпорації її Російською імперією. Польське всевладдя до початку 1830-х рр. на цій території залишалось всеохоплюючим, що ...
 • Боднарчук, Тетяна Леонідівна; Лисак, Володимир Юрійович; Мазур, Наталія Анатоліївна; Семенець, Іван Володимирович; Залознова, Ю. С.; Трушкіна, Н. В.; Коновалова, М. В.; Логвін, О. О.; Матвейчук, Людмила Олександрівна; Ящишина, Ірина Володимирівна; Маковоз, О. С.; Передерій, Т. С.; Андрейцева, Ірина Анатоліївна (ПП «Медобори-2006», 2018)
  У монографії представлено результати досліджень з теорії, методики та практики функціонування і розвитку суб'єктів господарювання в сучасних умовах. Монографія виконана в межах науково-дослідної теми «Особливості функціонування ...
 • Буторіна, Вероніка Борисівна (2015)
  У статті здійснено узгодження основних пріоритетних напрямів інноваційного розвитку економіки України, наукових досліджень і науково-технічних розробок, розвитку науки і техніки, інноваційної діяльності галузевого рівня. ...

View more