DSpace Repository

Факультет іноземної філології

Факультет іноземної філології

Recent Submissions

 • Абрамович, Семен Дмитрович; Чікарькова, Марія Юріївна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
 • Матковська, Марія Василівна (ФОП Буйницький О.А., 2022)
  Навчальний посібник спрямований на формування у студентів мовно-мовленнєвої компетентності аналізувати та пояснювати лінгвістичні явища з точки зору їх історичного розвитку. Структурно посібник складається з 6 тематичних ...
 • Матковська, Марія Василівна (ФОП Буйницький О.А., 2022)
  Навчальний посібник спрямований на формування у студентів мовно-мовленнєвої компетентності, яка дозволяє аналізувати та пояснювати лінгвістичні явища з точки зору їх історичного розвитку. Структурно посібник складається з ...
 • Kalyniuk, Tetiana; Dobryntschuk, Olga (ТОВ "Франко Пак", 2021)
  Навчальний посібник укладено відповідно до програми навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство Німеччини». Його метою є формування й удосконалення соціокультурної компетенції здобувачів вищої освіти. У посібнику міститься ...
 • Добринчук, Ольга Олександрівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Курс лекцій призначений для студентів старших курсів, а також магістрантів денної та заочної форм навчання факультетів іноземних мов і філологічних факультетів, які вивчають німецьку літературу. У ньому представлені найбільш ...
 • Крецька, Юлія Анатоліївна; Боднарчук, Тетяна Вікторівна (ФОП Гордукова І. Є., 2021)
  Навчально-методичний посібник містить курс лекцій, плани практичних занять та матеріали для самостійного опрацювання з теоретичного курсу німецької мови, а також тести, які дозволять студентам перевірити рівень засвоєння ...
 • Калинюк, Тетяна Василівна; Боднарчук, Тетяна Вікторівна (ФОП Гордукова І.Є., 2021)
  Посібник містить наскрізну програму, завдання і методичні рекомендації до організації та проведення практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література ...
 • Шмирко, Олена Сергіївна; Калинюк, Тетяна Василівна; Боднарчук, Тетяна Вікторівна; Крецька, Юлія Анатоліївна (ФОП Гордукова І.Є., 2021)
  Посібник містить завдання і методичні рекомендації до організації та проведення навчальної ознайомлювальної педагогічної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова ...
 • Боднарчук, Тетяна Вікторівна; Шмирко, Олена Сергіївна; Крецька, Юлія Анатоліївна (ФОП Гордукова І.Є., 2021)
  Посібник розкриває особливості проходження виробничої педагогічної практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька), містить методичні рекомендації, ...
 • Кеба, Олександр Володимирович; Жигун, Сніжана Віталіївна; Галайбіда, Оксана Василівна; Шаповал, Ольга Григорівна; Расевич, Любов; Абрамович, Семен Дмитрович; Голубішко, Ірина Юріївна; Лаврова, Алла; Фоміна, Галина; Боднарчук, Тетяна Вікторівна; Шулик, Поліна Львівна; Кушка, Беата; Семелюк, Роман; Шайнер, Ганна (Видавець Ковальчук О.В., 2021)
  У монографії, що стала результатом цілеспрямованої роботи колективу авторів, досліджено проблеми художньо-естетичних трансформацій та функціонування детективного жанру в контексті новітнього історико-літературного процесу. ...
 • Галайбіда, Оксана Василівна (ВПП «’Апостроф», 2022)
  Посібник містить тексти лекцій, укладені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства». Основною метою посібника є ознайомити студентів із теоретичними засадами сучасного перекладознавства ...
 • Кеба, Олександр Володимирович; Шаповал, Ольга Григорівна; Голубішко, Ірина Юріївна (Видавець Ковальчук О.В., 2021)
  Навчальний посібник включає матеріали, в яких представлені основні тенденції розвитку світової літератури у ХХ-ХХІ ст. Укладачі акцентують увагу як на загальних художньо-естетичних категоріях, що характеризують парадигматику ...
 • Білоусова, Тетяна Павлівна; Стахнюк, Наталія Олександрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Навчально-методичний посібник адресується здобувачам вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (польська) за освітньо-професійними про-грамами Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література) ...
 • Абрамович, Семен Дмитрович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  У даній книзі упорядковано й подано у компактному вигляді лекції з курсу «Усна народна творчість слов’ян»; історико-теоретичний виклад супроводжується численими вербальними прикладами та художніми ілюстраціями.
 • Мітроусова, Тетяна Валеріївна; Марчишина, Алла Анатоліївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2022)
  Навчально-методичні матеріали для домашнього читання призначені для здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей. Посібник продовжує серію вправ на основі оповідань класика англійської та світової літератури Артура ...
 • Литвинюк, Оксана Миколаївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2022)
  Навчально-методичний посібник націлений на формування лексичних та граматичних компетентностей здобувачів вищого бакалаврського рівня освіти. Тексти для читання об’єднані за одніє темою для кращого засвоєння лексичного ...
 • Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2018)
  Навчально-методичний посібник «Deutsch: Lesetexte für sportliche Fachrichtungen» призначений для самостійної роботи студентів факультетів фізичної культури. Матеріал диференційовано в двох розділах: «Фізична культура і ...
 • Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2019)
  Навчальний посібник «Praktisches Deutsch. Körperkultur und Physiotherapie» призначений для студентів факультетів фізичної культури. Матеріал підручника диференційовано й систематизовано в двох розділах: «Фізична культура ...
 • Дворницька, Наталія Іванівна (ТзОВ "’Апостроф", 2021)
  Відродження української національної культури не можна уявити без глибоких змін у мовній підготовці майбутніх митців, без зміни орієнтирів у підготовці студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтва, а також ...
 • Фрасинюк, Наталія Іванівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Навчально-методичний посібник спрямований на розвиток граматичних та лексичних навичок розмовної мови і письма як продуктивних видів мовленнєвої діяльності, метою яких є формування у здобувачів вищої освіти здібностей ...

View more