Останні додані

 • Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології. Частина V 

  Невідомий автор (Аксіома, 2017)
  Колективне видання містить фондові лекції викладачів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з дисциплін літературознавчого і мовознавчого циклів та методики їх ...
 • Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології. Частина VІ 

  Невідомий автор (Аксіома, 2018)
  Колективне видання містить фондові лекції викладачів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з дисциплін літературознавчого і мовознавчого циклів та методики їх ...
 • Artistic Paradigm of Female Characters in the Novels "Rob Roy" by W. Scott and "Karmelyuk" by M. Starytsky 

  Попадинець, Оксана Олександрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015)
  У статті розглядається інтерпретація жіночих образів в історичних романах В. Скотта та М. Старицького, аналізується їх роль у формуванні загального ідейно естетичного змісту творів, досліджується специфіка їх творення ...
 • Мовленнєва комунікація 

  Абрамович, Семен Дмитрович; Чікарькова, Марія Юріївна (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013)
  У підручнику з максимальною повнотою та врахуванням найсучасніших наукових концепцій висвітлено історико-теоретичні проблеми мовленнєвої комунікації, насамперед її риторичне ядро. Новим є аналіз проблеми богоспілкування ...
 • Порівняльне літературознавство 

  Кшевецький, Володимир Сергійович (ПП Зволейко Д.Г., 2012)
  Навчально-методичний посібник передбачає формування у студентів-філологів знань з теорії і практики компаративних досліджень, удосконалення їхніх вмінь аналізувати й зіставляти художні твори та явища всього жанро-видового ...
 • Риторика 

  Абрамович, Семен Дмитрович; Чікарькова, М.Ю. (Світ, 2001)
  У посібнику докладно висвітлено особливості розвитку риторики в різні історичні епохи, всебічно проаналізовані основні види красномовства (академічне, політичне, судове, церковне, суспільно-побутове). Великий інтерес ...
 • Література VS музика 

  Кеба, Олександр Володимирович (Аксіома, 2018)
  Рецензія на колективну монографію «Музична фактура літературного тексту : інтермедіальні студії» / за редакцією Світлани Маценки (Львів : Апріорі, 2017. – 352 с.).
 • Die Phraseologismen aus der Alltagssprache in der Werbung 

  Казимір, Валентина Олександрівна (Аксіома, 2018)
  Реклама стала соціальним явищем зі своїми власними законами і правилами, оскільки проблема ринків збуту в суспільстві стоїть незвичайно гостро. Реклама «живе» під знаком масовості. Якість рекламного тексту не корелює з ...
 • Контекстные маркеры фразеологических универбов, омонимичных словам свободного употребления 

  Білоусова, Тетяна Павлівна (Аксіома, 2018)
  Статтю присвячено контекстній підтримці фразеологічних універбів, омонімічних словам вільного вжитку. Універби транспонують з фразеології семантику, категоріально-граматичне значення, стилістичне забарвлення, експресію, ...
 • The Use of Grammatical Translation Transformations in Translating the Trilogy “The Hunger Games” by S. Collins into Ukrainian 

  Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2017)
  The plurality of separate national languages within the process of diverting social language functions and interaction of standard and expressive informative paradigms of language behaviour, specific prevailing concepts ...
 • Ways of Translating English Participles in ESP Texts 

  Уманець, Антоніна Володимирівна (ФОП Домбровська Я.М., 2016)
  The article envisages ways of translation of English Participles into Ukrainian in ESP texts. In our research we encountered some instances of translating Participle 1 by means of active Participles, adjectives and nouns, ...
 • Lexical Translation Transformations 

  Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2015)
  Typological analysis of translation transformations in the source and target text clippings testifies to a specific choice of language units at different levels (lexical, morphological, syntactical). They reflect complex ...
 • The Status of Syntactic Structures in Foreign Linguistics 

  Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2015)
  The article envisages historiography of treating syntactic structures, namely sentences, by foreign scholars. Modern syntactic theories embrace twofold sentence description. For one thing, sentence is treated as an organised ...
 • Концепція навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

  Уманець, Антоніна Володимирівна (Бондаренко М. О., 2017)
  У статті подається концепція навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти нефілологічних спеціальностей та шляхи її реалізації.
 • Каламбур як стилістичний прийом та його використання у процесі навчання англійської мови в школі 

  Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2017)
  Стаття досліджує статусні характеристики, класифікацію каламбуру як стилістичної фігури у мові-реципієнта та способи перекладу каламбуру в англійських відеокоміксах на цільову українську мову.
 • Translation Transformations in the English Translation of L. Kostenko’s Poetry 

  Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2017)
  The source language structure may turn out ambiguous or may depend on stylistic peculiarities and communicative intention of the author. In these cases deviation from structural norms of the source and target language ...
 • Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Grundkurs 

  Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
  Навчально-методичний посібник «Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Grundkurs» призначений для студентів природничих факультетів. Матеріал підручника диференційовано й систематизовано в трьох основних розділах: ...
 • Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Lesetexte 

  Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
  Навчально-методичний посібник «Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Lesetexte» рекомендується для самостійної роботи студентів природничих факультетів. Фактичний матеріал посібника структуровано відповідно ...
 • Test Your Grammar. Part IІ 

  Уманець, Антоніна Володимирівна; Крук, Аліна Анатоліївна; Попадинець, Оксана Олександрівна (ПП "Медобори-2006", 2017)
  Навчальний посібник “Test Your Grammar. Part II” містить системний підбір тестів, призначених для перевірки й оцінювання рівня набутих умінь і навичок студентів з англійської мови у вищих навчальних закладах. Підручник ...
 • Test Your Grammar. Part I 

  Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна; Крук, Аліна Анатоліївна; Трофименко, Анастасія Олександрівна (ФОП Гуменюк С.О., 2016)
  Навчальний посібник “Test Your Grammar. Part І” написаний з урахуванням новітніх технологій навчання іноземних мов, містить цікавий підбір різнорівневих граматичних тестів з англійської мови (Level А та Level В), що дозволяє ...

Переглянути більше