Останні додані

 • Вступ до мовознавства : зошит для лабораторних і самостійних робіт 

  Петровська, Світлана Семенівна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2016)
 • Вступ до мовознавства : зошит для практичних занять і самостійної роботи 

  Петровська, Світлана Семенівна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2016)
 • Русский синтаксис в цитатах, схемах, таблицах 

  Петровська, Світлана Семенівна (ТОВ «Друкарня Рута», 2014)
  Книга адресована студентам университетов, изучающим лингвистику в качестве специальности. Предназначена как вспомогательное пособие в освоении систематического курса современного русского языка – для работы ...
 • Модус словосочетания : системно-типологический аспект 

  Петровська, Світлана Семенівна (ТОВ «Друкарня Рута», 2015)
  В монографии исследуется субстантивно-инфинитивное словосочетание – как самостоятельная единица, имеющая собственный набор дифференциальных признаков: формальных, семантических, функциональных, и этот подход, без сомнения, ...
 • Вступ до мовознавства : програми, методичні поради, словничок 

  Петровська, Світлана Семенівна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2016)
 • Praktisches Deutsch. Ganz viel Kunst 

  Добринчук, Ольга Олександрівна; Калинюк, Тетяна Василівна (ТОВ «Друкарня Рута», 2018)
  Метою навчально-методичного посібника є формування й удосконалення міжкультурної комунікативної компетенції. У ньому міститься об’ємний матеріал, який сприятиме формуванню лексичної компетенції, розвитку мовленнєвих навичок ...
 • Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології. Частина V 

  Невідомий автор (Аксіома, 2017)
  Колективне видання містить фондові лекції викладачів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з дисциплін літературознавчого і мовознавчого циклів та методики їх ...
 • Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології. Частина VІ 

  Невідомий автор (Аксіома, 2018)
  Колективне видання містить фондові лекції викладачів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з дисциплін літературознавчого і мовознавчого циклів та методики їх ...
 • Artistic Paradigm of Female Characters in the Novels "Rob Roy" by W. Scott and "Karmelyuk" by M. Starytsky 

  Попадинець, Оксана Олександрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015)
  У статті розглядається інтерпретація жіночих образів в історичних романах В. Скотта та М. Старицького, аналізується їх роль у формуванні загального ідейно естетичного змісту творів, досліджується специфіка їх творення ...
 • Мовленнєва комунікація 

  Абрамович, Семен Дмитрович; Чікарькова, Марія Юріївна (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013)
  У підручнику з максимальною повнотою та врахуванням найсучасніших наукових концепцій висвітлено історико-теоретичні проблеми мовленнєвої комунікації, насамперед її риторичне ядро. Новим є аналіз проблеми богоспілкування ...
 • Порівняльне літературознавство 

  Кшевецький, Володимир Сергійович (ПП Зволейко Д.Г., 2012)
  Навчально-методичний посібник передбачає формування у студентів-філологів знань з теорії і практики компаративних досліджень, удосконалення їхніх вмінь аналізувати й зіставляти художні твори та явища всього жанро-видового ...
 • Риторика 

  Абрамович, Семен Дмитрович; Чікарькова, М.Ю. (Світ, 2001)
  У посібнику докладно висвітлено особливості розвитку риторики в різні історичні епохи, всебічно проаналізовані основні види красномовства (академічне, політичне, судове, церковне, суспільно-побутове). Великий інтерес ...
 • Література VS музика 

  Кеба, Олександр Володимирович (Аксіома, 2018)
  Рецензія на колективну монографію «Музична фактура літературного тексту : інтермедіальні студії» / за редакцією Світлани Маценки (Львів : Апріорі, 2017. – 352 с.).
 • Die Phraseologismen aus der Alltagssprache in der Werbung 

  Казимір, Валентина Олександрівна (Аксіома, 2018)
  Реклама стала соціальним явищем зі своїми власними законами і правилами, оскільки проблема ринків збуту в суспільстві стоїть незвичайно гостро. Реклама «живе» під знаком масовості. Якість рекламного тексту не корелює з ...
 • Контекстные маркеры фразеологических универбов, омонимичных словам свободного употребления 

  Білоусова, Тетяна Павлівна (Аксіома, 2018)
  Статтю присвячено контекстній підтримці фразеологічних універбів, омонімічних словам вільного вжитку. Універби транспонують з фразеології семантику, категоріально-граматичне значення, стилістичне забарвлення, експресію, ...
 • The Use of Grammatical Translation Transformations in Translating the Trilogy “The Hunger Games” by S. Collins into Ukrainian 

  Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2017)
  The plurality of separate national languages within the process of diverting social language functions and interaction of standard and expressive informative paradigms of language behaviour, specific prevailing concepts ...
 • Ways of Translating English Participles in ESP Texts 

  Уманець, Антоніна Володимирівна (ФОП Домбровська Я.М., 2016)
  The article envisages ways of translation of English Participles into Ukrainian in ESP texts. In our research we encountered some instances of translating Participle 1 by means of active Participles, adjectives and nouns, ...
 • Lexical Translation Transformations 

  Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2015)
  Typological analysis of translation transformations in the source and target text clippings testifies to a specific choice of language units at different levels (lexical, morphological, syntactical). They reflect complex ...
 • The Status of Syntactic Structures in Foreign Linguistics 

  Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2015)
  The article envisages historiography of treating syntactic structures, namely sentences, by foreign scholars. Modern syntactic theories embrace twofold sentence description. For one thing, sentence is treated as an organised ...
 • Концепція навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

  Уманець, Антоніна Володимирівна (Бондаренко М. О., 2017)
  У статті подається концепція навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти нефілологічних спеціальностей та шляхи її реалізації.

Переглянути більше