DSpace Repository

Навчально-науковий інситут української філології та журналістики

Навчально-науковий інситут української філології та журналістики

Recent Submissions

 • Попович, Анжеліка Станіславівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  У навчальному посібнику потлумачено теоретичні аспекти методів навчання стилістики української мови, стилістичних вправ, дидактичних технологій та проведення лекційних, практичних і лабораторних занять у закладах вищої ...
 • Монастирська, Римма Іванівна; Сірант, Алла Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають дисципліну „Українська мова за професійним спрямуванням”. Система завдань для самостійної роботи та тестів дає можливість майбутнім фахівцям перевірити й оцінити ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна; Щегельський, Валерій Васильович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2022)
  Пропонований посібник – це методичні рекомендації з навчальної фольклорно-діалектологічної практики, які допоможуть студентам-філологам у збиранні та описі зразків усної народної творчості, українського говіркового мовлення. ...
 • Попович, Анжеліка Станіславівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  У посібнику вміщено плани практичних і лабораторних занять, методичні рекомендації до написання дипломних робіт із методики навчання української мови, перелік програм і підручників з української мови для 10-11 класів та ...
 • Попович, Анжеліка Станіславівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  У посібнику вміщено інформаційний обсяг навчальної дисципліни, плани практичних і лабораторних занять, методичні рекомендації щодо написання курсових робіт із методики навчання української мови, переліки монографій і ...
 • Коваленко, Борис Олексійович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  У монографії з‘ясовано стан вивчення мовлення Поділля кінця ХІХ – початку ХХ ст., схарактеризовано екстра- та інтралінгвальні чинники формування С. Руданського, А. Свидницького та М. Коцюбинського як мовних особистостей; ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  У монографії досліджено фразеологію українського діалектного континууму з увагою до складу та просторового варіювання фразеологізмів, специфіки їхнього поширення та функціонування в живому говірковому мовленні, текстової ...
 • Абрамович, Семен Дмитрович; Волковинський, Олександр Сергійович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  У посібнику розглядається специфіка наукової журналістики. Детально висвітлюються питання, пов’язані з наукою як об’єктом публічної репрезентації, формами і методами наукового дослідження, системою організації науки та її ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна; Мозолюк, Оксана Миколаївна (Видавничий дім "Гельветика", 2021)
  У статті досліджено старослов’янізми, що виділяються за фонетичними й словотвірними ознаками, в книзі «Синій зошит. Аркуші днів світящих» Мирослава Дочинця як джерело стилістичного забарвлення та розширення експресивно-виражальних ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2021)
  Актуальність дослідження народних сталих виразів зумовлена все більшим зацікавленням дослідників сучасними проблемами національного самоусвідомлення та самовираження, поцінуванням інформативної достатності народної фразеології ...
 • Щегельський, Валерій Васильович; Рарицька, Софія (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  До тематичного збірника ввійшли прислів’я, приказки та рецепти народних страв, записані в с. Оринин Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл., які є виразниками життєвих ситуацій, пов’язаних із культурою кулінарного ...
 • Коваленко, Борис Олексійович (ПП Данило С.І., 2020-12-01)
  У статті на матеріалі творів А.П. Свидницького розглянуто фраземи із соматичним компонентом на позначення процесів мовленнєвої та розумової діяльності, а також фізичного та психологічного стану людини. Мова творів А.П. ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (ПП Данило С.І., 2020-12-01)
  Актуальність обраної теми дослідження, зокрема необхідність аналізу семантичних рядів на позначення процесів пригадування, передусім пов’язана з потребою вивчення можливостей номінації пам’яті людини та пов’язаних із цим ...
 • Попович, Анжеліка Станіславівна (МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016)
  У статті проаналізовано навчально-методичне забезпечення стилістики української мови як вишівської дисципліни у 20–30-их роках ХХ століття. Упродовж цього періоду закладалися основи навчально-методичного забезпечення ...
 • Unknown author (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  У збірці подано транскрибовані тексти народного мовлення різної тематики, записані упродовж 1998-2018 рр. від носіїв західноподільських і суміжних говірок на території Хмельницької, Вінницької, Тернопільської та Чернівецької ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  У збірці подано транскрибовані тексти народного мовлення з різної тематики, записані упродовж 1998-2018 рр. від носіїв західноподільських і суміжних говірок на території Хмельницької, Вінницької, Тернопільської та Чернівецької ...
 • Рарицький, Олег Анатолійович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  Навчально-методичний посібник укладений відповідно до чинної програми нормативної дисципліни «Історія української літератури» і націлює на вивчення давньої літератури від початкових етапів її зародження до останніх десятиліть ...
 • Рарицький, Олег Анатолійович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  Навчально-методичний посібник «Художньо-документальна проза українських шістдесятників: жанровий аспект» укладений відповідно до чинної програми нормативної дисципліни «Українське літературно-мистецьке шістдесятництво». ...
 • Лівіцька, Оксана Вікторівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методологічні та практичні питання розвитку PR-діяльності. Запропоновані завдання служать для теоретичної і практичної підготовки студентів до професійної діяльності у сфері PR. ...
 • Сохацька, Євгенія Іванівна (ХГПА, 2012)
  У статті зроблено спробу створити міні-портрети дружин Українських Державників – Ольги Петлюри і Домініки Огієнко.

View more