DSpace Repository

Browsing Навчально-науковий інститут української філології та журналістики by Issue Date

Browsing Навчально-науковий інститут української філології та журналістики by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Видавничий центр ХНУ, 2000)
  Для відродження та збереження самобутності української мови маємо не тільки зміцнювати позиції мовного самоствердження українців, реабілітовувати, повертати із забуття мовні скарби, що зафіксували елементи самосвідомості ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (ВДПУ, 2001)
  Фразеологія нашої мови збагачується і вдосконалюється, вбираючи в себе безцінні скарби всього того, що зберігає у своїй пам’яті український народ. Дослідження останніх десятиліть про джерела фразеологізмів, їх семантику, ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Вид-во УжНУ, 2001)
  Дослідження фраземного складу говірок різних українських ареалів нині є особливо актуальними. Поряд з теоретичним вивченням та лексикографічним описом фразем різних українських говірок існує необхідність у порівняльному ...
 • Коваленко, Борис Олексійович (Плай, 2002)
  Однією з найважливіших ознак мови публіцистики є постійне поповнення новими засобами експресивної мови на тлі стандартних штампів, що в свою чергу спонукає авторів до пошуків нових виражальних засобів, до використання ...
 • Попович, Анжеліка Станіславівна (Плай, 2002)
  Одним із важливих засобів естетичного освоєння світу є індивідуальне словотворення письменників. ’’Воно зумовлюється не потребами мови як знакової системи, а потребами художньої творчості, принципами світобачення письменника, ...
 • Рарицький, Олег Анатолійович (Просвіта, 2002)
  У посібнику простежується еволюція поетичного мислення В.Стуса. Досліджується характер розвитку та естетична природа творчості поета, визначається проблематика його поезій та своєрідність художнього втілення в різних ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Плай, 2002)
  В українській мові тривалий час функціонують і постійно виникають нові стійкі словосполучення. Дослідження останніх десятиліть про джерела фразеологізмів. їх семантику, лексичний склад створили міцну теоретичну базу для ...
 • Коваленко, Борис Олексійович; Коваленко, Наталія Дмитрівна (ТДПУ, 2003)
  Уживання та стилістичні функції онімів у складі народнорозмовного мовлення здавна привертали увагу фольклористів, мовознавців, істориків, письменників, усіх, хто цікавиться рідною мовою. На сьогодні маємо чимало різнопланових ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту, 2003)
  Система фразем будь-якого говору - це наслідок діяння різних факторів, які наявні в самих говірках, а також їхня взаємодія з літературною мовою, сусідніми та віддаленими говорами, іншими мовами та їх діалектами. Аналізуючи ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича HAH України, 2004)
  The article presents a fragment of a dictionary of phrasemes of Western Podillia dialects (examples A, B, C) which mark phenomena, characteristics and processes connected with a person’s life and activities. The main ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005)
  У статті автор досліджує творче використання народно-поетичної творчості в полемічному трактаті М. Смотрицького «Тренос». Здійснено порівняльний аналіз фразеологізмів з сучасними народними виразами і прикладами української ...
 • Колотило, Танасій Іванович; Рарицький, Олег Анатолійович (Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005)
  У посібнику згідно з нормативною дисципліною вищого навчального закладу “Історія української літератури Х-ХVIIІ ст.” подано плани практичних занять, література до них, методичні зауваги і вказівки, уривки текстів давніх ...
 • Щегельський, Валерій Васильович (Оіюм, 2006)
  Висвітлюється питання про ставлення людей до засухи, а також про їх традиційні дії, пов'язані із боротьбою проти неї в етнорегіоні, із залученням автентичного матеріалу, а особливо записаного від виявленого знахаря.
 • Попович, Анжеліка Станіславівна; Марчук, Людмила Миколаївна; Пархоменко, Валентина Михайлівна (ПП Буйницький О.А., 2007)
  В історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка залишили неповторний слід яскраві особистості. Їхня діяльність справила благотворний вплив на життя, творчий розвиток та діяльність не одного ...
 • Попович, Анжеліка Станіславівна (ПП Буйницький О.А., 2008)
  У монографії здійснено функціонально-семантичний аналіз мови українського сатирично-гумористичного роману, визначено мовні домінанти створення комічного, показано зв'язок засобів гумору з ментальністю українців, акцентовано ...
 • Коваленко, Борис Олексійович (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008)
  Стаття присвячена розгляду словотворення колоквіалізмів у мові газет. З’ясовано, що елементи розмовності в мові газет є поширеним явищем кінця ХХ століття, а зі словотвірного погляду мова газети представлена фактично всіма ...
 • Попович, Анжеліка Станіславівна; Марчук, Людмила Миколаївна (ПП Буйницький О.А., 2008)
  Чехівський О. О. започаткував новий науковий напрям – лінгвостилістику. Маючи ґрунтовну філологічну освіту (закінчив з відзнакою Одеський університет, успішно захистив кандидатську дисертацію в Інституті мовознавства ім. ...
 • Щегельський, Валерій Васильович (Оіюм, 2008)
  У статті розглядаються традиційні ігри та забави дітей-пастухів етнорегіону Поділля. Проаналізовано їх варіантні групи і звернено увагу на умови збереження, поширення ігор та забав, а саме: усність передачі, простота в ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (НПУ iменi М. П. Драгоманова, 2008)
  Для української діалектології й суміжних наук мова традиційної обрядовості є надійним джерелом глибшого пізнання складу й структури мовленнєвих одиниць, з’ясування їх генези, семантики, реконструкції елементів • духовної ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account