DSpace Repository

Навчально-науковий інститут української філології та журналістики

Навчально-науковий інститут української філології та журналістики

Recent Submissions

 • Lysytska, Olena; Pochapska, Oksana; Prosianyk, Oksana; Suprun, Volodymyr; Chastnyk, Oleksandr (MAGNANIMITAS, 2021)
  The article considers ways to intensify the language competencies of bilingual students during the simultaneous study of two or more foreign languages. The experiment and questionnaire were conducted to determine the ...
 • Mialkovska, Ludmila; Yanovets, Anzhelika; Solohub, Larysa; Pochapska, Oksana; Reshetnik, Hryhorii (INT JOURNAL COMPUTER SCIENCE & NETWORK SECURITY, 2022)
  This article examines the implementation problems of media-text discursive positions in the digital context, the means of strategies and scenarios for presenting and evaluating information, and image creation. The literal ...
 • Волковинський, Олександр Сергійович (КНУ імені Тараса Шевченка, 2014)
  Стаття містить теоретичне осмислення взаємозв’язків заголовка і публіцистичного тексту в аспекті рівня інформативності. Основна мета зводиться до з’ясування обумовленості рівня інформативності заголовка і публіцистичного ...
 • Насмінчук, Ірина Анатоліївна (Сумський державний університет, 2021)
  Авторка аналізує проблематику й поетику документально-публіцистичного видання М. Слабошпицького «Велика війна. 2014… Україна: виклики, події, матеріали». З’ясовується вплив мілітарного фактора на свідомість людини. Особливості ...
 • Насмінчук, Ірина Анатоліївна (Сумський державний університет, 2020)
  Авторка статті аналізує збірку публіцистичних статей С. Асєєва «В ізоляції», яка засвідчує суто особистісний досвід осмислення війни. Розглянуто співвідношення у текстах об’єктивної інформації і суб’єктивних вражень. ...
 • Почапська, Оксана Іванівна (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016)
  У статті мова йде про основні методи, що використовують сучасні Інтернет-ЗМІ для привернення уваги аудиторії. Автор звертає увагу на те, що одним із найпопулярніших методів є провокація як метод загравання з аудиторією. ...
 • Почапська, Оксана Іванівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015)
  У статті мова йде про структурні складові національної освіти українця у концепції Івана Огієнка. Аналізуючи матеріали часопису «Наша Культура», редагованого Іваном Огієнком, автор структурує і визначає базові поняття ...
 • Лівіцька, Оксана Вікторівна (Ужгородський національний університет, 2019)
  У статті проаналізовано вплив та роль телебачення на формування здоров’я як важливої життєвої цінності сучасної людини. З’ясовано, що в українському телеефірі транслюється ряд програм, які присвячені здоровому способу ...
 • Лівіцька, Оксана Вікторівна (Аксіома, 2017)
  У статті розглядаються мова та стиль написання рекламних текстів у сучасному телеефірі з точки зору їх здатності здійснювати вплив на споживача. Доведено, що за рахунок засобів виразності копірайтери надають рекламованому ...
 • Лівіцька, Оксана Вікторівна (Аксіома, 2015)
  У статті розглянуто особливості редакторської діяльності Т.С. Еліота. Встановлено, що Т.С. Еліот був прихильником поширення культури різних країн, протилежних політичних поглядів і художніх смаків. Основним критерієм у ...
 • Лівіцька, Оксана Вікторівна (Аксіома, 2016)
  У статті розглядаються мовні особливості рекламних текстів у сучасному телеефірі з точки зору їх здатності здійснювати вплив на споживача. Доведено, що за рахунок засобів виразності копірайтери надають рекламованому товару ...
 • Лівіцька, Оксана Вікторівна (Сумський державний університет, 2019)
  У статті розглядаються мова та стиль написання рекламних текстів у сучасному телеефірі з точки зору їх здатності здійснювати маніпулятивний вплив на споживача. Об’єктом дослідження було обрано телевізійні реклами на провідних ...
 • Почапська, Оксана Іванівна (Сумський державний університет, 2019)
  Стаття репрезентує дослідження особливостей маніпулювання громадською думкою через використання стилістично маркованих текстів. Авторка ставить за мету вивчити залежності між стилістичною маркованістю тексту і довірою ...
 • Попович, Анжеліка Станіславівна; Дзюбак, Наталія Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023)
  У посібнику потлумачено питання організації, проведення та підбиття підсумків навчальної фахової практики за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Українська мова і література) першого (бакалаврського) рівня вищої ...
 • Ладиняк, Наталія Богданівна; Сукаленко, Тетяна Миколаївна (Видавничий дім "Гельветика", 2021-10-27)
  У статті уточнено поняття «інформаційні технології» та «цифрові технології» в сучасній інформаційній науці. Доцільним автори водночас вважають уживання терміна «інформаційно-комунікаційні технології навчання», який з погляду ...
 • Berkeshchuk, Inna; Ladyniak, Nataliia (Baltija Publishing, 2019)
  Today, the issue of identifying the typology of word formation, which is based on the functional load of the formative words, becomes relevant for the development of Ukrainian derivatology, and its solution is possible ...
 • Britsyn, Victor; Sukalenko, Tetiana; Ladyniak, Nataliia; Kaleniuk, Svitlana; Zhelyazkova, Viktoriya (American Linguist Association, 2021)
  The article contains an overview of new trends in Ukrainian literary and colloquial language development in historical retrospect and dynamics. In particular, changes in the lexical structure of language, new phenomena in ...
 • Шеремета, Наталія Петрівна; Ладиняк, Наталія Богданівна; Каленюк, Світлана Олександрівна (Видавничий дім "Гельветика", 2021)
  Соціалізація людини відбувається багатоярусно: через сприйняття раніше сформованого, визнаного та узагальненого, через власний досвід та під впливом інших джерел. Саме медіа й стали тією невіддільною частиною життя ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  У посібнику подано перелік питань теоретичного курсу та списки рекомендованої літератури для вивчення розділу «Мовно-культурний компонент традиційних календарних обрядів» навчальної дисципліни «Етнолінгвістика». Запропоновано ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна; Коваленко, Борис Олексійович (Księgarnia Akademicka, 2020)
  Мета цієї наукової розвідки – на основі записів українського діалектного мовлення, лексикографічних праць дослідити особливості вживання та просторове поширення сталих виразів із компонентом мак, з’ясувати, які особливості ...

View more