DSpace Repository

Кафедра управління персоналом та економіки праці

Кафедра управління персоналом та економіки праці

 

Recent Submissions

 • Андрейцева, Ірина Анатоліївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020)
  Навчальний посібник призначений для вивчення стратегії формування, збереження, розвитку та раціонального використання кадрових ресурсів у сучасних умовах. Посібник містить теоретичний матеріал за темами, питання для ...
 • Олійник, Надія Юріївна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020)
  Навчально-методичний посібник охоплює програму вивчення нормативної навчальної дисципліни «Комунікативний менеджмент» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Представлено розробки практичних ...
 • Рарок, Лілія Анатоліївна (Институт управления и социально-экономического развития, 2014)
  Рассматривается создание при сельских (поселковых) советах негосударственного фонда, который действует на принципах самоуправления и в интересах сельской общины ; разработка балансовой модели поступлений и расходов на ...
 • Рарок, Лілія Анатоліївна (Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, 2013)
  Стан соціально-економічної інфраструктури сільських територій регіонів України на сьогодні вивчений недостатньо, що не дозволяє ефективно прогнозувати її розвиток на перспективу. У зв’язку з цим виникає необхідність ...
 • Рарок, Лілія Анатоліївна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa, 2016)
  Розглянуто управління виробничими групами на підприємствах, функціонування виробничого колективу, відносини між керівником та підлеглими.
 • Рарок, Лілія Анатоліївна (ФОП Сисин Я.І., 2015)
  Проаналізовано основні показники розвитку об’єктів соціальної інфраструктури сільської місцевості Хмельницької області, проведена оцінка стану зайнятості сільського населення України та рівня їх життя.
 • Рарок, Лілія Анатоліївна (Комр. Гос. Универс, 2013)
  В статье проанализированы тенденции развития объектов социальной инфраструктуры сельской местности Хмельницкой области.
 • Рарок, Лілія Анатоліївна (Кам'янець-Поді́льський держа́вний агра́рно-техні́чний університе́т, 2011)
  Визначенно сутність категорій "соціально-економічний розвиток", "розвиток сільських територій", поняття інтегрованого розвитку сільських територій, яке проявляється в покращенні якості життя сільського самозабезпечення і ...
 • Рарок, Лілія Анатоліївна (Кам'янець-Поді́льський держа́вний агра́рно-техні́чний університе́т, 2012)
  Висвітлено основні проблеми розвитку українського села та запропоновані шляхи їх подолання для покращення умов проживання на сільських територіях за рахунок удосконалення соціальної інфраструктури.
 • Рарок, Олександр Васильович; Рарок, Лілія Анатоліївна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa, 2015)
  Теоретично обґрунтовано необхідність запровадження мережевої моделі для управління суб’єктами підприємницької діяльності та соціальної інфраструктури на сільських територіях. Показано, що на відміну від командно-адміністративної ...
 • Рарок, Лілія Анатоліївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015)
  Проаналізовано тенденції розвитку об’єктів соціальної інфраструктури сільської місцевості Хмельницької області, досліджено вплив соціальної інфраструктури на сталість розвитку сільськогосподарських підприємств.
 • Поліщук, Віктор Семенович; Поліщук, Світлана Вікторівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa, 2018)
  Автори статті звертають увагу на важливість формування громадської самосвідомості студентської молоді, яка є носієм національних ідей. Поряд із цим підкреслюється важливість духовного відродження нації. Відмічається, що ...
 • Стрельбіцький, Петро Аполлонович; Кузовенкова, Наталія Валеріївна (ФОП Сисин Я.І., 2015)
  Навчально-методичний посібник охоплює програму вивчення нормативної навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра. Представлено зміст теоретичної ...
 • Олійник, Надія Юріївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015)
  Навчально-методичний посібник охоплює програму вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра. Представлено зміст ...
 • Олійник, Надія Юріївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  Навчально-методичний посібник щодо підготовки та проведення комплексного державного екзамену з психолого-педагогічної підготовки охоплює головні розділи з підготовки до державного екзамену, особливості організації та ...
 • Стрельбіцький, Петро Аполлонович; Рарок, Олександр Васильович; Рарок, Лілія Анатоліївна (ФОП Сисин Я.І., 2015)
  У навчальному посібнику у вигляді конспекту лекцій розглянуто основний теоретичний матеріал, що стосується програми навчальної дисципліни «Управління персоналом» для студентів економічного напряму підготовки вищих навчальних ...
 • Боднарчук, Тетяна Леонідівна; Лисак, Володимир Юрійович; Мазур, Наталія Анатоліївна; Семенець, Іван Володимирович; Залознова, Ю. С.; Трушкіна, Н. В.; Коновалова, М. В.; Логвін, О. О.; Матвейчук, Людмила Олександрівна; Ящишина, Ірина Володимирівна; Маковоз, О. С.; Передерій, Т. С.; Андрейцева, Ірина Анатоліївна (ПП «Медобори-2006», 2018)
  У монографії представлено результати досліджень з теорії, методики та практики функціонування і розвитку суб'єктів господарювання в сучасних умовах. Монографія виконана в межах науково-дослідної теми «Особливості функціонування ...
 • Семендяк, Вадим Михайлович (ФОП Сисин І.Я., 2017)
  У навчально-методичному посібнику з дисципліни «Управління соціальним розвитком» визначено мету та завдання, приведено структурно-логічну схему, сформовано програму, розроблено структуру та означено зміст теоретичної ...
 • Рарок, Олександр Васильович (ФОП Сисин І.Я., 2017)
  У навчальному посібнику у вигляді конспекту лекцій коротко розглянуто основний теоретичний матеріал, що стосується програми навчальної дисципліни «Статистика» для студентів економічного напряму підготовки вищих навчальних ...
 • Олійник, Надія Юріївна (ФОП Сисин І.Я., 2017)
  Навчально-методичний посібник охоплює програму вивчення нормативної навчальної дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Представлено розробки ...

View more