Недавние добавления

 • Формування в майбутніх журналістів навичок використання художніх засобів мови 

  Попович, Анжеліка Станіславівна (ПП "Медобори-2006", 2011)
  У статті розглядається питання формування в майбутніх журналістів навичок використання засобів мовленнєвої виразності упродовж викладання лінгвістичних дисциплін.
 • Експресія ольфакторних лексем у зображенні стосунків чоловіка та жінки 

  Попович, Анжеліка Станіславівна; Власюк, В. В. (Аксіома, 2011)
  У статті на матеріалі творів сучасних українських прозаїків проаналізовано експресивні можливості запахової та нюхової лексики в зображенні стосунків чоловіка та жінки. Запахова лексика на рівні семантики та етимології має ...
 • Стилистическая дифференциация фразеологических единиц в произведениях Виталия Нечитайла 

  Попович, Анжеліка Станіславівна; Марчук, Людмила Миколаївна (НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2011)
 • Фразеологічні перифрази в сатирично-гумористичних романах Є.Гуцала та О.Чорногуза 

  Попович, Анжеліка Станіславівна (Аксіома, 2009)
  In the article the problem of periphrasis usage in the texts of satiric genre is studied. The special attention is paid to the new interpretation of periphrasis phenomenon, which to concept “periphrasis” includes the ...
 • Олексій Олександрович Чехівський (до 80-річчя від дня народження) 

  Попович, Анжеліка Станіславівна; Марчук, Людмила Миколаївна (ПП Буйницький О.А., 2008)
  Чехівський О. О. започаткував новий науковий напрям – лінгвостилістику. Маючи ґрунтовну філологічну освіту (закінчив з відзнакою Одеський університет, успішно захистив кандидатську дисертацію в Інституті мовознавства ім. ...
 • Надія Яківна Грипас (до 80-річчя від дня народження) 

  Попович, Анжеліка Станіславівна; Марчук, Людмила Миколаївна (ПП Буйницький О.А., 2009)
  Надії Яківни Грипас, доктора філологічних наук, професора кафедри української мови (1928–2005 рр.)
 • Стилістичний прийом градації в "Треносі" Мелетія Смотрицького 

  Попович, Анжеліка Станіславівна (Аксіома, 2009)
  The article deals with the employment of gradation method in “Trenos” by Meletiy Smotritsky. Based on the considerable facts it was revealed the peculiarities of the rising and falling gradation employment and it was turned ...
 • Словотворення Є. Гуцала 

  Попович, Анжеліка Станіславівна (Плай, 2002)
  Одним із важливих засобів естетичного освоєння світу є індивідуальне словотворення письменників. ’’Воно зумовлюється не потребами мови як знакової системи, а потребами художньої творчості, принципами світобачення письменника, ...
 • Петро Єфремович Ткачук 

  Попович, Анжеліка Станіславівна; Марчук, Людмила Миколаївна; Пархоменко, Валентина Михайлівна (ПП Буйницький О.А., 2007)
  В історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка залишили неповторний слід яскраві особистості. Їхня діяльність справила благотворний вплив на життя, творчий розвиток та діяльність не одного ...
 • Функціонування перифраз у мовотворчості Ліни Костенко 

  Попович, Анжеліка Станіславівна (Аксіома, 2011)
  У статті проаналізовано закономірності функціонування перифраз у поезії Ліни Костенко. Увагу акцентовано на індивідуально-авторських перифразах.
 • “Катрени від мене – то свято буденне …” (епітети-оксиморони в мовотворчості Ганни Чубач і Зої Кучерявої) 

  Попович, Анжеліка Станіславівна (Аксіома, 2010)
  У статті запропоновано опис і класифікацію оксиморонних епітетних конструкцій поетичних творів Ганни Чубач і Зої Кучерявої. Визначено стилістичні функції цих одиниць.
 • Іван Огієнко про мову шкільних підручників і сучасність 

  Попович, Анжеліка Станіславівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015)
  У статті порушується питання дотримання норм сучасної української літературної мови в шкільному підручнику із всесвітньої історії для учнів 10 класу профільного рівня. Увага акцентується на порушенні норм милозвучності ...
 • Стилістика української мови 

  Попович, Анжеліка Станіславівна; Марчук, Людмила Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  Складниками посібника є теоретичний блок, плани практичних занять, схеми стилістичного аналізу та програма семестрового іспиту з дисципліни «Стилістика української мови». Навчально-методичний посібник допоможе студентам ...