DSpace Repository

601. Дипломні роботи (проекти) освітнього ступеня «бакалавр»

601. Дипломні роботи (проекти) освітнього ступеня «бакалавр»

 

Recent Submissions

 • Владишевський, Олександр Олегович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Сором’язливі люди – це ті, які намагаються бути непомітними, постійно проявляють збентеженість і негативно себе оцінюють. Особливо дискомфортною сором’язливість стає у підлітковому віці, коли формується психологічний баланс ...
 • Масовець, Сніжана Петрівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  В сучасних дослідженнях основна увага приділяється вивченню найбільш істотних особистісних причин комунікативно неуспішного (утрудненого) спілкування, особистісних характеристик, притаманних успішній в спілкуванні людині. ...
 • Бойко, Юлія Петрівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Складність соціально-економічної і політичної обстановки в Україні призвела до великої кількості змін, що виникли на пострадянському просторі. Одним із серйозних та негативних процесів є ріст злочинності, і, що особливо ...
 • Сосновська, Алла Василівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Конфлікти в родині можуть створювати психотравмуючу обстановку для подружжя, їхніх дітей, батьків, у результаті чого вони здобувають ряд негативних особистісних властивостей. У конфліктній родині закріплюється негативний ...
 • Соколюк, Віталіна Віталіївна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Стрижнем сучасного навчання є формування позитивної Я-концепції особистості, яка сприяє всебічному розвитку особистості. В умовах навчання у закладі вищої освіти та освоєння професійних знань, умінь і навичок, у особистості ...
 • Слюсар, Анна Анатоліївна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Психологічна проблематика явища авторитарності вимагає детальнішого вивчення її як характеристики особистості, що має свої чинники, своє місце в системі психічних компонентів спрямованості, свою структуру і динаміку ...
 • Павлік, Василина Ігорівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  В останні десятиріччя все більше увага дослідників звертається до однієї з центральних проблем психології розвитку особистості – до проблеми пошуку механізмів та закономірностей становлення самосвідомості особистості. ...
 • Николін, Лілія Петрівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Сім’я є особливим соціальним інститутом, що регулює відтворення людини за допомогою особливої системи ролей, норм та організаційних форм. І тому тема сім’ї та стосунків у ній сама по собі виступає однією з актуальних проблем ...
 • Флорескул, Марія Олександрівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Дослідження системи цінностей та ціннісних орієнтацій особистості, груп, соціальних верств у нових історичних умовах є дуже важливим, оскільки дає змогу науково керувати соціальними та соціально-психологічними процесами, ...
 • Кушлак, Регіна Станіславівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  На сучасному етапі розвитку нової української школи й психологічної науки велика увага приділяється організації навчальної діяльності школярів, аби вони могли повноцінно та всебічно розвиватися, як психічно, так і соціально. ...
 • Хаєцька, Маріна Володимирівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Одночасно зі змінами поведінкової, емоційної, моральної та зростанням ціннісної автономії особистості сучасної молоді, актуалізується її зрілість у професійності в соціономічній сфері. Сьогодні все більша кількість випускників ...
 • Катеренчук, Юлія Вікторівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Динаміка прогресивних змін в освітньому просторі України актуалізує психологічні дослідження у сфері самосвідомості дітей дошкільного віку. Зокрема, суттєвого значення набуває вивчення категорії самооцінки зростаючої ...
 • Капучак, Анастасія Василівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Особливої важливості розкриття чинників розвитку особистості в цілому і її емоційної сфери, зокрема, набуває у молодшому шкільному віці, який є важливим етапом дитинства, від особливостей перебігу якого залежить подальший ...
 • Штефанич, Олена Сергіївна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Необхідність дослідження проблеми подолання стресу визначається реаліями сучасного суспільства, в якому є тенденція посилено накопичувати психологічну напругу. Знання механізмів і причин стресогенних чинників, приділення ...
 • Лящук, Інна Василівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Людина в сучасному світі постійно зіштовхується зі складними життєвими ситуаціями, з вирішенням різного роду психологічних проблем, і щодня перед нею постає вибір: як та яким способом вирішити ту чи іншу проблему. Успішність ...
 • Крук, Тетяна Іванівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Оволодіння інформаційними технологіями дозволить майбутнім фахівцям ефективно здійснювати власну професійну діяльність, урізноманітнювати форми та методи роботи з клієнтами. Наявність вмінь використовувати інформаційні ...
 • Молдован, Злата Юріївна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Однією з професійно-значущих властивостей, необхідних для успішного здійснення міжособистісної взаємодії, є емпатія. Виявлення закономірностей розвитку емпатійних властивостей випускників закладів вищої освіти виступає як ...
 • Данильчук, Володимир Валерійович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  У сучасному суспільстві стрімко зростає кількість осіб з адиктивною поведінкою, пов’язаною з вживанням різних психоактивних речовин. Зростання та інтенсивність набирають соціально небезпечних масштабів як для суспільства, ...
 • Бойчук-Венгер, Тетяна Анатоліївна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  В умовах забезпечення психічного клімату у трудових колективах зростає потреба в оптимізації повсякденної життєдіяльності та службової діяльності працівників різних сфер. Важливо зазначити, що провідна роль у цьому процесі ...
 • Качур, Діана Михайлівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Дошкільний вік характеризується бурхливим розвитком емоційної сфери, яка справляє величезний вплив на особистісний розвиток дитини, на оволодіння нею різноманітними видами діяльності. Часто емоції дошкільника відіграють ...

View more