DSpace Repository

Кафедра всесвітньої історії

Кафедра всесвітньої історії

 

Recent Submissions

 • Копилов, Сергій Анатолійович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2022)
  У книзі представлено найголовніші праці історика середини 1990-х – перших десятиріч 2000-х років, присвячені суспільно-політичній і організаційній діяльності видатного вченого-філолога, державного, громадського і церковного ...
 • Копилов, Сергій Анатолійович; Задорожнюк, Андрій Борисович (Аксіома, 2011)
  У книзі вперше в повному обсязі друкуються описи Подільської губернії (“Топографічний і камеральний опис Поділля 1800 року”, “Географічний, гідрографічний, топографічний і економічний опис Подільської губернії і до нього ...
 • Опря, Ігор Анатолійович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Навчально-методичний посібник призначений для студентів історичного факультету спеціальностей 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія), 014 Середня освіта (Історія) за ...
 • Копилов, Сергій Анатолійович; Верстюк, Володимир Вікторович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020)
  Даний методичний посібник призначений для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів. Він містить плани семінарських занять, список пропонованих джерел і літератури до кожного з них, методичні поради студентам ...
 • Копилов, Сергій Анатолійович; Верстюк, Володимир Вікторович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019)
  Даний методичний посібник призначений для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів. Він містить плани семінарських занять, список пропонованих джерел і літератури до кожного з них, методичні поради студентам ...
 • Боровець, Іван Іванович; Дубінський, Володимир Анатолійович; Паур, Ірина Василівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020)
  У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано зарубіжний досвід навчання історії в школі. Висвітлено сучасні моделі викладання історії у школах провідних країн Європи та Північної Америки. Прослідковано перебудову ...
 • Баженов, Лев Васильович (ХГПА, 2012)
  Розглядається діяльність відомих жінок України, в тому числі на Поділлі, за останню тисячу років у контексті боротьби за свої права і свободи та їх подвижництво на благо країни.
 • Смолій, Валерій Андрійович; Степанков, Валерій Степанович (Інститут історії України НАН України, 2018)
  Складні та суперечливі процеси, що відбуваються у соціополітичному просторі сучасності, з характерними для нього руйнуванням просторової замкненості анклавів цивілізацій, високими показниками рівня турбулентної дифузності, ...
 • Смолій, Валерій Андрійович; Степанков, Валерій Степанович (Інститут історії України НАН України, 2019)
  В пропонованих нарисах апробуються нові евристичні підходи до дослідження Української національної революції XVII ст. як складного суспільного та соціально-політичного феномена раннього нового часу, породженого специфікою ...
 • Смолій, Валерій Андрійович; Степанков, Валерій Степанович (Інститут історії України НАН України, 2014)
  В праці на ґрунтовній джерельній базі та із застосуванням новітніх методологічних підходів відтворено (в контексті реалізації українського політичного проекту XVII ст.) основні аспекти організаційного оформлення та ...
 • Смолій, Валерій Андрійович; Степанков, Валерій Степанович (Темпора, 2011)
  У праці, із залученням ґрунтовної джерельної бази, відтворено історичний портрет одного з найбільш харизматичних політичних лідерів козацької України середини - другої половини XVII ст. Його життєвий шлях і діяльність ...
 • Смолій, Валерій Андрійович; Степанков, Валерій Степанович (Альтернативи, 1997)
  Пропонована робота відомих українських істориків – перша спроба узагальнюючого висвітлення основних аспектів проблеми формування та еволюції української державної ідеї, що розглядаються в нерозривному зв’язку з боротьбою ...
 • Смолій, Валерій Андрійович; Степанков, Валерій Степанович (Ін-т української археології, 1993)
  На основі широкої джерельної бази розкриваються шляхи еволюції та форми прояву державотворчих процесів у Правобережній Україні в другі половині ХVІІ-ХVІІІ ст. Значні хронологічні рамки праці дали можливість показати динаміку ...
 • Дубінський, Володимир Анатолійович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019)
  Даний методичний посібник призначений для студентів історичного факультету ВНЗ. Він містить плани семінарських занять та методичні рекомендації для підготовки до них, студентам запропоновані схеми та таблиці, що допоможуть ...
 • Дубінський, Володимир Анатолійович; Верстюк, Володимир Вікторович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa, 2018)
  У розгорнутому конспекті подано інформацію про зміст навчального матеріалу для учнів 8-го класу при вивченні ними тем по історії культури другої половини XVI – першої половини XVIII ст. відповідно до навчальної програми з ...
 • Боровець, Іван Іванович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa, 2018)
  У статті здійснено спробу оглядової характеристики особливостей вивчення історії у середній школі Франції. Визначено історичні умови формування французької шкільної історичної науки, окреслено її місце і роль у вихованні ...
 • Газін, Володимир Володимирович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa, 2018)
  У статті визначається особистий погляд автора на педагогіку як науку. Звертається увага на питання системи методів навчання й виховання та практику їх реалізації в освітній і виховний процес у школі. Акцентується на ролі ...
 • Віднянський, Степан Васильович; Боровець, Іван Іванович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa, 2018)
  У сучасній українській історичній публіцистиці та історіографії неодноразово висловлювалася думка, що Друга світова війна для українців розпочалася з наступу угорської армії проти Карпатської України в середині березня ...
 • Головко, Олександр Борисович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  В статті розглядається політика Волинського князівства князів Данила і Василька Романовичів щодо країн і держав Центральної Європи. Особлива увага звертається на те, що це був період відносно успішних зовнішньополітичних ...
 • Дубінський, Володимир Анатолійович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  У статті розглядається громадсько-політична і видавнича діяльність відомого українського діяча та науковця Олександра Лотоцького під час російської революції 1905-1907 рр. Акцентується увага на розгляді ним проблем аграрного ...

View more