DSpace Repository

Кафедра археології, спеціальних історичних і правознавчих дисциплін

Кафедра археології, спеціальних історичних і правознавчих дисциплін

 

Recent Submissions

 • Федьков, Олександр Миколайович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Навчально-методичний посібник «Політичні партії в Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.» рекомендований для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами 032 «Історія та археологія» ...
 • Хоптяр, Юрій Анатолійович; Хоптяр, Андрій Юрійович; Хоптяр, Алла Олександрівна (ПП Зволейко Д.Г., 2022)
  У запропонованій монографії здійснюється опис, що показує перебіг історичних подій на Ярмолинеччині від XV до початку ХХІ ст. Залучивши значну кількість різнопланових історичних джерел, автори намагалися створити суцільне ...
 • Хоптяр, Юрій Анатолійович; Адамовський, Володимир Іванович; Баженов, Олександр Львович; Лубчинський, Андрій Анатолійович; Глушковецький, Анатолій Леонідович; Семенюк-Прибатень, Анна Вікторівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Видання рекомендується широкому загалу: студентам, вчителям та викладачам історії та права, учням загальноосвітніх шкіл, абітурієнтам, усім, кому небайдужий державотворчий процес України. Доступність та логічність викладу, ...
 • Глушковецький, Анатолій Леонідович (ПП Буйницький О.А., 2010)
  У монографії здійснено комплексне дослідження взаємозалежності та взаємовпливу суспільно-політичної боротьби, організації виборчого процесу, складу депутатів та характеру їхньої діяльності в усіх чотирьох Державних Думах ...
 • Unknown author (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Покажчик містить список основних наукових праць та низку матеріалів, що розкривають життєвий і творчий шлях Іона Срульовича (Ізраїльовича) Винокура – доктора історичних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи ...
 • Філінюк, Анатолій Григорович; Глушковецький, Анатолій Леонідович; Комарніцький, Олександр Борисович (2020-01)
  Традиційно початок осені в Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І.Огієнка вирізняється не лише стартом нового навчального року, а й проведенням численних наукових форумів як важливих та органічних складових ...
 • Хоптяр, Юрій Анатолійович; Баженов, Олександр Львович; Адамовський, Володимир Іванович; Лубчинський, Андрій Анатолійович; Глушковецький, Анатолій Леонідович; Семенюк-Прибатень, Анна Вікторівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  Дане видання рекомендується широкому загалу: студентам, вчителям та викладачам історії та права, учням загальноосвітніх шкіл, абітурієнтам, усім, кому небайдужий державотворчий процес України. Доступність та логічність ...
 • Рибак, Іван Васильович; Матвєєв, Андрій Юрійович (ХГПА, 2012)
  В статті зроблено спробу дослідити участь і роль жінок у антиколгоспних виступах на Поділлі та Південно-Східній Волині у березні 1930 р.
 • Хоптяр, Юрій Анатолійович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa, 2018)
  У статті аналізується процес утворення та розвитку сучасної кафедри “Архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін” історичного факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка. На основі архівних матеріалів, інших ...
 • Хоптяр, Юрій Анатолійович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  У статті аналізується процес утворення та розвитку сучасної кафедри “Архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін” історичного факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка. На основі архівних матеріалів, інших ...
 • Лубчинський, Андрій Анатолійович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  Плакат є важливим засобом впливу на населення країни. В часи німецько-радянського збройного протистояння на теренах СРСР використовувались різні види агітаційних плакатів. На тлі нещодавніх масових репресій у політичному, ...
 • Баженов, Олександр Львович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  У статті розглядається комплекс дискусійних проблем у науці щодо першопочатків заселення території України еволюціонізуючими первісними людьми від 1 млн. до 40-30 тис. років тому, здійснюються припущення, як вони виглядали, ...
 • Адамовський, Володимир Іванович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  У статті висвітлюється трагічна доля народів Криму – вірмен, болгар та греків. Досліджується процес виселення національних меншин та перешкоди в поверненні на Батьківщину. Описується процес зняття звинувачення з депортованих ...
 • Лубчинський, Андрій Анатолійович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  Наукова студія покликана визначити головні першоджерела у вивченні діяльності індивідуальних селянських господарств у 20-х рр. ХХ ст. Важливим є огляд офіційних документів партійних та виконавчих органів влади, статистичних ...
 • Адамовський, Володимир Іванович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  У статті висвітлюється роль збірок документів і матеріалів нормативно-правового характеру у визначенні порядку та особливостей перебігу процесу реабілітації депортованих громадян. Досліджуються нормативно-правові матеріали ...
 • Рибак, Іван Васильович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  У навчальному посібнику проаналізовано історію Російської імперії, її поліетнічність, територіальну експансію, занепад та розпад на початку XX ст. Розраховано на викладачів, учителів й студентів, усіх хто цікавиться історією ...
 • Прокопчук, Віктор Степанович (ПП Зволейко Д.Г., 2018)
  У монографії в контексті історії освіти в Україні досліджується процес зародження, становлення і розвитку освіти на Дунаєвеччині, в одному з мікрорегіонів Поділля, з найдавніших часів до наших днів. Розрахована на педагогічну ...
 • Хoптяр, Юрій Анатолійович (ПП Зволейко Д.Г., 2018)
  Дане видання передбачає висвітлення перебігу історичних подій пов’язаних із становленням, розвитком, здобутками та перспективами кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін К-ПНУ імені Івана ...
 • Гуцал, Анатолій Федорович; Болтанюк, П.; Левінзон, Є. (ПП Буйницький О.А., 2017)
  У статті описано результати розвідки, здійсненної авторами статті влітку 2017р. на розграбованому «чорними археологами» багатошаровому поселенні в с. Сокіл Кам’янець-Подільського району.
 • Хoптяр, Юрій Анатолійович (ПП Мельник А.А., 2016)
  В статті аналізується стан шляхів сполучення в Подільській губернії в другій половині ХІХ – на початку XX ст. Подається класифікація шляхів, наводиться кошторис на їх утримання, проекти будівництва доріг та їх реалізація, ...

View more