Кафедра екології

 

Recent Submissions

 • Семерня, Оксана Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Особливість електронного навчального посібника «Природозберігаючі технології» у тім, що в тексті зібрані гостро актуальні питання сьогодення в «зеленій» економіці як природозберігаючих технологій світу та України, ...
 • Семерня, Оксана Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Особливість електронного навчального посібника «Математичні методи дослідження та банки екологічної інформації: самостійна робота» у тім, що в тексті зібрані гостро актуальні питання сьогодення в емпіричних дослідженнях з ...
 • Шаравара, В. В.; Любинський, Олександр Іванович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  Навчальний посібник містить лекційні та практичні заняття, виконання яких допоможе студентам розкрити основний зміст дисципліни «Економіка природокористування». Наведені типові задачі з економічної оцінки природних ресурсів, ...
 • Шаравара, В. В.; Гулевець, Д. В.; Любинський, Олександр Іванович (ТОВ «Друкарня «Рута», 2019)
  Практикум містить завдання практичних занять і самостійної роботи, виконання яких допоможе студентам розкрити основний зміст дисципліни «Економіка природокористування». Наведені типові задачі з економічної оцінки природних ...
 • Семерня, Оксана Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020-05-25)
  Монографія втілює педагогічну концепцію формування професійних компетентностей еколога в контексті підготовки бакалавра і магістра з даної галузі та створення індивідуального стилю управлінської діяльності майбутніх фахівців. ...
 • Семерня, Оксана Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020-10-02)
  Особливість електронного навчального посібника в тім, що в тексті зібрані мобільні питання сьогодення психолого-педагогічного змісту для природничо-математичних наук із Інтернет-посиланнями на: інформаційні електроні ...
 • Любинський, Олександр Іванович; Придеткевич, Станіслав Станіславович (Видавничо-поліграфічне підприємство «’Апостроф», 2019-11-15)
  Курс лекцій відповідає програмі навчального курсу «Загальне землезнавство». Висвітлює основний об’єкт вивчення загального землезнавства - географічну оболонку, а саме подається детальний опис основних її геосфер. Курс ...
 • Семерня, Оксана Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019)
  Навчальний посібник являє собою практикум з оцінки впливу на довкілля. Основний фокус зосереджений на структурі й змісті процесу оцінки впливу на довкіллі в Україні. Основна ідея практикуму — показати значимість громадськості ...
 • Любинський, Олександр Іванович; Любінська, Людмила Григорівна; Придеткевич, Станіслав Станіславович (СМП "ТАЙП", 2018-11-04)
  На основі даних Кам'янець-Подільської метеостанції, аналізу літературних джерел, статистичних результатів архівів погоди та власних польових досліджень визначені сучасні кліматичні особливості Кам'янецького Придністер'я. ...
 • Семерня, Оксана Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  Навчальний посібник для бакалаврів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.
 • Душaнова, Тетяна Віленівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Розглянуто мікрокліматичні особливості садово-паркової зони «Сади де Вітте», розташованої у Смотрицькому каньйоні в межах міста Кам’янця-Подільського. Досліджено та описано сезонні характеристики весняно-осіннього ...
 • Козьолок, Юлія Олександрівна; Любинський, Олександр Іванович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Розглянуто та проаналізовано основні проблеми та екологічні наслід-ки виробництва цукру за діючою технологією на підприємствах Хмельницької області. Визначено прямі та непрямі екологічні аспекти, які ма-ють ...
 • Козак, Максим Іванович; Федорчук, Іван Вікторович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  Робота присвячена з’ясуванню сучасного стану вищої водної флори і рослинності, зокрема її синтаксономії, антропогенної динаміки та охорони Західного Поділля. На основі власних досліджень складена синтаксономія вільноплаваючої ...
 • Ліщук, Анастасія Василівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  The genus Cheilosia Meigen, 1822 belongs to the monophyletic tribe Rhingiini of the subfamily Eristalinae, with more than 300 Palaearctic species (Stahls, Nyblom, 2000; Stahls et al., 2004; Thompson et al., 2010). It is ...
 • Любинський, Олександр Іванович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  Розглянуто і проаналізовано сучасні напрями органічного виробництва продукції тваринництва. Встановлено, що організація розведення худоби повинна відповідати Стандартам органічного виробництва – забезпечення тварин ...
 • Семерня, Оксана Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  Розглянуто і проаналізовано цілеспрямоване управління процесом навчально-пізнавальної діяльності майбутніх екологів за рахунок взаємозв’язку зовнішнього та внутрішнього моделювання пізнання. З одного боку, відкриті чинники ...
 • Шаравара, Віталій Вікторович; Цокур, В. В.; Гаврилюк, Р. Б.; Гулевець, Д. В.; Савченко, C. А. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  Purpose. To evaluate the regulatory mechanisms of communities to influence decision-making and protect their environmental interests in the development of territories, in particular water resources. Results. The regulatory ...
 • Лiщук, Анастасія Василівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Мухи-сирфіди відіграють важливу роль у функціонуванні як природних так і антропогенно трансформованих біотопів НПП «Подільські Товтри». Особливістю території національного парку є те, що в його межах поєднуються ...
 • Любинський, Олександр Іванович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Розглянуто і проаналізовано сучасні напрями екологічної біотехнології, яка широко впроваджує технологічні процеси, що здійснюються з використанням живих організмів або їх елементів, спрямовані на поліпшення, захист і ...
 • Мовчан, Я. І.; Шаравара, Віталій Вікторович; Федоришин, Б. О. (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  У публікації висвітлено зв’язок розростання та ущільнення урбанізованих територій і погіршення їх екологічного стану, зародження і посилення небезпечних та кризових явищ внаслідок незбалансованого використання ресурсів ...

View more