DSpace Repository

Кафедра біології та методики її викладання

Кафедра біології та методики її викладання

 

Recent Submissions

 • Григорчук, Інна Дмитрівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Методичні вказівки складені у відповідності з програмою курсу «Цитологія та гістологія з основами ембріології» з використанням літератури, рекомендованої для проведення занять зі студентами природничого напрямку. Наведено ...
 • Григорчук, Інна Дмитрівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Навчально-методичні вказівки складені у відповідності з програмою курсу «Фітофізіологія» з використанням літератури, рекомендованої для проведення занять із студентами природничо-економічного факультету спеціальності 014 ...
 • Григорчук, Інна Дмитрівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Тестові завдання для самостійної роботи складені у відповідності з програмою курсу «Фізіологія рослин» з використанням літератури, рекомендованої для проведення занять зі студентами природничо-економічного факультету. ...
 • Григорчук, Інна Дмитрівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Навчальний посібник «Фізіологія рослин (курс лекцій)» на сучасному рівні викладає основні теми навчальної дисципліни: фізіологію рослинної клітини, водний режим рослин, фотосинтез, дихання, мінеральне живлення, ріст та ...
 • Григорчук, Інна Дмитрівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Термінологічний словник з навчальної дисципліни «Біологія індивідуального розвитку» призначений для самостійної роботи студентів з метою поглиблення теоретичних знань. Словник включає терміни з усіх тем дисципліни, відповідно ...
 • Григорчук, Інна Дмитрівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Словник термінів та понять, призначений для самостійної роботи студентів з метою поглиблення теоретичних знань. Словник включає терміни та поняття, що стосуються теми «Ріст і розвиток рослин». Методичні рекомендації можуть ...
 • Матвєєв, Микола Дмитрович; Тарасенко, Мар'ян Олексійович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020)
  З урахуванням сучасних досягнень орнітології розглянуто особливості організації, функціонування і значення в природі класу Птахи. Розглянуті характеристики польоту птахів, процеси життєдіяльності птахів (токування, ...
 • Любінська, Людмила Григорівна; Придеткевич, Станіслав Станіславович (Видавничо-поліграфічне підприємство «’Апостроф», 2019-11-15)
  Методичні вказівки до проходження навчально-польової практики із загального землезнавства складено для студентів денної та заочної форми навчання географічних спеціальностей. Вони дозволять практично закріпити у студентів ...
 • Гордій, Наталія Михайлівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Проаналізовано біотопічний розподіл регіональної фауни денних лускокрилих Кам’янецького Придністров’я. За основу прийнята класифікація біотопів, розроблена для денних лускокрилих західного регіону України. ...
 • Григорчук, Інна Дмитрівна; Оптасюк, Ольга Михайлівна; Оптасюк, Сергій Васильович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  Розглянуто і з’ясовано роль дикорослих та садових дерев у індикації стану навколишнього середовища. Метою дослідження було вивчення біоіндикаційного потенціалу Malus domestісa Borkh. в умовах м. Кам’янця-Подільського, ...
 • Козак, Максим Іванович; Федорчук, Іван Вікторович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  Робота присвячена з’ясуванню сучасного стану вищої водної флори і рослинності, зокрема її синтаксономії, антропогенної динаміки та охорони Західного Поділля. На основі власних досліджень складена синтаксономія вільноплаваючої ...
 • Оптасюк, Сергій Васильович; Оптасюк, Ольга Михайлівна; Григорчук, Інна Дмитрівна; Савалага, Х. В. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  Метою дослідження був аналіз впливу іонізуючого випромінювання на фертильність пилкових зерен рослин різних таксономічних груп та визначення їх радіочутливості та радіостійкості. В якості модельних обрані культурний і ...
 • Стихун, В. М.; Григорчук, Інна Дмитрівна; Оптасюк, Ольга Михайлівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Розглянуто і проаналізовано стан деревних рослин в урбоекосистемах та їх роль в створенні екологічно сприятливого міського середовища. Метою дослідження було вивчення стану деревних рослин, що зростали в районі ВАТ ...
 • Тарасенко, Мар’ян Олексійович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Здійснено аналіз поліморфізму забарвлення шкарлупи яєць в кладках сорокопуда тернового Lanius collurio L. під час першого та повторного гніздувань. Виявлено чотири кольорових морфи в забарвлені шкарлупи: кремове, кремувате, ...
 • Балашов, Лев Сергійович (Аксіома, 2010)
  Наводиться таблиця індексів осушення (Is) для ЗО видів мохів, типових для різних груп лісових боліт України, яка є доповненням існуючої таблиці для судинних рослин. Наводяться формули для визначення індексів осушення ...
 • Балашов, Лев Сергійович (2011)
  Пропонується класифікація екосистем материкових лук України, побудована з використанням одиниць екологічної типології та класифікації лучної рослинності. Враховане зональне розташування лук, типи грунтів та глибина залягання ...
 • Балашов, Лев Сергійович; Соломаха В. А. (2005)
  Статья посвящена классификации экосистем пойм рек Украины с использованием единиц экологической типологии и классификации пойменных лугов. Предлагаемая классификация учитывает увлажнение лугов, продолжительность весеннего ...
 • Сидорчук, Ю. В; Тищенко, В. М. (ТОВ "Друкарня Рута", 2014)
  Ліси, якими вкрито майже 16% території України, відіграють значну роль в економіці країни, але лісові території важливі не тільки для людини, а й для існування багатьох видів тварин. Тисячі види тварин використовують лісові ...
 • Балашов, Лев Сергійович (ТОВ "Друкарня Рута", 2014)
  Професор, доктор біологічних наук Є.М. Брадіс (1900-1975 рр.) геоботанік московської школи, учень проф. В.В. АльохІна, працювала на Україні з 1938 року. В роки Другої світової війни в евакуації вона досліджувала болота ...
 • Циганівська, Оксана Іванівна (ТОВ "Друкарня Рута", 2014)
  У найближчому майбутньому наше суспільство чекає катастрофа через прогнози розвитку захворюваності серед дітей, оскільки поширеність сколіозу в сільській місцевості, де проживає переважна більшість населення України, дуже висока.

View more