DSpace Repository

Кафедра педагогіки та управління навчальним закладом

Кафедра педагогіки та управління навчальним закладом

 

Recent Submissions

 • Федорчук, Вікторія Вікторівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019)
  У навчально-методичному посібнику стисло і систематизовано викладено основний зміст курсу «Освітні технології» відповідно до начальної програми та з урахуванням сучасних досягнень педагогічної науки. Основний і додатковий ...
 • Федорчук, Вікторія Вікторівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Запропоновано узагальнену інформацію стосовно найбільш поширених технологій навчання, які кожен педагог, за бажання, може використовувати у своїй професійній діяльності. Особливість і цінність рецензованого посібника в ...
 • Гурський, Володимир Агафангелович; Присакар, В. В. (Медобори-2006, 2014)
  У посібнику висвітлено загальні засади педагогіки, питання теорії освіти і навчання. Подано матеріал з історії освіти, розвитку світової та вітчизняної педагогічної думки. Видання містить запитання і завдання для бесід і ...
 • Бондар, Володимир Іванович; Шапошнікова, Ірина Миколаївна; Франчук, Тетяна Йосипівна; Опалюк, Тетяна Леонідівна (Вид‐во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018)
  У монографії висвітлені теоретичні й практичні питання змісту й способів підготовки вчителя до реалізації адаптивного навчання учнів середньої загальноосвітньої школи з позицій сучасної фахово‐особистісної парадигми ...
 • Франчук, Тетяна Йосипівна (ПП «Медобори-2006», 2016)
  У монографії досліджується проблема теоретико-методичного забезпечення оптимізації навчального курсу «Історія педагогіки», актуалізуючи принципи модульності та елективності, які складають основу компетентнісної, ...
 • Горбатюк, Оксана Василівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa, 2018)
  У статті узагальнено теоретичні положення щодо методичних аспектів оптимізації розвитку педагогічної майстерності вчителя історії. Визначено структурні компоненти професійної компетентності вчителя історії Проаналізовано ...
 • Франчук, Тетяна Йосипівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa, 2018)
  У статті порушуються проблеми синергетичного підходу до формування освітнього процесу в рамках взаємозалежних освітніх систем. Особлива увага приділяється формуванню метапредметних компетентностей, які відповідають за ...
 • Федорчук, Елеонора Іванівна; Конькова, Тетяна Іванівна; Федорчук, Вікторія Вікторівна; Заремба, Валентина Олексіївна (Аксіома, 2006)
  У даному посібнику розкривається зміст лекцій та практичних занять з основ педагогічної майстерності, даються методичні поради до проведення кожного заняття, організації самостійної роботи студентів, тематика рефератів, ...
 • Аліксійчук, Олена Станіславівна; Федорчук, Вікторія Вікторівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008)
  Навчально-методичний посібник присвячено методу проектів як одній із сучасних педагогічних технологій. Розкрито суть, типологію, вимоги до проектів та особливості організації проектної діяльності в процесі опанування ...
 • Федорчук, Вікторія Вікторівна; Федорчук, Елеонора Іванівна (ПП Зволейко Д.Г., 2007)
  Даний навчальний посібник є складовою частиною навчально-методичного комплексу з педагогіки. У ньому стисло і систематично викладено основний зміст зарубіжної та вітчизняної історії педагогіки згідно з чинною навчальною ...
 • Федорчук, Вікторія Вікторівна (ПП Зволейко Д.Г., 2014)
  У навчально-методичному посібнику стисло і систематизовано викладено основний зміст курсу «Педагогічні технології в початковій школі» відповідно до навчальної програми та з урахуванням сучасних досягнень педагогічної науки. ...
 • Федорчук, Елеонора Іванівна; Федорчук, Вікторія Вікторівна; Вонсович, Валентина Павлівна; Конькова, Тетяна Іванівна; Трішневська, Г. Б. (Абетка, 2003)
  У посібнику розкрито загальний підхід до модульної побудови курсу загальної педагогіки та рейтингової оцінки педагогічної компетентності студента, висвітлено мету і завдання кожного модуля, дано перелік знань та умінь, ...
 • Федорчук, Вікторія Вікторівна (ПП Зволейко Д.Г., 2008)
  У навчально-методичному посібнику стисло і систематизовано викладено основний зміст курсу “Основи педагогічної майстерності” згідно з чинною навчальною програмою та з урахуванням сучасних досягнень педагогічної науки. ...
 • Кучинська, Ірина Олексіївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Висвітлені й проаналізовані потреби та ключові ціннісні орієнтири екологічної культури особистості. Акцентується увага на важливості екологічного виховання студентської молоді, екологічної свідомості, екологічної ...
 • Франчук, Тетяна Йосипівна (2008)
  У монографії досліджується проблема формування цілісного освітнього простору в системі професійної освіти на цільовому, змістовому, процесуальному, діагностичному рівнях, визначаються основи інтеграційних процесів в структурі ...
 • Лебідь, Інна Юхимівна (Медобори-2006, 2013)
  У монографії проаналізовано: стан дослідженності проблеми управління системою початкової освіти в Україні в 17 – 30-х рр. XX ст.; охарактеризовано історичні, соціально-економічні та педагогічні умови кожного етапу окресленого ...
 • Сурова, Тіна Іванівна (2010)
  Книга «Формування особистості при вивченні рідної мови» є першим системно узагальненим викладом теоретичного матеріалу з проблем формування особистості в процесі засвоєння рідної мови. В монографії розкриваються витоки ...
 • Конькова, Тетяна Іванівна (ПП Д. Г. Зволейко, 2011)
  У статті йдеться про досвід використання елементів інноваційних навчальних техгнологій (проблемна ситуація, ділова гра, моделювання фрагментів професійної діяльності студентів).
 • Федорчук, Елеонора Іванівна (Абетка-світ, 2013)
  У посібнику пропонується діагностичний блок у вигляді базових тестових завдань до кожної теми курсу загальної педагогіки для контролю і самоконтролю знань і умінь студентів та рекомендована література для самостійної роботи ...
 • Федорчук, Елеонора Іванівна (Абетка, 2006)
  Даний навчально-методичний посібник містить авторську модульну навчальну програму навчальної дисципліни "Сучасні педагогічні технології", зміст лекційі практичних занять,завдання для самостійної роботи студентів, списки ...

View more