DSpace Repository

Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва

Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва

 

Recent Submissions

 • Урсу, Наталія Олексіївна (ФОП Сисин Я.І., 2016)
  Довідник містить інформацію про представників візуальних мистецтв міста (архітекторів, мистецтвознавців, художників образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва), проілюстровану їх найкращим доробком: творами у різних ...
 • Урсу, Наталія Олексіївна (Lambert Academic Publishing, 2017)
  Видання містить інформацію про архітектурні комплекси домініканського ордену на землях Східного Поділля, проілюстровану архівними та сучасними фотоматеріалами. Неопубліковані раніше джерела, стислі історичні хроніки, ...
 • Паур, Ірина Василівна (Видавець Панькова А.С., 2021-04-01)
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація за спеціальністю 023 Образотворче ...
 • Паур, Ірина Василівна (Видавець Панькова А.С., 2021-04-01)
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійних програм Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво; Реставрація творів мистецтва за спеціальністю 023 ...
 • Підгурний, Іван Станіславович; Урсу, Наталія Олексіївна (Аксіома, 2012)
  Монографія присвячена розгляду культурно-мистецької спадщини Поділля у художніх фотографіях Михайла Грейма (др. пол. XIX - поч. XX ст.). Досліджуються генеза та розвиток мистецтва фотографії, зокрема в Україні: визначаються ...
 • Підгурний, Іван Станіславович (Аксіома, 2015)
  У навчальному посібнику зібрано теоретичні матеріали для інформаційного та методичного забезпечення курсу «Основи фотографії». У посібнику вміщено усі положення, передбачені програмою навчальної дисципліни «Основи фотографії»: ...
 • Підгурний, Іван Станіславович (Аксіома, 2015)
  У навчальному посібнику розкриваються основи вивчення розділу «Типографіка» у рамках «Графічного дизайну». У посібнику вміщено стислі, але змістовні відомості всього обсягу матеріалів з навчальної дисципліни, а також ...
 • Боровець, Іван Іванович; Дубінський, Володимир Анатолійович; Паур, Ірина Василівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020)
  У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано зарубіжний досвід навчання історії в школі. Висвітлено сучасні моделі викладання історії у школах провідних країн Європи та Північної Америки. Прослідковано перебудову ...
 • Шулик, Алла Григорівна (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010)
  Автор статті аналізує графічну спадщину С. В. Кукурузи, окреслює середовище формування особистості мистця.
 • Березіна, Інна Вікторівна (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012)
  Стаття присвячена розгляду гончарного мистецтва в контексті традиційних народних промислів на землях Хмельниччини XVIII – поч. ХХІ ст.
 • Винниченко, Ігор Броніславович (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012)
  У статті містяться матеріали про «сонце» як про емблему міста Кам’янця-Подільського.
 • Підгурний, Іван Станіславович (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012)
  Стаття покликана висвітлити розвиток фотомистецтва на Поділлі станом на кінець XIX – початок XX століть, а також окреслити межі професійних інтересів фотографа Михайла Грейма та діапазон зафіксованих ним об’єктів.
 • Шульц, Ніна Анатоліївна (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010)
  Стаття присвячена розгляду вівтарних композицій католицьких храмів.
 • Білоус, Тетяна Юріївна (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010)
  Матеріал статті подає українську писанку як джерело орнаментальних мотивів для технік клаптикового шиття.
 • Віштаченко, Олександр Федорович; Підгурний, Іван Станіславович (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010)
  Автори статті здійснюють спробу розкрити проблему використання растрового графічного редактора AdobePhotoshop та підготовчого ета¬пу реконструкції втрачених частин авторського живопису.
 • Березіна, Інна Вікторівна (Аксіома, 2009)
  У монографії висвітлено життєвий шлях і художню спадщину майстра архітектурногопейзажу Наполеона Орди в контексті історичних і мистецтвознавчих джерел; окреслено місця концентрації архівно-музейних колекцій творчих композицій ...
 • Такіров, Тімур Нігимітуллайович (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012)
  Стаття присвячена трьом основним видам псування музейних експонатів під впливом вологості повітря: зміни розміру і форми, хімічні реакції, вплив мікроорганізмів.
 • Урсу, Наталія Олексіївна; Гуцул, Іван (2015)
  У монографії здійснюється розгляд віх життя, культурного, творчого і педагогічного доробку видатного подільського художника-педагога Володимира Гаґенмейстера та його значення для культурно-мистецької, реставраційної та ...
 • Демчик, Катерина Іванівна; Кляпетура, Ірина Ігорівна (ФОП Домбровська Я.М., 2017)
  Статтю присвячено питанню формування етнокультури в учнів загальноосвітньої школи засобами українського народного декоративно-прикладного мистецтва. Проаналізовані наукові дослідження проблематики залучення дітей до ...