DSpace Repository

Кафедра слов'янської філології та загального мовознавства

Кафедра слов'янської філології та загального мовознавства

 

Recent Submissions

 • Абрамович, Семен Дмитрович; Чікарькова, Марія Юріївна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
 • Білоусова, Тетяна Павлівна; Стахнюк, Наталія Олександрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Навчально-методичний посібник адресується здобувачам вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (польська) за освітньо-професійними про-грамами Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література) ...
 • Абрамович, Семен Дмитрович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  У даній книзі упорядковано й подано у компактному вигляді лекції з курсу «Усна народна творчість слов’ян»; історико-теоретичний виклад супроводжується численими вербальними прикладами та художніми ілюстраціями.
 • Дворницька, Наталія Іванівна (ТзОВ "’Апостроф", 2021)
  Відродження української національної культури не можна уявити без глибоких змін у мовній підготовці майбутніх митців, без зміни орієнтирів у підготовці студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтва, а також ...
 • Дворницька, Наталія Іванівна (ТзОВ "’Апостроф", 2021)
  В посібнику зроблено спробу висвітлити одну з найскладніших проблем мовознавчої науки, що стосується лексико-семантичних трансформацій в давніх мовах, історичних змін лексичного значення, пов’язаних з іншими глибокими ...
 • Абрамович, Семен Дмитрович; Чікарькова, Марія Юріївна; Баженова, Стефанія Едуардівна (ФОП Гуляєва В.М., 2020)
  У посібнику подано багатий ілюстративний матеріал, покликаний продемонструвати найвидатніші культурні досягнення суспільств Стародавнього світу (первісне суспільство, Месопотамія, Єгипет, Іран, Індія, Китай, Греція, Рим, ...
 • Дворницька, Наталія Іванівна; Стахнюк, Наталія Олександрівна (ТзОВ «’Апостроф», 2020)
  В посібнику зроблено спробу проаналізувати деякі складні граматичні явища польської мови на основі попереднього порівняльно-історичного коментування та співставлення з генетично спорідненими мовами. У першій частині посібника ...
 • Абрамович, Семен Дмитрович; Чікарькова, Марія Юріївна (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013)
  У підручнику з максимальною повнотою та врахуванням найсучасніших наукових концепцій висвітлено історико-теоретичні проблеми мовленнєвої комунікації, насамперед її риторичне ядро. Новим є аналіз проблеми богоспілкування ...
 • Абрамович, Семен Дмитрович; Чікарькова, М.Ю. (Світ, 2001)
  У посібнику докладно висвітлено особливості розвитку риторики в різні історичні епохи, всебічно проаналізовані основні види красномовства (академічне, політичне, судове, церковне, суспільно-побутове). Великий інтерес ...
 • Білоусова, Тетяна Павлівна (Аксіома, 2018)
  Статтю присвячено контекстній підтримці фразеологічних універбів, омонімічних словам вільного вжитку. Універби транспонують з фразеології семантику, категоріально-граматичне значення, стилістичне забарвлення, експресію, ...
 • Абрамович, Семен Дмитрович; Тілло, Марія Семенівна; Чікарькова, Марія Юріївна (Кондор, 2004)
  Видання висвітлює структуру культури та її основні чинники (релігію, науку й освіту, політику й право, літературу й мистецтво) з погляду культурологічної теорії та в історичному розвитку. Культурологічні концепції ілюструються ...
 • Абрамович, Семен Дмитрович; Дворницька, Наталія Іванівна; Шулик, Поліна Львівна; Чікарькова, Марія Юріївна; Поплавська, Н.; Мурадханян, І.; Сохацька, Євгенія Іванівна; Предворська, І. М.; Кудрявцев, Михайло Григорович; Кеба, Олександр Володимирович; Титянін, Костянтин Олексійович; Харюк, І. Р.; Гільдебрант, Катерина Йосипівна (Аксіома, 2011)
  У колективній монографії досліджено маловивчені аспекти структури Біблії та характерні явища її рецепції в художній літературі, зокрема в якості інтертексту. Монографію адресовано науковцям – філософам, культурологам, ...
 • Абрамович, Семен Дмитрович; Шулик, Поліна Львівна; Голубішко, Ірина Юріївна; Кеба, Олександр Володимирович; Кеба, Тетяна Василівна; Кшевецький, Володимир Сергійович; Салтанова, Інна Михайлівна; Остапенко, І.В.; Івасишена, Т. В.; Лаврова, Алла Олександрівна; Ситник, Наталія Володимирівна; Іконнікова, М. В.; Семелюк, Роман Миколайович; Мітроусова, Тетяна Валеріївна; Шаповал, Ольга Григорівна (Аксіома, 2012)
  У монографії в контексті актуальних тенденцій сучасної генології досліджено проблеми виникнення, трансформації, типології та функціонування літературних жанрів в історичній проекції. Здійснено аналіз специфіки окремих ...
 • Білоусова, Тетяна Павлівна (Аксіома, 2014)
  Статтю присвячено особливостям прикметникової репрезентації ключового концепту релігія в трансдисциплінарному дискурсі науки, зроблено висновок про орієнтацію біоетики на традиційну релігійну мораль, поєднану з науковою ...
 • Абрамович, Семен Дмитрович (Академия знаний, 2014)
  В науке утвердилось мнение, что Sacrum – категория историческая, преходящая, вопреки традиции Средневековья, в котором она была центральной категорией культуры. С научной точки зрения религиозность считается эквивалентом ...
 • Абрамович, Семен Дмитрович (Абетка, 2011)
  Стаття присвячена дослідженню репрезентативного твору Марії Тілло, в якому зроблено сміливу спробу ліричної інтерпретації вузлових проблем буття людини та шляхів європейської культури.
 • Абрамович, Семен Дмитрович (Абетка, 2012)
  У статті досліджується проблема поетичної насиченості чеховського прозаїчного слова, яка «руйнує» видиму пошлість повсякденного буття персонажа й сполучається з моральним катарсисом, визначеним християнським культурним контекстом.
 • Абрамович, Семен Дмитрович (Аксіома, 2010)
  У статті висвітлюється літературна творчість відомого українського поета Віталія Колодія. В статье освещается литературное творчество известного украинского поэта Виталия Колодия.
 • Абрамович, Семен Дмитрович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015)
  У статті аналізується специфіка Біблії як сакрально-дидактичної книги, що не використовує Слово як матеріал для художньої гри, а утверджує його як істину – тут зображувально-поетичні елементи є вторинними. Літературознавці ...
 • Абрамович, Семен Дмитрович (Абетка, 2011)
  Статтю присвячено питанню про своєрідність трактування та імпліцитні плани теми кохання у Гоголя, неповторність сполучення еротичного імпульсу зі спіритуальним переживанням.