DSpace Repository

Кафедра німецької мови

Кафедра німецької мови

 

Recent Submissions

 • Kalyniuk, Tetiana; Dobryntschuk, Olga (ТОВ "Франко Пак", 2021)
  Навчальний посібник укладено відповідно до програми навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство Німеччини». Його метою є формування й удосконалення соціокультурної компетенції здобувачів вищої освіти. У посібнику міститься ...
 • Добринчук, Ольга Олександрівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Курс лекцій призначений для студентів старших курсів, а також магістрантів денної та заочної форм навчання факультетів іноземних мов і філологічних факультетів, які вивчають німецьку літературу. У ньому представлені найбільш ...
 • Крецька, Юлія Анатоліївна; Боднарчук, Тетяна Вікторівна (ФОП Гордукова І. Є., 2021)
  Навчально-методичний посібник містить курс лекцій, плани практичних занять та матеріали для самостійного опрацювання з теоретичного курсу німецької мови, а також тести, які дозволять студентам перевірити рівень засвоєння ...
 • Калинюк, Тетяна Василівна; Боднарчук, Тетяна Вікторівна (ФОП Гордукова І.Є., 2021)
  Посібник містить наскрізну програму, завдання і методичні рекомендації до організації та проведення практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література ...
 • Шмирко, Олена Сергіївна; Калинюк, Тетяна Василівна; Боднарчук, Тетяна Вікторівна; Крецька, Юлія Анатоліївна (ФОП Гордукова І.Є., 2021)
  Посібник містить завдання і методичні рекомендації до організації та проведення навчальної ознайомлювальної педагогічної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова ...
 • Боднарчук, Тетяна Вікторівна; Шмирко, Олена Сергіївна; Крецька, Юлія Анатоліївна (ФОП Гордукова І.Є., 2021)
  Посібник розкриває особливості проходження виробничої педагогічної практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька), містить методичні рекомендації, ...
 • Зданюк, Тетяна Вікторівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  Навчальний посібник укладено для студентів-філологів як основний навчальний ̆матеріал при вивченні освітнього компоненту «Теорія і практика перекладу», а також як допоміжний ̆навчальний матеріал для освітніх компонентів ...
 • Шмирко, Олена Сергіївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  Посібник побудований на автентичному матеріалі, що сприятиме набуттю студентами мовленнєвої компетенції на сучасному лексичному запасі німецької мови. Представлені тексти з розробленими завданнями та ключами до їх виконання ...
 • Шмирко, Олена Сергіївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  Посібник побудований на автентичному матеріалі, що сприятиме набуттю студентами мовленнєвої компетенції на сучасному лексичному запасі німецької мови. Представлені тексти з розробленими завданнями пропонується використовувати ...
 • Крецька, Юлія Анатоліївна (ФОП Гордукова І.Є., 2020)
  Навчальний посібник містить короткий курс лекцій з теоретичної граматики німецької мови з морфології і синтаксису, призначений для студентів-германістів, які вивчають німецьку мову як основну іноземну. Матеріали посібника ...
 • Крецька, Юлія Анатоліївна (ФОП Гордукова І.Є., 2020)
  Пропонований навчально-методичний посібник призначений для студентів-заочників факультетів іноземної філології закладів вищої освіти, які вивчають німецьку мову як другу іноземну. Містить короткий курс лекцій з основних ...
 • Добринчук, Ольга Олександрівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  Основною метою навчально-методичного посібника є ознайомлення студентів з художніми творами переважно малих жанрів новітньої німецькомовної літератури (1989 – до сьогодення), розвиток навичок аналітичного читання та вмінь ...
 • Яремчук, Інна Михайлівна (Апостроф, 2020)
  Мета навчального посібника – допомогти студенту сформувати теоретичну базу з лінгвостилістики тексту і практичні навички його комплексного аналізу. Навчальний посібник охоплює теоретичний і практичний матеріал з питань ...
 • Іотко, Лариса Борисівна; Іванова, Людмила Олександрівна (Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ,, 2006)
  Представлений посібник містить об’ємний країнознавчий матеріал, який дає змогу глибоко пізнати специфіку звичаїв та свят німецького народу. Підібрані тексти можуть бути використані на заняттях з країнознавства, на практичних ...
 • Калинюк, Тетяна Василівна ('Апостроф, 2019)
  Метою навчально-методичного посібника є формування й удосконалення міжкультурної комунікативної компетенції, вивчення мовних особливостей національних варіантів німецької мови та її територіальних діалектів, формування ...
 • Зданюк, Тетяна Вікторівна; Казимір, Валентина Олександрівна (ТОВ «Друкарня Рута», 2018)
  Навчально-методичний посібник з німецької мови містить лексичний матеріал, який сприятиме формуванню комунікативної компетенції, розвитку мовленнєвих навичок та умінь. Він складається з шести розділів, які послідовно ...
 • Боднарчук, Тетяна Вікторівна (ТОВ «Друкарня Рута», 2019)
  У навчальному посібнику зроблено спробу визначити та охарактеризувати основні аспекти ділового спілкування, особливості вербальних та невербальних засобів комунікації у соціокультурному аспекті. Наведено різноманітні ...
 • Боднарчук, Тетяна Вікторівна (ТОВ «Друкарня Рута», 2019)
  У навчальному посібнику зроблено спробу проаналізувати трактування основних понять теми «Мовленнєвий етикет», особливості вербальних та невербальних засобів комунікації у соціокультурному аспекті. Наведено різноманітні ...
 • Добринчук, Ольга Олександрівна; Калинюк, Тетяна Василівна (ПП «Медобори-2006», 2017)
  Метою навчально-методичного посібника є розвиток умінь та навичок самостійно працювати з автентичними відео- та аудіо матеріалами. Посібник складається iз семи розділів, які присвячені темі ,,Die Kunst“, зміст яких ...
 • Казимір, Валентина Олександрівна; Яремчук, Інна Михайлівна (Апостроф, 2018)
  Навчально-методичний посібник розроблено на допомогу студентам класичного університету денної та заочної форм навчання, вчителям загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник містить текcти лекцій та додаткову інформацію ...

View more