Кафедра іноземних мов

 

Recent Submissions

 • Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2018)
  Навчально-методичний посібник «Deutsch: Lesetexte für sportliche Fachrichtungen» призначений для самостійної роботи студентів факультетів фізичної культури. Матеріал диференційовано в двох розділах: «Фізична культура і ...
 • Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2019)
  Навчальний посібник «Praktisches Deutsch. Körperkultur und Physiotherapie» призначений для студентів факультетів фізичної культури. Матеріал підручника диференційовано й систематизовано в двох розділах: «Фізична культура ...
 • Кульбанська, Руслана Василівна (Аксіома, 2021)
  Метою запропонованого видання є формування у студентів граматичної компетенції, а також розвиток навичок писемного мовлення. У посібнику висвітлюються граматичні явища сучасної французької мови, які потрібно засвоїти для ...
 • Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Навчальний посібник «Morphologie. Deutsche Übungsgrammatik» призначений для студентів 1 курсу немовних спеціальностей. Мета посібника – систематизувати знання студентів та допомогти у засвоєнні морфології німецької мови. ...
 • Трофименко, Анастасія Олександрівна; Глушковецька, Наталія Анатоліївна; Дубінська, Анастасія Володимирівна; Крук, Аліна Анатоліївна; Попадинець, Оксана Олександрівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Навчальний посібник “English for Current Communication and Job-Related Areas” рекомендований студентам нефахових спеціальностей. Книгу укладено з урахуванням сучасних методик навчання англійської мови. Матеріал посібника ...
 • Уманець, Антоніна Володимирівна; Глушковецька, Наталія Анатоліївна; Дубінська, Анастасія Володимирівна; Крук, Аліна Анатоліївна; Попадинець, Оксана Олександрівна; Трофименко, Анастасія Олександрівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Навчальний посібник з англійської мови “English for students of economics department” містить п’ять розділів основного курсу та охоплює професійно-орієнтовані теми з економіки, менеджменту, обліку і оподаткування, туризму ...
 • Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  Навчальний посібник «Syntax. Deutsche Übungsgrammatik» призначений для студентів 1-2 курсів немовних спеціальностей. Мета посібника – систематизувати знання студентів та допомогти у засвоєнні синтаксису німецької мови. ...
 • Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  Навчальний посібник “English for Students of Elementary and Primary Education” рекомендований студентам та магістрантам вищих навчальних закладів, які опановують спеціальності «Початкова освіта» й «Дошкільна освіта». Книгу ...
 • Уманець, Антоніна Володимирівна; Глушковецька, Наталія Анатоліївна; Дубінська, Анастасія Володимирівна; Крук, Аліна Анатоліївна (ТОВ “Друкарня “Рута”, 2020)
  Навчальний посібник “English for Students of Physical Education Department” рекомендований студентам факультету фізичної культури. Книгу укладено з урахуванням сучасних методик навчання англійської мови за професійним ...
 • Уманець, Антоніна Володимирівна; Глушковецька, Наталія Анатоліївна; Дубінська, Анастасія Володимирівна; Крук, Аліна Анатоліївна (ТОВ «Друкарня Рута», 2020)
  Навчальний посібник “Individual and Self-Study Work of History Department Students” охоплює цілісний комплекс матеріалу, що сприяє оволодінню англійською мовою на рівні, достатньому для здійснення професійної діяльності, ...
 • Уманець, Антоніна Володимирівна; Крук, Аліна Анатоліївна; Попадинець, Оксана Олександрівна; Трофименко, Анастасія Олександрівна (ТОВ «Друкарня Рута», 2020)
  Книга написана з урахуванням інноваційних технологій та сучасних тенденцій навчання іноземних мов, що сприяють розвитку інтелектуального та творчого зростання студентів, містить змістове наповнення, високо систематизовану ...
 • Уманець, Антоніна Володимирівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011)
  Із досвіду роботи в магістрантських групах слід відмітити, що при навчанні іноземній мові професійного спрямування необхідно звернути особливу увагу на інтерференційний вплив мов при вивченні, наприклад, граматичної системи ...
 • Уманець, Антоніна Володимирівна; Глушковецька, Наталія Анатоліївна; Дубінська, Анастасія Володимирівна; Крук, Аліна Анатоліївна; Трофименко, Анастасія Олександрівна (ТОВ «Друкарня Рута», 2019)
  Книга написана з урахуванням інноваційних технологій навчання іноземних мов, що сприяє розвитку пізнавальної та творчої активності студентів, містить цікавий виклад інформації, ефективну систему вправ, спрямованих на ...
 • Уманець, Антоніна Володимирівна; Крук, Аліна Анатоліївна (ТОВ «Друкарня Рута», 2019)
  Книга написана з урахуванням інноваційних технологій навчання іноземних мов, що сприяє розвитку пізнавальної та творчої активності студентів, містить цікавий виклад інформації, ефективну систему вправ, спрямованих на ...
 • Попадинець, Оксана Олександрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015)
  У статті розглядається інтерпретація жіночих образів в історичних романах В. Скотта та М. Старицького, аналізується їх роль у формуванні загального ідейно естетичного змісту творів, досліджується специфіка їх творення ...
 • Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2017)
  The plurality of separate national languages within the process of diverting social language functions and interaction of standard and expressive informative paradigms of language behaviour, specific prevailing concepts ...
 • Уманець, Антоніна Володимирівна (ФОП Домбровська Я.М., 2016)
  The article envisages ways of translation of English Participles into Ukrainian in ESP texts. In our research we encountered some instances of translating Participle 1 by means of active Participles, adjectives and nouns, ...
 • Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2015)
  Typological analysis of translation transformations in the source and target text clippings testifies to a specific choice of language units at different levels (lexical, morphological, syntactical). They reflect complex ...
 • Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2015)
  The article envisages historiography of treating syntactic structures, namely sentences, by foreign scholars. Modern syntactic theories embrace twofold sentence description. For one thing, sentence is treated as an organised ...
 • Уманець, Антоніна Володимирівна (Бондаренко М. О., 2017)
  У статті подається концепція навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти нефілологічних спеціальностей та шляхи її реалізації.

View more