Останні додані

 • Artistic Paradigm of Female Characters in the Novels "Rob Roy" by W. Scott and "Karmelyuk" by M. Starytsky 

  Попадинець, Оксана Олександрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015)
  У статті розглядається інтерпретація жіночих образів в історичних романах В. Скотта та М. Старицького, аналізується їх роль у формуванні загального ідейно естетичного змісту творів, досліджується специфіка їх творення ...
 • The Use of Grammatical Translation Transformations in Translating the Trilogy “The Hunger Games” by S. Collins into Ukrainian 

  Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2017)
  The plurality of separate national languages within the process of diverting social language functions and interaction of standard and expressive informative paradigms of language behaviour, specific prevailing concepts ...
 • Ways of Translating English Participles in ESP Texts 

  Уманець, Антоніна Володимирівна (ФОП Домбровська Я.М., 2016)
  The article envisages ways of translation of English Participles into Ukrainian in ESP texts. In our research we encountered some instances of translating Participle 1 by means of active Participles, adjectives and nouns, ...
 • Lexical Translation Transformations 

  Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2015)
  Typological analysis of translation transformations in the source and target text clippings testifies to a specific choice of language units at different levels (lexical, morphological, syntactical). They reflect complex ...
 • The Status of Syntactic Structures in Foreign Linguistics 

  Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2015)
  The article envisages historiography of treating syntactic structures, namely sentences, by foreign scholars. Modern syntactic theories embrace twofold sentence description. For one thing, sentence is treated as an organised ...
 • Концепція навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

  Уманець, Антоніна Володимирівна (Бондаренко М. О., 2017)
  У статті подається концепція навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти нефілологічних спеціальностей та шляхи її реалізації.
 • Каламбур як стилістичний прийом та його використання у процесі навчання англійської мови в школі 

  Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2017)
  Стаття досліджує статусні характеристики, класифікацію каламбуру як стилістичної фігури у мові-реципієнта та способи перекладу каламбуру в англійських відеокоміксах на цільову українську мову.
 • Translation Transformations in the English Translation of L. Kostenko’s Poetry 

  Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2017)
  The source language structure may turn out ambiguous or may depend on stylistic peculiarities and communicative intention of the author. In these cases deviation from structural norms of the source and target language ...
 • Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Grundkurs 

  Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
  Навчально-методичний посібник «Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Grundkurs» призначений для студентів природничих факультетів. Матеріал підручника диференційовано й систематизовано в трьох основних розділах: ...
 • Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Lesetexte 

  Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
  Навчально-методичний посібник «Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Lesetexte» рекомендується для самостійної роботи студентів природничих факультетів. Фактичний матеріал посібника структуровано відповідно ...
 • Test Your Grammar. Part IІ 

  Уманець, Антоніна Володимирівна; Крук, Аліна Анатоліївна; Попадинець, Оксана Олександрівна (ПП "Медобори-2006", 2017)
  Навчальний посібник “Test Your Grammar. Part II” містить системний підбір тестів, призначених для перевірки й оцінювання рівня набутих умінь і навичок студентів з англійської мови у вищих навчальних закладах. Підручник ...
 • Test Your Grammar. Part I 

  Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна; Крук, Аліна Анатоліївна; Трофименко, Анастасія Олександрівна (ФОП Гуменюк С.О., 2016)
  Навчальний посібник “Test Your Grammar. Part І” написаний з урахуванням новітніх технологій навчання іноземних мов, містить цікавий підбір різнорівневих граматичних тестів з англійської мови (Level А та Level В), що дозволяє ...
 • Training Tests for IELTS Exams 

  Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна; Крук, Аліна Анатоліївна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2016)
  Навчальний посібник “Training Tests for IELTS Exams” написаний з урахуванням новітніх технологій навчання іноземних мов, містить тренувальні тести для складання міжнародних іспитів з англійської мови. На особливу увагу ...
 • English for ESP Students 

  Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна; Трофименко, Анастасія Олександрівна; Гудзяк, Алла Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012)
  Мета книги – розвиток навичок усного та писемного мовлення на професійному та культурологічному рівнях, що становить зміст і специфіку навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах ІІІ – IV ступенів акредитації. Книга ...
 • Ідіоетнічність як характерна риса функціонування пейоративної лексики у національно-мовній картині світу 

  Моштак, Ольга Вікентіївна (2010)
  У статті розглядається компаративний аналіз пейоративної лексики в національно-мовній картині світу, який рефлектує кореляцію ідіоетнічних особливостей репрезентації дійсності, системи усталених нормативних критеріїв оцінки ...
 • Художнє осягнення психологічних глибин характерів героїв історичних романів В. Скотта і М. Старицького 

  Попадинець, Оксана Олександрівна (Аксіома, 2012)
  У статті розглядається художнє осягнення психологічних глибин характерів героїв історичних романів В. Скотта і М. Старицького. Висловлюється думка про те, що М. Старицький зумів глибше проникнути у людську психологію, ...
 • Філософсько-теоретичні основи вивчення педагогічного професіоналізму 

  Трофименко, Анастасія Олександрівна (Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013)
  У даній статті розглядаються основи вивчення педагогічного професіоналізму - уміння вчителя мислити та діяти професійно, що відповідає вимогам учительської професії, володіння необхідними засобами та методами, що забезпечують ...
 • Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов в умовах кредитно-модульної технології навчання 

  Уманець, Антоніна Володимирівна; Трофименко, Анастасія Олександрівна (Мошак М. І., 2008)
  Посібник адресовано аспірантам, педагогам, викладачам, студентам вищих навчальних закладів. Сформовані авторами моделі реалізації основ компетентнісної освіти отримали достатнє обґрунтування і можуть бути використані в ...
 • Формування навчальних компетентностей у майбутніх вчителів іноземних мов 

  Трофименко, Анастасія Олександрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011)
  Монографія адресована аспірантам, педагогам, викладачам, студентам вищих навчальних закладів. Сформовані авторами моделі реалізації основ компетентнісної освіти отримали достатнє обґрунтування і можуть бути використані в ...

Переглянути більше