• Adequate Use of Translation Means in the Process of Translation 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Острозька академія, 2013)
   Перекладацькі трансформації трактуються нами як лексико-семантичні, структурні і функціональні засоби адекватної передачі асоціативно-інформаційних зв’язків у текстах оригіналу та перекладу, що відтворюють особливості ...
  • Artistic Paradigm of Female Characters in the Novels "Rob Roy" by W. Scott and "Karmelyuk" by M. Starytsky 

   Попадинець, Оксана Олександрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015)
   У статті розглядається інтерпретація жіночих образів в історичних романах В. Скотта та М. Старицького, аналізується їх роль у формуванні загального ідейно естетичного змісту творів, досліджується специфіка їх творення ...
  • Contrastive Studies of One-Member Sentences in the English and Ukrainian Languages 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009)
   Контрастивні дослідження односкладних речень в англійській та українській мовах. Згідно з комунікативними і текстовими функціями односкладні речення (ОР) ми поділяємо на інтродуктивні, інферативні й імперативні. Диференціація ...
  • Deutsch für Fortbildung 

   Онуфрієва, Ліана Анатоліївна (Буйницький, 2010)
   Навчальний посібник „Deutsch für Fortbildung“ підготовлено для навчання магістрантів, німецька мова для яких не є фаховою дисципліною. Мета створення навчального посібника - сприяти ефективному розвитку умінь і навичок ...
  • Deutsch für Hochschulen 

   Захаров, Юрій Миколайович; Онуфрієва, Ліана Анатоліївна; Вишневська, Н. В. (Cисин О.В., 2012)
   Навчальний посібник є актуальним і необхідним для навчально-методичного забезпечення викладання німецької мови студентам не мовних спеціальностей вищих навчальних закладів. Мета створення посібника - полегшити студентам ...
  • Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Grundkurs 

   Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
   Навчально-методичний посібник «Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Grundkurs» призначений для студентів природничих факультетів. Матеріал підручника диференційовано й систематизовано в трьох основних розділах: ...
  • Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Lesetexte 

   Городиська, Оксана Миколаївна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2017)
   Навчально-методичний посібник «Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen: Lesetexte» рекомендується для самостійної роботи студентів природничих факультетів. Фактичний матеріал посібника структуровано відповідно ...
  • Deutsch: Grammatik, Übungen 

   Онуфрієва, Ірина Леонідівна; Онуфрієва, Ліана Анатоліївна (Буйницький, 2011)
   Навчальний посібник з німецької мови „Deutsch: Grammatik, Übungen“ є актуальним і необхідним для навчально-методичного забезпечення викладання німецької мови магістрантам та студентам не мовних факультетів вищих навчальних ...
  • English for ESP Students 

   Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна; Трофименко, Анастасія Олександрівна; Гудзяк, Алла Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012)
   Мета книги – розвиток навичок усного та писемного мовлення на професійному та культурологічному рівнях, що становить зміст і специфіку навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах ІІІ – IV ступенів акредитації. Книга ...
  • English for Students Majoring in Arts 

   Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014)
   Мета книги – розвиток навичок усного та писемного мовлення на професійному та культурологічному рівнях, що становить зміст і специфіку навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах ІІІ – IV ступенів акредитації. Книга ...
  • English for Students Majoring in History 

   Уманець, Антоніна Володимирівна; Крук, Аліна Анатоліївна (Рута, 2015)
   Мета книги – забезпечити розвиток, удосконалення умінь і навичок усного та писемного мовлення на професійному та культурологічному рівнях, що становить зміст і специфіку навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах ...
  • Generative Grammar Theories in American Descriptive Linguistics 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2014)
   У статті подано аналіз генеративної парадигми розвитку граматичних теорій американської дескриптивної лінгвістики. Генеративна граматика має вигляд монолітної, але за її межами знаходиться велика кількість альтернативних ...
  • Grammar in Use 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Буйницький О.А., 2010)
   Книга написана з урахуванням новітніх технологій навчання іноземних мов, містить цікавий виклад інформації, ефективну систему комунікативних вправ, спрямованих на розвиток граматичних навичок студентів. Сприяє розвитку ...
  • Historiography of the phrase conceptions in foreign and home linguistics 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2010)
   У статті подається історіографія розвитку концепцій тлумачення словосполучення у зарубіжних та вітчизняних лінгвістичних теоріях. Стаття ґрунтується на аналізі різних точок зору іноземних та вітчизняних граматистів. ...
  • Lehrbuch für Fortbildung 

   Онуфрієва, Ірина Леонідівна (Буйницький, 2011)
   Навчальний посібник з німецької мови „Lehrbuch für Fortbildung“ є актуальним і необхідним для навчально-методичного забезпечення викладання німецької мови магістрантам немовних факультетів вищих навчальних закладів. Мета ...
  • Lexical Translation Transformations 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Аксіома, 2015)
   Typological analysis of translation transformations in the source and target text clippings testifies to a specific choice of language units at different levels (lexical, morphological, syntactical). They reflect complex ...
  • Poetical peculiarities of Walter Scott’s and Michael Starytsky’s historical novels 

   Попадинець, Оксана Олександрівна (Центр філологічних досліджень, 2014)
  • Sentence Conceptions in Foreign Linguistics 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (Острозька академія, 2011)
   У статті розглядаються різні концепції статусних характеристик речення у зарубіжній лінгвістиці. Речення як синтаксична одиниця аналізується у різних площинах: структурній, семантичній/ номінативній, прагматичній/ ...
  • Teaching Science Texts Translation (Based on the Work Experience in Postgraduates Groups) 

   Уманець, Антоніна Володимирівна (НАУ, 2008)
  • Test Your Grammar. Part I 

   Уманець, Антоніна Володимирівна; Попадинець, Оксана Олександрівна; Крук, Аліна Анатоліївна; Трофименко, Анастасія Олександрівна (ФОП Гуменюк С.О., 2016)
   Навчальний посібник “Test Your Grammar. Part І” написаний з урахуванням новітніх технологій навчання іноземних мов, містить цікавий підбір різнорівневих граматичних тестів з англійської мови (Level А та Level В), що дозволяє ...