DSpace Repository

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури

 

Recent Submissions

 • Кеба, Олександр Володимирович; Жигун, Сніжана Віталіївна; Галайбіда, Оксана Василівна; Шаповал, Ольга Григорівна; Расевич, Любов; Абрамович, Семен Дмитрович; Голубішко, Ірина Юріївна; Лаврова, Алла; Фоміна, Галина; Боднарчук, Тетяна Вікторівна; Шулик, Поліна Львівна; Кушка, Беата; Семелюк, Роман; Шайнер, Ганна (Видавець Ковальчук О.В., 2021)
  У монографії, що стала результатом цілеспрямованої роботи колективу авторів, досліджено проблеми художньо-естетичних трансформацій та функціонування детективного жанру в контексті новітнього історико-літературного процесу. ...
 • Кеба, Олександр Володимирович; Шаповал, Ольга Григорівна; Голубішко, Ірина Юріївна (Видавець Ковальчук О.В., 2021)
  Навчальний посібник включає матеріали, в яких представлені основні тенденції розвитку світової літератури у ХХ-ХХІ ст. Укладачі акцентують увагу як на загальних художньо-естетичних категоріях, що характеризують парадигматику ...
 • Шулик, Поліна Львівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019)
  Література про кібуци – це частина ізраїльської літератури, про яку пишуть у більшості ізраїльські літературознавці. Невелика кількість зарубіжних дослідників звертаються до цього феномену або як до свідоцтва кібуціанського ...
 • Шулик, Поліна Львівна (Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  С древнейших времен Песнь песней была источником вдохновения для многих поколений творцов, ученых и толкователей Библии. Серьезный анализ любого художественного произведения, в котором данный библейский текст становится ...
 • Шулык, Полина Львовна (СПД "Охотнік", 2017)
  Определение жанра произведений древней литературы если и ставит перед исследователем проблемы, то в большинстве своем вполне разрешимые, ведь «в древности границы между жанрами были строго очерчены, жанр отличался устойчивой ...
 • Голубишко, Ирина Юрьевна (СПД "Охотнік", 2017)
  Мастерство Короленко-портретиста неоднократно привлекало внимание литературоведов. Так, портрету в публицистических произведениях писателя посвящено диссертационное исследование Е.Г. Фомичевой, где основное место в этой ...
 • Unknown author (Аксіома, 2017)
  Колективне видання містить фондові лекції викладачів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з дисциплін літературознавчого і мовознавчого циклів та методики їх ...
 • Unknown author (Аксіома, 2018)
  Колективне видання містить фондові лекції викладачів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з дисциплін літературознавчого і мовознавчого циклів та методики їх ...
 • Кшевецький, Володимир Сергійович (ПП Зволейко Д.Г., 2012)
  Навчально-методичний посібник передбачає формування у студентів-філологів знань з теорії і практики компаративних досліджень, удосконалення їхніх вмінь аналізувати й зіставляти художні твори та явища всього жанро-видового ...
 • Кеба, Олександр Володимирович (Аксіома, 2018)
  Рецензія на колективну монографію «Музична фактура літературного тексту : інтермедіальні студії» / за редакцією Світлани Маценки (Львів : Апріорі, 2017. – 352 с.).
 • Кшевецький, Володимир Сергійович (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010)
 • Голубішко, Ірина Юріївна (Абетка, 2011)
  У статті досліджуються оповідання і нариси В.Г. Короленка в аспекті екфрастичного дискурсу. Розглядається роль творів візуальних мистецтв (перш за все – живопису) у створенні та рецепції літературного тексту.
 • Кеба, Олександр Володимирович (Абетка, 2012)
  У статті аналізується своєрідність художньої організації простору в творчості А. Платонова (на прикладі роману «Чевенгур»). Вказується на співвідношення реального соціально-історичного простору й художнього, розглядаються ...
 • Яковлева, Н. М. (Абетка, 2012)
  У статті аналізується принцип фокалізації (переключення фокусів бачення) як основа наративної структури романів Джозефа Конрада. Вказується на його значення у розгортанні екзистенціальної проблематики творів і формуванні ...
 • Шулик, Поліна Львівна (Аксіома, 2010)
  В центрі статті одне з головних завдань сучасної біблеїстики – винайдення такого підходу до біблійного тексту, який би став основою для його сприйняття одночасно як літературного явища і як релігійного вчення. Вирішення ...
 • Івасишена, Т. В. (Абетка, 2012)
  В статті досліджується архітектоніка п’ятиактної драми Л. Андреєва в аспекті співвідношення традицій і новаторства. За допомогою статистичних методів розглянуто основні архітектонічні складники. Типологізовано п’ятиактну ...
 • Харюк, І. Р. (Абетка, 2011)
  Статтю присвячено питанню про окультні мотиви у Поттеріаді Дж. Ролінг та аналізу авторської концепції “білої магії” як прояву постмодерністської секуляризованої свідомості.
 • Шулик, Поліна Львівна (Абетка, 2011)
  Автор статті звертається до різних перекладів Старого Завіту, дослідження яких дозволяє побачити в них своєрідну інтепретацію біблійних текстів, обумовлену як специфікою самих текстів, так і певною метою, яку ставив перед ...
 • Салтанова, Інна Михайлівна (Аксіома, 2010)
  Досліджуючи сюжетно"композиційну будову роману Е. М. Ремарка “Три товариші”, автор статті робить спробу прояснити природу взаємодії в ньому ряду конструктивних планів: послідовність подій і ситуацій; поєднання різних ...
 • Лівіцька, О. В. (Аксіома, 2010)
  У статті розглядаються особливості епітетної системи збірки Т Еліота ”Old Possum’s book of practical cats” з метою систематизації епітетів та з’ясування їхнього функціонального призначення. Було визначено, що з"поміж інших ...

View more