DSpace Repository

Кафедра англійської мови

Кафедра англійської мови

 

Recent Submissions

 • Матковська, Марія Василівна (ФОП Буйницький О.А., 2022)
  Навчальний посібник спрямований на формування у студентів мовно-мовленнєвої компетентності аналізувати та пояснювати лінгвістичні явища з точки зору їх історичного розвитку. Структурно посібник складається з 6 тематичних ...
 • Матковська, Марія Василівна (ФОП Буйницький О.А., 2022)
  Навчальний посібник спрямований на формування у студентів мовно-мовленнєвої компетентності, яка дозволяє аналізувати та пояснювати лінгвістичні явища з точки зору їх історичного розвитку. Структурно посібник складається з ...
 • Галайбіда, Оксана Василівна (ВПП «’Апостроф», 2022)
  Посібник містить тексти лекцій, укладені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства». Основною метою посібника є ознайомити студентів із теоретичними засадами сучасного перекладознавства ...
 • Мітроусова, Тетяна Валеріївна; Марчишина, Алла Анатоліївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2022)
  Навчально-методичні матеріали для домашнього читання призначені для здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей. Посібник продовжує серію вправ на основі оповідань класика англійської та світової літератури Артура ...
 • Литвинюк, Оксана Миколаївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2022)
  Навчально-методичний посібник націлений на формування лексичних та граматичних компетентностей здобувачів вищого бакалаврського рівня освіти. Тексти для читання об’єднані за одніє темою для кращого засвоєння лексичного ...
 • Фрасинюк, Наталія Іванівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Навчально-методичний посібник спрямований на розвиток граматичних та лексичних навичок розмовної мови і письма як продуктивних видів мовленнєвої діяльності, метою яких є формування у здобувачів вищої освіти здібностей ...
 • Свідер, Ірина Анатоліївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Навчально-методичний посібник розкриває особливості перекладацької діяльності на лексичному рівні, сприяє формуванню професійно-перекладацьких умінь та навичок студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, ...
 • Хоптяр, Алла Олександрівна; Никитюк, Світлана Іванівна (ВПП «’Апостроф», 2021)
  Навчальний посібник містить інформацію, яку можна використовувати у повсякденному житті за кордоном й під час ділового спілкування. Матеріал дібрано з урахуванням професійної та соціокультурної сфер інтересів і потреб ...
 • Свідер, Ірина Анатоліївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Інформаційна культура та комунікативна компетентність майбутнього філолога-перекладача активно формується в умовах інформатизації освіти в цілому і системи вищої освіти зокрема. Навчально-методичний посібник сприяє більш ...
 • Литвинюк, Оксана Миколаївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Навчально-методичний посібник націлений на формування лексичних та граматичних компетентностей здобувачів вищого бакалаврського рівня освіти. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується великою кількістю вправ. Тексти ...
 • Сліпачук, Наталія Миколаївна; Медвецька, Т.О. (Аксіома, 2021)
  Навчально-методичний посібник “Watch your language” призначений для роботи здобувачів вищої освіти 1-2 курсів факультету іноземної філології та учнів загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. ...
 • Мітроусова, Тетяна Валеріївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019)
  У методичних рекомендаціях з курсу «Практична фонетика англійської мови» запропоновано основи фонетики для формування когнітивної бази про звукову будову англійської мови та про її компоненти, що сприятиме кращому розумінню ...
 • Мітроусова, Тетяна Валеріївна (ТОВ "Колір", 2019)
  Посібник містить основи граматики англійської мови і має на меті сформувати необхідні знання, уміння та навички у студентів молодших курсів факультету іноземної філології. Матеріал представлено у вигляді таблиць або коротких ...
 • Мітроусова, Тетяна Валеріївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  Навчально-методичні матеріали для домашнього читання призначено для здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей. Завдання у посібнику побудовано на основі оповідань класика англійської та світової літератури Артура ...
 • Діяконович, Інна Миколаївна; Мельник, Ірина Валеріївна; Свідер, Ірина Анатоліївна; Хохель, Дарія Юріївна (‘Апостроф, 2020)
  Посібник містить дидактичні матеріали для самостійного читання, укладені відповідно до тематики навчальної дисципліни Практичний курс англійської мови. Виконання післятекстових завдань сприяє розвитку навичок самостійного ...
 • Галайбіда, Оксана Василівна; Діяконович, Інна Миколаївна; Кришталюк, Ганна Анатоліївна; Мельник, Ірина Валеріївна; Петрова, Тетяна Михайлівна; Польова, Світлана Володимирівна; Хохель, Дарія Юріївна (Апостроф, 2020)
  Посібник містить дидактичні матеріали для самостійного читання англійською мовою, укладені відповідно до тематики навчальної дисципліни Практика усного та писемного англійського мовлення. Виконання дотекстових і післятекстових ...
 • Матковська, Марія Василівна (ФОП Буйницький О.А., 2020)
  Навчальний посібник спрямований на формування у студентів мовно-мовленнєвої компетентності, яка дозволяє аналізувати та пояснювати лінгвістичні явища з точки зору їх історичного розвитку. Структурно посібник складається з ...
 • Матковська, Марія Василівна (ФОП Буйницький О.А., 2020)
  Навчальний посібник спрямований на формування у студентів мовно-мовленнєвої компетентності, яка дозволяє аналізувати та пояснювати лінгвістичні явища з точки зору їх історичного розвитку. Структурно посібник складається з ...
 • Фрасинюк, Наталія Іванівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  Навчально-методичний посібник «Порівняльна типологія англійської та української мов: тези лекцій, завдання для семінарських занять, завдання для самостійної роботи, тестові завдання» призначений для студентів філологічних ...
 • Казимір, Ірина Сергіївна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  У монографії здійснено інтегральний аналіз ептонімів В. Шекспіра з урахуванням його структурно-семантичної та функціонально-синергійної реалізації. Окреслено теоретичні засади досліджуваного об’єкта – ептонімів. Визначено ...

View more