DSpace Repository

Кафедра психології освіти

Кафедра психології освіти

 

Recent Submissions

 • Савицька, Ольга Вікторівна (ФОП Панькова А.С., 2019)
  Це навчальне видання містить методичні вказівки із організації самостійної роботи з вивчення вікової та педагогічної психології, засоби діагностики якості освіти та матеріали для самодіагностики професійно важливих якостей ...
 • Дуткевич, Тетяна Вікторівна (Видавництво "КНТ", 2022)
  Методичні рекомендації містять коротку характеристику методів інтерактивного навчання, розкривають основи їх застосування у викладанні психології шляхом організації взаємодії-співпраці студентів. Подано методичні розробки ...
 • Столяренко, Ольга Борисівна; Куриця, Алла Іванівна (Видавництво "КНТ", 2022)
  Навчальний посібник призначений для студентів психологічних спеціальностей, майбутня професія яких передбачає володіння компетентностями психологічного дослідження. Посібник складається з двох частин - теоретичної та ...
 • Дуткевич, Тетяна Вікторівна; Панчук, Наталія Петрівна; Савицька, Ольга Вікторівна; Столяренко, Ольга Борисівна; Дорофей, Світлана Василівна (Видавництво "КНТ", 2022)
  «Збірка...» вмішує розробки робочих програм з психологічних навчальних дисциплін, які є базовою складовою сучасного навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів навчальних плані підготовки здобувачів вищої освіти. ...
 • Панчук, Наталія Петрівна (ТОВ НВП «Росток А. В.Т.», 2021)
  В розділі розкривається актуальність використання педагогічних технологій навчання у особистісному та професійному розвитку студентів. Досліджуються змістові характеристики ціннісної сфери в юнацькому віці. Звертається ...
 • Dutkevych, Tetiana; Savytska, Olha (Publishing House of National Pedagogical Dragomanov University, 2022-04-29)
  The aim of the study is to determine the peculiarities of the character traits level and to identify their impact on the pandemic COVID-19 experience in students’ female and male subsamples. Methods: Leonhard-Shmishek’s ...
 • Дуткевич, Тетяна Вікторівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  У практикумі подано опис навчальної дисципліни «Дитяча психологія», методичні рекомендації для студентів – щодо ефективних способів та прийомів вивчення дитячої психології; і для викладачів – з організації навчальних занять ...
 • Дуткевич, Тетяна Вікторівна (Центр учбової літератури, 2016)
  У навчальному посібнику розкриваються базові знання з психології, а саме: поняття про психологічну науку, її основні категорії, методи, принципи, етапи історичного розвитку. Окрема увага приділяється висвітленню властивостей ...
 • Дуткевич, Тетяна Вікторівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021-09-30)
  У статті розкрито гендерні особливості соціальної креативності майбутніх магістрів педагогічних спеціальностей. Методи дослідження: теоретичні (аналіз та узагальнення результатів психологічних досліджень); емпіричні (методика ...
 • Дуткевич, Тетяна Вікторівна (КНТ, 2017)
  У навчальному посібнику розглянуто поняття і задачі розвивально-корекційної психології, розкрито теоретичні основи й прикладні питання розвивально-корекційної роботи з дітьми на різних етапах їх соціалізації. Проаналізовано ...
 • Панчук, Наталія Петрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Навчальний посібник розкриває основний зміст навчального матеріалу, передбаченого для вивчення з курсу «Основи психокорекції». Розглянуто питання вимог до психолога, що здійснює психокорекцію, особливості побудови ...
 • Дуткевич, Тетяна Вікторівна (Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016)
  У статті обґрунтовано психологічну модель конфліктологічної компетентності менеджерів освіти, розкрито методику її емпіричного вивчення. Встановлено, що початківці й майбутні менеджери освіти переважно виявляють середній ...
 • Дуткевич, Тетяна Вікторівна (Посвіт, 2020)
  Мета дослідження: розкрити динаміку змісту психологічної структури громадянськості особистості у різних суспільно-історичних умовах кінця ХІХ – початку ХХ століть та на сучасному етапі.
 • Дуткевич, Тетяна Вікторівна (ПП Буйницький О.А., 2010)
  У монографії обгрунтовано поняття інтерактивної взаємодії; показано особливості цієї взаємодії у контексті педагогічного спілкування; розроблено теоретичну модель психологічної готовності майбутнього вчителя до інтерактивної ...
 • Дуткевич, Тетяна Вікторівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  У монографії щляхом теоретико-емпіричного дослідження охарактеризовано явище конфліктності майбутніх учителів з погляду його функцій, чинників, складових; запропоновано методику формування конструктивної конфліктності ...
 • Dutkevich, Tetiana; Romanova, Iuliia (National academy of Educational sciences of Ukraine H. S. Kostyuk institute of psychology, 2020)
  The article purpose is to present and discuss the results of the empirical study on the frequency, structure of women students’ accentuated traits and such traits influence on their conflict management styles. The study ...
 • Дуткевич, Тетяна Вікторівна (Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2018)
  У статті висвітлено результати емпіричного дослідження взаємозвʼязку стилів гумору студентів із особливостями їх поведінки у конфлікті. Представники типів конфліктної поведінки, що орієнтовані на інтеграцію і взаєморозуміння ...
 • Дуткевич, Тетяна Вікторівна (2019)
  У статті висвітлено результати теоретико-емпіричного дослідження ролі психологічного конструкта «Я-інші» у формуванні конфліктної поведінки студентів. Динамічне поєднання в психіці студента образу «Я» і образу «Інших» ...
 • Панчук, Наталія Петрівна (ПП "Медобори-2006", 2019)
  У навчальному посібнику подано теоретичний аспект проблеми зоопсихології та порівняльної психології, словник основних понять та список літератури, які дозволяють поглибити теоретичні знання. Посібник призначається для ...
 • Панчук, Наталія Петрівна (ПП "Медобори-2006", 2019)
  У навчально-методичному посібнику подано практичний аспект проблеми психологічної діагностики професійної придатності. Психодіагностичні методики дозволяють поглибити теоретичні знання та засвоїти практичні прийоми ...

View more