DSpace Repository

Кафедра логопедії та спеціальних методик

Кафедра логопедії та спеціальних методик

 

Recent Submissions

 • Бєлова, Олена Борисівна (ПП Медобори 2006, 2017)
  Курс лекцій «Пропедевтика мовленнєвих порушень» є навчально-методичним комплексом, що забезпечує вивчення відповідної дисципліни і розроблений для студентів в галузі знань 01 «Освіта», спеціальності 016 «Спеціальна освіта», ...
 • Бєлова, Олена Борисівна (ПП Медобори 2006, 2017)
  Посібник "Пропедевтика мовленнєвих порушень" є навчально-методичним комплексом, що забезпечує вивчення відповідної дисципліни і розроблений для студентів спеціальності 01 "Освіта", спеціальності 016 "Спеціальна освіта", ...
 • Бєлова, Олена Борисівна (ПП «Медобори-2006», 2018)
  Посібник "Спеціальна методика розвитку мовлення" є навчально-методичним комплексом, що забезпечує вивчення відповідної дисципліни розробленої для студентів в галузі знань 01 "Освіта", спеціальності 016 "Спеціальна освіта", ...
 • Бєлова, Олена Борисівна (ПП «Медобори-2006», 2018)
  Посібник "Подолання підвищеного рівня агресії у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку" є навчально-методичним комплексом, що забезпечує вивчення відповідної дисципліни і розроблений для студентів спеціальності 01 ...
 • Бєлова, Олена Борисівна (ПП Медобори 2006, 2018)
  У монографії висвітлено теоретико-методологічний аналіз проблеми агресії та стан її дослідження: загальні уявлення про розвиток понять "агресія", "агресивність", "агресивна поведінка"; причини виникнення агресії у дітей ...
 • Бєлова, Олена Борисівна (ПП Медобори 2006, 2017)
  У монографії висвітлено теоретико-методологічний аналіз проблеми агресії та стан її дослідження стосовно дітей з мовленнєвими порушеннями; розроблена методика психодіагностики, визначено особливості проявів та рівень агресії ...
 • Лісова, Людмила Іванівна (ТОВ «Друк-Сервіс», 2015)
  Монографія вміщує опис особливостей навчальної діяльності в процесі розв’язування арифметичних задач молодшими школярами в нормі та з порушенням розвитку мовлення. Подано характеристику традиційних та інноваційних методик ...
 • Лісова, Людмила Іванівна (ТОВ "Друк-Сервіс", 2018)
  Посібник "Логоритміка з методикою" є навчально-методичним комплексом, що забезпечує вивчення відповідної дисципліни і розроблений для студентів спеціальності 01 "Освіта", спеціальності 016 "Спеціальна освіта", за освітньою ...
 • Константинів, Оксана Василівна (ПП «Аксіома», 2019)
  У посібнику проаналізовано особливості розвитку професійно-трудового навчання в системі, що полягали у формуванні їх змісту та форм. Розкриті основні напрямки розвитку професійно-трудового навчання і виховання учнів з ...
 • Галецька, Юлія Вячеславівна (ПП «Медобори – 2006», 2019)
  У монографії здійснено систематизацію теоретичних досліджень, які представляють як класичні розробки проблеми соціально-трудової адаптації, так і сучасні методичні розробки становлення корекційно-реабілітаційної роботи з ...
 • Галецька, Юлія Вячеславівна (ПП «Медобори-2006», 2018)
  Посібник «Спеціальна методика викладання географії» є навчально-методичним комплексом, що забезпечує вивчення відповідної дисципліни і розроблений для студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітньою програмою ...
 • Гаврилов, Олексій Вікторович (ПП Мошинський В.С., 2008)
  У навчальному посібнику розкриваються питання організації роботи з дітьми, які мають помірний і тяжкий ступінь розумової відсталості. Автором зроблена спроба об’єднати і узагальнити наукові та практичні доробки спеціалістів ...
 • Миронова, Світлана Петрівна; Гаврилов, Олексій Вікторович; Ляшенко, О.М.; Опалюк, Олег Миколайович; Левицький, Вадим Едуардович; Вержиховська, Олена Миколаївна (Аксіома, 2010)
  У навчальному посібнику вміщено методики навчання учнів молодших класів спеціальної (загальноосвітньої) школи для дітей з вадами розумового розвитку (математики, образотворчого мистецтва та трудового навчання). Окремо ...
 • Гаврилов, Олексій Вікторович (Абетка-НОВА, 2011)
  Навчально-методичний посібник „Спеціальна методика математики у допоміжній школі” має на меті розвиток у студентів спеціальності 6.010105 „Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка”, майбутніх вчителів допоміжних шкіл, ...
 • Гаврилова, Наталія Степанівна (ПП «Медобори-2006», 2018)
  У навчально-методичному посібнику подано загальний зміст та коротку характеристику тем, що включені у нормативну навчальну дисципліну ‟Логопедія” дисциплін професійної підготовки освітньо-професійних рівнів бакалавр та ...
 • Гаврилова, Наталія Степанівна (Аксіома, 2011)
  У навчальному посібнику охарактеризовано особливості розвитку фонетичного боку мовлення у дітей в нормі та при таких порушеннях як дислалія, ринолалія та дизартрія з урахуванням сучасних досліджень у галузі анатомії і ...
 • Тарасун, Валентина Володимирівна; Гаврилова, Наталія Степанівна (ПП Мошинський В.С., 2007)
  У навчальному посібнику з урахуванням новітніх досліджень у галузі спеціальної психології і педагогіки висвітлено загальні механізми оволодіння дітьми поняттям числа, формування у них рахунку і обчислювальних навичок, ...
 • Ткач, Оксана Михайлівна (ПП «Аксіома», 2019)
  Монографія присвячена проблемі формування семантичних полів слів у дітей з типовим розвитком та тяжкими порушеннями мовлення. Представлено погляди дослідників у галузі лінгвістичних наук, психології та корекційної педагогіки, ...
 • Мілевська, Олена Павлівна (ПП «Медобори – 2006», 2016)
  У монографії викладена суть проблеми розуміння текстів як складової загально-наукової проблеми розуміння. Подано аналіз теоретико-методичних підходів до процесу формування розуміння текстів у молодших школярів та проведено ...
 • Гаврилов, Олексій Вікторович (Кам’янець-Подільський державний університет, 2005)
  Навчально-методичний комплекс дисципліни “Спеціальна методика викладання математики” розроблений для студентів спеціальності „Дефектологія. Олігофренопедагогіка”. Він включає в себе навчальну і робочу програму, плани ...

View more