DSpace Repository

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра загальної та практичної психології

 

Recent Submissions

 • Сімко, Руслан Теодорович; Сімко, Алла Володимирівна (Видавець Ковальчук О.В., 2021)
  У навчально-методичному посібнику представлено короткий курс лекцій з навчальної дисципліни «Теорії особистості», плани практичних занять, методичні рекомендації до виконання самостійної роботи та критерії оцінювання ...
 • Бабелюк, Олег Володимирович; Гоцуляк, Наталія Євгенівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  У навчально-методичному посібнику висвітлюються основні питання організації та проведення психологічного забезпечення діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). «Психологічна служба рятувальних ...
 • Бабелюк, Олег Володимирович; Гоцуляк, Наталія Євгенівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  У пропонованому навчально-методичному посібнику розкрито проблеми психології травмуючих ситуацій як самостійної галузі психологічної науки, сутності та змісту основних категорій, представлено загальну характеристику ...
 • Онуфрієва, Ліана Анатоліївна; Чайковська, Оксана Миколаївна (Видавець Ковальчук О.В., 2021)
  У навчально-методичному посібнику висвітлено вузлові проблеми психології міжособистісних взаємин та комунікації, яка досліджує різні аспекти взаємодії людини з соціумом. Посібник складається з двох частин − теоретичної та ...
 • Simko, Ruslan Teodorovych (2016)
  The article revealing the psychological features of displaying the police employees aggression with different levels of psychomotor training. It was stated that the execution of their duties in the special conditions of ...
 • Onufriieva, Liana Anatoliivna (2016)
  In the article the professional self-appraisal as a mechanism of professional formation of future socionomic specialists’ personality has been grounded. It is established that professional self-appraisal is a central ...
 • Шебанова, Віталія Ігорівна; Яблонська, Тетяна Миколаївна; Онуфрієва, Ліана Анатоліївна (2018)
  На початку ХХІ століття ожиріння стало соціальною проблемою у багатьох країнах, у тому числі і в Україні, в якій понад 32% населення має надмірну масу тіла. Із надлишковою масою тіла пов’язане підвищення ризику й частоти ...
 • Onufriieva, Liana Anatoliivna (Видавник: «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016)
  It is studied that modern scientific approaches to the analysis of future socionomic specialists’ personalities define professionally important qualities, and most of the future socionomic specialists’ qualities can be ...
 • Михальчук, Наталія Олександрівна; Гончарук, Наталія Миколаївна; Коваль, Ірина Володимирівна; Семенів, Наталія Миронівна; Чеканська, Оксана Анатоліївна; Данчук, Юлія Петрівна; Яцюрик, Алла Олександрівна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2020)
  У монографії проаналізовано основні теоретико-емпіричні дослідження проблеми особистості у навчальному процесі в плані її самоствердження та підвищення особистісного потенціалу, адже під час навчання ці якості розкриваються ...
 • Івашкевич, Едуард Зенонович; Онуфрієва, Ліана Анатоліївна; Гудима, Олександр Васильович; Славіна, Наталія Сергіївна; Сімко, Руслан Теодорович; Шевчук, Олександр Володимирович; Івашкевич, Ернест Едуардович; Куриця, Денис Іванович; Чайковська, Оксана Миколаївна; Примачок, Людмила; Сімко, Алла Володимирівна; Чала, Юлія Миколаївна (ТОВ «Друкарня «Рута», 2020)
  Інноваційність поданих досліджень полягає у соціально-психологічній спрямованості підготовки майбутнього фахівця з акцентом на формування професійно значущих якостей особистості, які забезпечуватимуть уміння та навички ...
 • Конет, Іван Михайлович; Онуфрієва, Ліана Анатоліївна (Аксіома, 2010)
  У статті висвітлені видавничі аспекти діяльності науково-дослідного сектору Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.