Отображаемые элементы 1-20 из 984

  • Метафора та її семіотичний контекст у екологічній психології 

   Каньоса, Наталія Григорівна; Батраченко, І. Г. (Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017)
   Поліфонія метафоризації та багатовимірність її семіотичного контексту сьогодні торкається не лише змісту того що вивчає сучасна екологічна психологія, але й самої її назви як наукової галузі. Внаслідок цього істотно по ...
  • Теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості дошкільників 

   Каньоса, Наталія Григорівна (ПП Зволейко Д.Г., 2015)
   Навчально-методичний підготовлено відповідно до чинної програми курсу «Теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості» підготовки спеціаліста галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010101 «Дошкільна ...
  • Теорія та методика співпраці дитячих навчальних закладів з родинами 

   Каньоса, Наталія Григорівна (ПП Зволейко Д.Г., 2015)
   Навчально-методичний підготовлено відповідно до чинної програми курсу «Теорія та методика співпраці ДНЗ з родинами» підготовки спеціаліста галузі знань 0101 Педагогічна освіта 6.010101 «Дошкільна освіта». У навчально-методичний ...
  • Кафедра архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін К-ПНУ імені Івана Огієнка: становлення, здобутки, перспективи (30-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) 

   Хоптяр, Юрій Анатолійович (ПП Зволейко Д.Г., 2018)
   Дане видання передбачає висвітлення перебігу історичних подій пов’язаних із становленням, розвитком, здобутками та перспективами кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін К-ПНУ імені Івана ...
  • Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з філософії студентам денної форми навчання 

   Сулятицька, Тетяна Василівна; Плахтій, Маріанна Петрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
   У посібнику на рівні сучасного філософського мислення інтерпретовано кожну із тем програми з філософії. Кожна тема включає в себе план заняття, методичні рекомендації до його виконання, тематику рефератів та філософських ...
  • Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Випуск 5. Т.2 

   Неизвестный автор (ПП «Медобори-2006», 2015)
   The collection of scientific papers includes illustration of the actual questions of modern correctional pedagogics and special psychology, presentation of the wide spectrum of scientific researches and practical updates ...
  • Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Випуск 5. Т.1 

   Неизвестный автор (ПП «Медобори-2006», 2015)
   У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш актуальні питання сучасної корекційної педагогіки та спеціальної психології, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних ...
  • Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Випуск 4 

   Неизвестный автор (ПП «Медобори-2006», 2014)
   У четвертому випуску збірника наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)» надрукованіі наукові праці з питань теорії та практики організації навчально-виховної, корекційно-розвивальної та ...
  • Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Випуск 3 

   Неизвестный автор (ПП «Медобори-2006», 2012)
   У третьому випуску збірника наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)» подані наукові праці з питань теорії та практики навчально-виховної, корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи ...
  • Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Випуск 2 

   Неизвестный автор (ПП «Медобори-2006», 2011)
   У другому випуску збірника наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)» подані наукові праці стосовно питань теорії та практики організації навчально-виховної, корекційно-розвивальної та ...
  • Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Випуск 1 

   Неизвестный автор (ПП «Медобори-2006», 2010)
   „Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)”. Дане видання наукових праць засновано як спільний збірник Інституту корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова ...
  • Проблеми сучасної психології. Випуск 30 

   Неизвестный автор (Аксіома, 2015)
   У збірнику наукових праць висвітлено найбільш актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і труднощів психічного ...
  • Проблеми сучасної психології. Випуск 29 

   Неизвестный автор (Аксіома, 2015)
   У збірнику наукових праць висвітлено найбільш актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і труднощів психічного ...
  • Проблеми сучасної психології. Випуск 28 

   Неизвестный автор (Аксіома, 2015)
   У збірнику наукових праць висвітлено найбільш актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і труднощів психічного ...
  • Проблеми сучасної психології. Випуск 27 

   Неизвестный автор (Аксіома, 2015)
   У збірнику наукових праць висвітлено найбільш актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і труднощів психічного ...
  • Проблеми сучасної психології. Випуск 26 

   Неизвестный автор (Аксіома, 2014)
   У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і труднощів ...
  • Проблеми сучасної психології. Випуск 25 

   Неизвестный автор (Аксіома, 2014)
   У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і труднощів ...
  • Проблеми сучасної психології. Випуск 24 

   Неизвестный автор (Аксіома, 2014)
   У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і руднощів ...
  • Проблеми сучасної психології. Випуск 23 

   Неизвестный автор (Аксіома, 2014)
   У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і труднощів ...
  • Проблеми сучасної психології. Випуск 22 

   Неизвестный автор (Аксіома, 2013)
   У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і труднощів ...